Luke 11:7
New International Version
And suppose the one inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything.'

New Living Translation
And suppose he calls out from his bedroom, 'Don't bother me. The door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can't help you.'

English Standard Version
and he will answer from within, ‘Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything’?

Berean Study Bible
And suppose the one inside answers, ‘Do not bother me. My door is already shut, and my children and I are in bed. I cannot get up to give you anything.’

New American Standard Bible
and from inside he answers and says, 'Do not bother me; the door has already been shut and my children and I are in bed; I cannot get up and give you anything.'

King James Bible
And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

Holman Christian Standard Bible
Then he will answer from inside and say, Don't bother me! The door is already locked, and my children and I have gone to bed. I can't get up to give you anything.'

International Standard Version
Suppose he answers from inside, 'Stop bothering me! The door is already locked, and my children are here with us in the bedroom. I can't get up and give you anything!'

NET Bible
Then he will reply from inside, 'Do not bother me. The door is already shut, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything.'

Aramaic Bible in Plain English
“And his friend from within will answer and will say to him, 'Do not disturb me, for behold, the door is bolted and my children are in bed with me; I cannot rise and give to you?' “

GOD'S WORD® Translation
Your friend might answer you from inside his house, 'Don't bother me! The door is already locked, and my children are in bed. I can't get up to give you anything.'

Jubilee Bible 2000
And he from within shall answer and say, Trouble me not; the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

King James 2000 Bible
And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give you.

American King James Version
And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give you.

American Standard Version
and he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee?

Douay-Rheims Bible
And he from within should answer, and say: Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

Darby Bible Translation
and he within answering should say, Do not disturb me; the door is already shut, and my children are with me in bed; I cannot rise up to give [it] thee?

English Revised Version
and he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee?

Webster's Bible Translation
And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

Weymouth New Testament
"And he from indoors shall answer, "'Do not pester me. The door is now barred, and I am here in bed with my children. I cannot get up and give you bread.'

World English Bible
and he from within will answer and say, 'Don't bother me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I can't get up and give it to you'?

Young's Literal Translation
and he from within answering may say, Do not give me trouble, already the door hath been shut, and my children with me are in the bed, I am not able, having risen, to give to thee.

Lukas 11:7 Afrikaans PWL
Die aan die binnekant mag dalk antwoord en sê: ‘Moenie my pla nie; let op, die deur is al gesluit en my kinders is al saam met my in die bed; ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie.’

Luka 11:7 Albanian
dhe ai, nga brenda, duke u përgjigjur, i tha: "Mos më bezdis, dera është tashmë e mbyllur dhe fëmijët e mi ranë në shtrat me mua; nuk mund të çohem e të t'i jap"?

ﻟﻮﻗﺎ 11:7 Arabic: Smith & Van Dyke
فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني. الباب مغلق الآن واولادي معي في الفراش. لا اقدر ان اقوم واعطيك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:7 Armenian (Western): NT
ու եթէ ան ներսէն պատասխանէ. “Զիս մի՛ անհանգստացներ. արդէն դուռը գոցուած է, ու զաւակներս իմ քովս՝ անկողինին մէջ են. չեմ կրնար կանգնիլ եւ քեզի հաց տալ”,

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta harc barnetic ihardesten duela erran deçan, Ezneçála fascha: ia borthá ertsia duc, eta ene haourtchoac enequila dituc ohean: ecin iaiqui niaitec hiri emaitera.

Dyr Laux 11:7 Bavarian
antwortt naacherd der Man drinn öbby?: 'Laaß myr mein Rue; zuegspörrt ist, und de Kinder schlaaffend bei mir. I kan nit aufsteen und dir öbbs göbn!'

Лука 11:7 Bulgarian
[и ако] той отвътре в отговор рече: Не ме безпокой; вратата е вече заключена, и децата ми са с мене на леглото; не мога да стана да ти дам;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那個人從裡面回答說:『請不要煩擾我。門已經關上了,我與孩子們也已經上了床,不能起來拿給你。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
那个人从里面回答说:‘请不要烦扰我。门已经关上了,我与孩子们也已经上了床,不能起来拿给你。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
那人在裡面回答說:『不要攪擾我,門已經關閉,孩子們也同我在床上了,我不能起來給你。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
那人在里面回答说:‘不要搅扰我,门已经关闭,孩子们也同我在床上了,我不能起来给你。’

路 加 福 音 11:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
那 人 在 裡 面 回 答 說 : 不 要 攪 擾 我 , 門 已 經 關 閉 , 孩 子 們 也 同 我 在 床 上 了 , 我 不 能 起 來 給 你 。

路 加 福 音 11:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
那 人 在 里 面 回 答 说 : 不 要 搅 扰 我 , 门 已 经 关 闭 , 孩 子 们 也 同 我 在 床 上 了 , 我 不 能 起 来 给 你 。

Evanðelje po Luki 11:7 Croatian Bible
A onaj mu iznutra odgovori: 'Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem...'

Lukáš 11:7 Czech BKR
A on vnitř jsa, odpověděl by, řka: Nečiň mi nevole, neb jsou již dveře zavříny, a dítky mé se mnou jsou v pokoji. Nemohuť vstáti a dáti tobě.

Lukas 11:7 Danish
og hin saa svarer derinde fra og siger: Vold mig ikke Besvær; Døren er allerede lukket, og mine Børn ere med mig i Seng; jeg kan ikke staa op og give dig det:

Lukas 11:7 Dutch Staten Vertaling
En dat die van binnen, antwoordende, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan, om u te geven.

Nestle Greek New Testament 1904
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

Westcott and Hort 1881
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

Greek Orthodox Church 1904
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι;

Tischendorf 8th Edition
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη, Μη μοι κοπους παρεχε· ηδη η θυρα κεκλεισται, και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν· ου δυναμαι αναστας δουναι σοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē Mē moi kopous pareche; ēdē hē thyra kekleistai, kai ta paidia mou met’ emou eis tēn koitēn eisin; ou dynamai anastas dounai soi.

kakeinos esothen apokritheis eipe Me moi kopous pareche; ede he thyra kekleistai, kai ta paidia mou met’ emou eis ten koiten eisin; ou dynamai anastas dounai soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē Mē moi kopous pareche; ēdē hē thyra kekleistai, kai ta paidia mou met' emou eis tēn koitēn eisin; ou dynamai anastas dounai soi.

kakeinos esothen apokritheis eipe Me moi kopous pareche; ede he thyra kekleistai, kai ta paidia mou met' emou eis ten koiten eisin; ou dynamai anastas dounai soi.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi

kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi

kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi

kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi

kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:7 Westcott/Hort - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi

kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi

kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi

Lukács 11:7 Hungarian: Karoli
Az pedig onnét belõlrõl felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?

La evangelio laŭ Luko 11:7 Esperanto
kaj tiu de interne respondos kaj diros:Ne gxenu min; la pordo estas jam fermita, kaj miaj infanoj kun mi estas en lito; mi ne povas min levi kaj doni al vi?

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:7 Finnish: Bible (1776)
Ja hän vastaa huoneestansa ja sanoo: älä minua vaivaa! ovi on jo suljettu, ja minun lapseni minun kanssani ovat vuoteessa: en minä voi nousta sinulle antamaan.

Luc 11:7 French: Darby
et celui qui est dedans, repondant, dira: Ne m'importune pas; la porte est dejà fermee, et mes enfants sont au lit avec moi; je ne puis me lever et t'en donner. -

Luc 11:7 French: Louis Segond (1910)
et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, -

Luc 11:7 French: Martin (1744)
Et que celui qui est dedans réponde et dise : ne m'importune point; car ma porte est déjà fermée, et mes petits enfants sont avec moi au lit; je ne puis me lever pour t'en donner.

Lukas 11:7 German: Modernized
und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach' mir keine Unruhe; die Tür ist schon zugeschlossen, und meine Kindlein sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und dir geben.

Lukas 11:7 German: Luther (1912)
und er drinnen würde antworten und sprechen: Mache mir keine Unruhe! die Tür ist schon zugeschlossen, und meine Kindlein sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und dir geben.

Lukas 11:7 German: Textbibel (1899)
und jener sollte von drinnen heraus antworten: mache mir keine Umstände; die Thüre ist schon geschlossen, meine Kinder liegen bei mir im Bett; ich kann nicht aufstehen und es dir geben?

Luca 11:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
e se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia; già è serrata la porta, e i miei fanciulli son meco a letto, io non posso alzarmi per darteli,

Luca 11:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se pur colui di dentro risponde, e dice: Non darmi molestia; già è serrata la porta, e i miei fanciulli son meco in letto; io non posso levarmi, e darteli;

LUKAS 11:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka sahabatnya itu pun akan menyahut dari dalam: Jangan menyusahkan aku, pintu itu sudah terkunci, dan anak-anakku ada bersama-sama dengan aku di tempat tidur, tiada boleh aku bangun, memberi engkau.

Luke 11:7 Kabyle: NT
Ma yerra-yas-d si zdaxel n wexxam : « Ur iyi-țɛețțib ara, tawwurt tsekkeṛ, nekk d warraw-iw aql-aɣ neṭṭes, ur zmireɣ ara a d-kkreɣ iwakken a k-d-fkeɣ aɣṛum. »

누가복음 11:7 Korean
저가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 함께 나와 침소에 누웠으니 일어나 네게 줄 수가 없노라 하겠느냐 ?

Lucas 11:7 Latin: Vulgata Clementina
et ille de intus respondens dicat : Noli mihi molestus esse, jam ostrium clausum est, et pueri mei mecum sunt in cubili : non possum surgere, et dare tibi.

Sv. Lūkass 11:7 Latvian New Testament
Bet tas atbildēs, sacīdams: Neapgrūtini mani, jo durvis jau aizslēgtas, un mani bērni ir pie manis guļamistabā; es nevaru celties un tev dot.

Evangelija pagal Lukà 11:7 Lithuanian
O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’.

Luke 11:7 Maori
A ka whakahoki tera i roto, ka mea, Hoha ki, kati ra: kua tutakina noatia ake te tatau, kei te moenga matou ko aku tamariki; e kore e ahei kia whakatika atu ahau ki te hoatu ki a koe.

Lukas 11:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
- skulde da han der inne svare: Gjør mig ikke uleilighet! Døren er alt lukket, og mine småbarn er i seng med mig; jeg kan ikke stå op og gi dig det?

Lucas 11:7 Spanish: La Biblia de las Américas
y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: ``No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; no puedo levantarme para darte nada.

Lucas 11:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: 'No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; no puedo levantarme para darte nada.'

Lucas 11:7 Spanish: Reina Valera Gómez
y él, desde adentro respondiendo, dijere: No me molestes; la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme y dártelos?

Lucas 11:7 Spanish: Reina Valera 1909
Y el de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto; la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y darte?

Lucas 11:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y el de dentro respondiendo, dijere: No me seas molesto; la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en la cama; no puedo levantarme, y darte.

Lucas 11:7 Bíblia King James Atualizada Português
E o que estiver dentro da casa lhe responda: ‘Não me incomodes. A porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes’.

Lucas 11:7 Portugese Bible
e se ele, de dentro, responder: Não me incomodes; já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama; não posso levantar-me para te atender;   

Luca 11:7 Romanian: Cornilescu
şi dacă dinlăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ,Nu mă turbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sînt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pîni`, -

От Луки 11:7 Russian: Synodal Translation (1876)
а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.

От Луки 11:7 Russian koi8r
а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе.

Luke 11:7 Shuar New Testament
Tura nii init pujusan chichaak "Warφ, Wßitisha epenmiaiti, tura winia uchirsha wijiai Ashφ tepeenawai. Itiur nantakniak amastaj. Itit awajtipia" turamchanpiash.

Lukas 11:7 Swedish (1917)
så svarar kanske den andre inifrån huset och säger: 'Gör mig icke omak; dörren är redan stängd, och både jag och mina barn hava gått till sängs; jag kan icke stå upp och göra dig något.'

Luka 11:7 Swahili NT
Naye, akiwa ndani angemjibu: Usinisumbue! Nimekwisha funga mlango. Mimi na watoto wangu tumelala; siwezi kuamka nikupe!

Lucas 11:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, Huwag mo akong bagabagin: nalalapat na ang pinto, at kasama ko sa hihigan ang aking mga anak; hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo?

Ǝlinjil wa n Luqa 11:7 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar ann-as-du daɣ ammas n ahan: A di-wǝr-tǝdgǝza, ehan-in ǝmǝrǝdda ixfâl, nak ǝd bararan-in nǝqqâl s etǝs, wǝr ǝfrega a din-ǝbdǝdaɣ akfaq-qay arat.

ลูกา 11:7 Thai: from KJV
ฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่า `อย่ารบกวนฉันเลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้'

Luka 11:7 Turkish

Лука 11:7 Ukrainian: NT
а той із середини, озвавшись, скаже: Не турбуй мене; вже двері зачинені, і діти мої зо мною в постелї; не можу, вставши, дати тобі:

Luke 11:7 Uma New Testament
Ha natompoi' -ta mpai' hewa tohe'i: `Neo' -a nusaleroi. Wobo' tehohoki-mi. Ana' -ku leta' omea-ramo dohe-ku. Uma-a bisa memata mpowai' -ko ba napa-napa.'

Lu-ca 11:7 Vietnamese (1934)
Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Ðừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh;

Luke 11:6
Top of Page
Top of Page