Luke 11:9
New International Version
"So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

New Living Translation
"And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you.

English Standard Version
And I tell you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.

Berean Study Bible
So I tell you: Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened to you.

New American Standard Bible
"So I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.

King James Bible
And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

Holman Christian Standard Bible
"So I say to you, keep asking, and it will be given to you. Keep searching, and you will find. Keep knocking, and the door will be opened to you.

International Standard Version
So I say to you: Keep asking, and it will be given you. Keep searching, and you will find. Keep knocking, and the door will be opened for you,

NET Bible
"So I tell you: Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened for you.

Aramaic Bible in Plain English
“I am also saying to you, Ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it will be opened to you.”

GOD'S WORD® Translation
"So I tell you to ask, and you will receive. Search, and you will find. Knock, and the door will be opened for you.

Jubilee Bible 2000
And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

King James 2000 Bible
And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened unto you.

American King James Version
And I say to you, Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

American Standard Version
And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

Douay-Rheims Bible
And I say to you, Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you.

Darby Bible Translation
And *I* say to you, Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you.

English Revised Version
And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

Webster's Bible Translation
And I say to you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and the door shall be opened to you.

Weymouth New Testament
"So I say to you, 'Ask, and what you ask for shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and the door shall be opened to you.'

World English Bible
"I tell you, keep asking, and it will be given you. Keep seeking, and you will find. Keep knocking, and it will be opened to you.

Young's Literal Translation
and I say to you, Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you;

Lukas 11:9 Afrikaans PWL
Ek sê vir julle: hou aan vra en vir julle sal gegee word; hou aan soek en julle sal vind; hou aan klop en vir julle sal oopgemaak word,

Luka 11:9 Albanian
Prandaj po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju hapet.

ﻟﻮﻗﺎ 11:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وانا اقول لكم اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:9 Armenian (Western): NT
Ես ալ կը յայտարարեմ ձեզի. “Խնդրեցէ՛ք՝ եւ պիտի տրուի ձեզի. փնտռեցէ՛ք՝ ու պիտի գտնէք. դուռը բախեցէ՛ք՝ եւ պիտի բացուի ձեզի:

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta nic erraiten drauçuet, Esca çaitezte, eta emanen çaiçue: bilhaeçaçue, eta eridenen duçue: bulka eçaçue eta irequiren çaiçue.

Dyr Laux 11:9 Bavarian
Drum sag i enk: Bittß, dann werd enk aau öbbs göbn; suechtß, dann finddtß is aau; klopftß an, und es werd enk aufgmacht!

Лука 11:9 Bulgarian
И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「我還告訴你們:不斷祈求吧,就會給你們;不斷尋找吧,就會找到;不斷敲門吧,就會為你們開門。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“我还告诉你们:不断祈求吧,就会给你们;不断寻找吧,就会找到;不断敲门吧,就会为你们开门。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我又告訴你們:你們祈求,就給你們;尋找,就尋見;叩門,就給你們開門。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我又告诉你们:你们祈求,就给你们;寻找,就寻见;叩门,就给你们开门。

路 加 福 音 11:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 又 告 訴 你 們 , 你 們 祈 求 , 就 給 你 們 ; 尋 找 , 就 尋 見 ; 叩 門 , 就 給 你 們 開 門 。

路 加 福 音 11:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 又 告 诉 你 们 , 你 们 祈 求 , 就 给 你 们 ; 寻 找 , 就 寻 见 ; 叩 门 , 就 给 你 们 开 门 。

Evanðelje po Luki 11:9 Croatian Bible
I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

Lukáš 11:9 Czech BKR
I jáť pravím vám: Proste, a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a budeť vám otevříno.

Lukas 11:9 Danish
Og jeg siger eder: Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.

Lukas 11:9 Dutch Staten Vertaling
En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Nestle Greek New Testament 1904
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Westcott and Hort 1881
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

Greek Orthodox Church 1904
κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Tischendorf 8th Edition
Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιχθήσεται ὑμῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
κἀγὼ ὑμῖν λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
κἀγὼ ὑμῖν λέγω αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιχθησεται υμιν

Stephanus Textus Receptus 1550
καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
καγω υμιν λεγω, Αιτειτε, και δοθησεται υμιν· ζητειτε, και ευρησετε· κρουετε, και ανοιγησεται υμιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kagō hymin legō, aiteite, kai dothēsetai hymin; zēteite, kai heurēsete; krouete, kai anoigēsetai hymin;

Kago hymin lego, aiteite, kai dothesetai hymin; zeteite, kai heuresete; krouete, kai anoigesetai hymin;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kagō hymin legō, aiteite, kai dothēsetai hymin; zēteite, kai heurēsete; krouete, kai anoigēsetai hymin.

Kago hymin lego, aiteite, kai dothesetai hymin; zeteite, kai heuresete; krouete, kai anoigesetai hymin.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoichthēsetai umin

kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoichthEsetai umin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin

kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoigEsetai umin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin

kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoigEsetai umin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin

kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoigEsetai umin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Westcott/Hort - Transliterated
kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin

kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoigEsetai umin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin

kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoigEsetai umin

Lukács 11:9 Hungarian: Karoli
Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

La evangelio laŭ Luko 11:9 Esperanto
Kaj mi diras al vi:Petu, kaj al vi estos donite; sercxu, kaj vi trovos; frapu, kaj al vi estos malfermite.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:9 Finnish: Bible (1776)
Ja minä myös sanon teille: anokaat, niin teille annetaan: etsikäät, niin te löydätte: kolkuttakaat niin teille avataan.

Luc 11:9 French: Darby
Et moi, je vous dis: Demandez, et il vous sera donne; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera ouvert;

Luc 11:9 French: Louis Segond (1910)
Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.

Luc 11:9 French: Martin (1744)
Ainsi je vous dis : demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera ouvert.

Lukas 11:9 German: Modernized
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.

Lukas 11:9 German: Luther (1912)
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.

Lukas 11:9 German: Textbibel (1899)
Und ich sage euch: Bittet so wird euch gegeben werden. Suchet so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgethan werden.

Luca 11:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io altresì vi dico: Chiedete, e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate, e vi sarà aperto.

Luca 11:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io altresì vi dico: Chiedete, e vi sarà dato; cercate, e troverete; picchiate, e vi sarà aperto.

LUKAS 11:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Aku ini berkata kepadamu pula: Pintalah, maka akan diberi kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Luke 11:9 Kabyle: NT
Ma d nekk nniɣ-awen : ssutret a wen-d-ițunefk, qellbet aț-țafem, sqerbebbet di tewwurt a wen-d-ldin.

누가복음 11:9 Korean
내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니

Lucas 11:9 Latin: Vulgata Clementina
Et ego dico vobis : Petite, et dabitur vobis ; quærite, et invenietis ; pulsate, et aperietur vobis.

Sv. Lūkass 11:9 Latvian New Testament
Arī es jums saku: lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums tiks atvērts!

Evangelija pagal Lukà 11:9 Lithuanian
Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta.

Luke 11:9 Maori
Ko taku kupu ano tenei ki a koutou, Inoi, a ka hoatu ki a koutou; e rapu, a ka kite koutou; patukia, a ka uakina ki a koutou.

Lukas 11:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg sier eder: Bed, så skal eder gis; let, så skal I finne; bank på, så skal det lukkes op for eder!

Lucas 11:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

Lucas 11:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Así que Yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá.

Lucas 11:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

Lucas 11:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y os será abierto.

Lucas 11:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y os será abierto.

Lucas 11:9 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, vos asseguro: Pedi, e vos será concedido; buscai e encontrareis; batei e a porta será aberta para vós.

Lucas 11:9 Portugese Bible
Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á;   

Luca 11:9 Romanian: Cornilescu
Deaceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.

От Луки 11:9 Russian: Synodal Translation (1876)
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;стучите, и отворят вам,

От Луки 11:9 Russian koi8r
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,

Luke 11:9 Shuar New Testament
Tuma asamtai Tßjarme: Yus seatarum; T·rakrumin suramsattarme. Eakrumka Wßinkiattarme. "Winiajai" Tßkurmin awaintiamattarme.

Lukas 11:9 Swedish (1917)
Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

Luka 11:9 Swahili NT
Kwa hiyo, ombeni, nanyi mtapewa, tafuteni, nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa.

Lucas 11:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinasabi ko sa inyo, Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakakasumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan.

Ǝlinjil wa n Luqa 11:9 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran nak ǝnneɣ-awan: «Ansǝyat Mǝššina a kawan-akfu; ǝgmǝyat, ad tǝgrǝwam. Kawkawat tǝsǝhǝrt a dawan-tannalam; aɣrat-tu, a dawan-akkawan.

ลูกา 11:9 Thai: from KJV
เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน

Luka 11:9 Turkish
‹‹Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Лука 11:9 Ukrainian: NT
І я вам глаголю: Просїть, то й дасть ся вам; шукайте, то й знайдете; стукайте, то й одчинить ся вам.

Luke 11:9 Uma New Testament
Jadi' ku'uli' -kokoi: Perapi' -mi hi Alata'ala, nawai' moto-ta mpai'. Pali' kaparaluua-ta hi Alata'ala, tarata moto mpai'. Neo' tabahakai mpopebea wobo', Alata'ala mpobea moto-taka mpai' wobo' -na.

Lu-ca 11:9 Vietnamese (1934)
Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

Luke 11:8
Top of Page
Top of Page