Luke 14:10
New International Version
But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, 'Friend, move up to a better place.' Then you will be honored in the presence of all the other guests.

New Living Translation
"Instead, take the lowest place at the foot of the table. Then when your host sees you, he will come and say, 'Friend, we have a better place for you!' Then you will be honored in front of all the other guests.

English Standard Version
But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your host comes he may say to you, ‘Friend, move up higher.’ Then you will be honored in the presence of all who sit at table with you.

Berean Study Bible
But when you are invited, go and sit in the last place, so that your host will come and tell you, ‘Friend, move up to a better place.’ Then you will be honored in front of everyone at the table with you.

New American Standard Bible
"But when you are invited, go and recline at the last place, so that when the one who has invited you comes, he may say to you, 'Friend, move up higher'; then you will have honor in the sight of all who are at the table with you.

King James Bible
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.

Holman Christian Standard Bible
"But when you are invited, go and recline in the lowest place, so that when the one who invited you comes, he will say to you, Friend, move up higher.' You will then be honored in the presence of all the other guests.

International Standard Version
But when you are invited, go and sit down at the place of least honor. Then, when your host comes, he will tell you, 'Friend, move up higher,' and you will be honored in the presence of everyone who eats with you.

NET Bible
But when you are invited, go and take the least important place, so that when your host approaches he will say to you, 'Friend, move up here to a better place.' Then you will be honored in the presence of all who share the meal with you.

Aramaic Bible in Plain English
“But whenever you are invited, seat yourself last, that whenever he who invited you should come, he may say to you, 'My friend, come up and be seated', and there shall be glory to you before all of those who sit with you.”

GOD'S WORD® Translation
So when you're invited, take the place of least honor. Then, when your host comes, he will tell you, 'Friend, move to a more honorable place.' Then all the other guests will see how you are honored.

Jubilee Bible 2000
But when thou art called, go and sit down in the lowest place that when he that invited thee comes, he may say unto thee, Friend, come up higher; then shalt thou have glory in the presence of those that sit at the table with thee.

King James 2000 Bible
But when you are bidden, go and sit down in the lowest place; that when he that bade you come, he may say unto you, Friend, go up higher: then shall you have honor in the presence of them that sit at table with you.

American King James Version
But when you are bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade you comes, he may say to you, Friend, go up higher: then shall you have worship in the presence of them that sit at meat with you.

American Standard Version
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest place; that when he that hath bidden thee cometh, he may say to thee, Friend, go up higher: then shalt thou have glory in the presence of all that sit at meat with thee.

Douay-Rheims Bible
But when thou art invited, go, sit down in the lowest place; that when he who invited thee, cometh, he may say to thee: Friend, go up higher. Then shalt thou have glory before them that sit at table with thee.

Darby Bible Translation
But when thou hast been invited, go and put thyself down in the last place, that when he who has invited thee comes, he may say to thee, Friend, go up higher: then shalt thou have honour before all that are lying at table with thee;

English Revised Version
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest place; that when he that hath bidden thee cometh, he may say to thee, Friend, go up higher: then shalt thou have glory in the presence of all that sit at meat with thee.

Webster's Bible Translation
But when thou art invited, go and sit down in the lowest room; that when he that invited thee cometh, he may say to thee, Friend, go up higher: then shalt thou have honor in the presence of them that sit at table with thee.

Weymouth New Testament
On the contrary, when you are invited go and take the lowest place, that when your host comes round he may say to you, 'My friend, come up higher.' This will be doing you honour in the presence of all the other guests.

World English Bible
But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when he who invited you comes, he may tell you, 'Friend, move up higher.' Then you will be honored in the presence of all who sit at the table with you.

Young's Literal Translation
'But, when thou mayest be called, having gone on, recline in the last place, that when he who called thee may come, he may say to thee, Friend, come up higher; then thou shalt have glory before those reclining with thee;

Lukas 14:10 Afrikaans PWL
maar wanneer jy genooi is, gaan sit op die agterste plek sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, vir jou kan sê: ‘Vriend, gaan op na ’n meer eerbare posisie!’ Dan sal jy eer en lof hê voor almal wat saam met jou aan tafel is,

Luka 14:10 Albanian
Por, kur je ftuar, shko e rri në vendin e fundit që, kur të vijë ai që të ka ftuar, të thotë: "O mik, ngjitu më lart". Atëherë do të jesh i nderuar përpara atyre që janë në tryezë bashkë me ty.

ﻟﻮﻗﺎ 14:10 Arabic: Smith & Van Dyke
بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الاخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع الى فوق. حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14:10 Armenian (Western): NT
Հապա երբ հրաւիրուիս՝ գնա՛ եւ նստէ՛ յետին տեղը. որպէսզի երբ քեզ հրաւիրողը գայ՝ ըսէ քեզի. “Բարեկա՛մ, վե՛ր հրամմէ”. այն ատեն փառք կ՚ունենաս քեզի հետ սեղան նստողներուն առջեւ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  14:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina gomitatu aicenean, habil, iar adi azquen lekuan: dathorrenean hi gomitatu auenac erran dieçançat, Adisquideá, igan adi gorago: orduan duquec ohore hirequin mahainean iarriric daudenén aitzinean.

Dyr Laux 14:10 Bavarian
Wennst eingladn bist, sitz di also lieber glei ganz hinterhin; naacherd kimmt dyr Göster zo dir und sait: 'Aber, mein Freund, ruck diend weiter vürhin!' Was mainst, was dös für ayn Eer ist für di vor de andern Göst?!

Лука 14:10 Bulgarian
Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти рече: Приятелю, мини по-горе. Тогава ще имаш почит пред всички тия, които седят с тебе на трапезата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你被邀請的時候,要去坐在末位上,好讓邀請你的人一旦來,就會對你說:『朋友,請來上座。』那時候,你就在所有一同坐席的人面前有光彩了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你被邀请的时候,要去坐在末位上,好让邀请你的人一旦来,就会对你说:‘朋友,请来上座。’那时候,你就在所有一同坐席的人面前有光彩了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你被請的時候,就去坐在末位上,好叫那請你的人來對你說:『朋友,請上坐!』那時,你在同席的人面前就有光彩了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你被请的时候,就去坐在末位上,好叫那请你的人来对你说:‘朋友,请上坐!’那时,你在同席的人面前就有光彩了。

路 加 福 音 14:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 被 請 的 時 候 , 就 去 坐 在 末 位 上 , 好 叫 那 請 你 的 人 來 對 你 說 : 朋 友 , 請 上 坐 。 那 時 , 你 在 同 席 的 人 面 前 就 有 光 彩 了 。

路 加 福 音 14:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 被 请 的 时 候 , 就 去 坐 在 末 位 上 , 好 叫 那 请 你 的 人 来 对 你 说 : 朋 友 , 请 上 坐 。 那 时 , 你 在 同 席 的 人 面 前 就 有 光 彩 了 。

Evanðelje po Luki 14:10 Croatian Bible
Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: 'Prijatelju, pomakni se naviše!' Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima,

Lukáš 14:10 Czech BKR
Ale když bys byl pozván, jda, posaď se na posledním místě. A kdyby přišel ten, kterýž tebe pozval, aby řekl tobě: Příteli, posedni výše, tedy budeš míti chválu před spolustolícími.

Lukas 14:10 Danish
Men naar du bliver buden, da gaa hen og sæt dig nederst, for at, naar han kommer, som har indbudt dig, han da maa sige til dig: Ven! sæt dig højere op; da skal du have Ære for alle dem, som sidde til Bords med dig.

Lukas 14:10 Dutch Staten Vertaling
Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u eer zijn voor degenen, die met u aanzitten.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

Westcott and Hort 1881
ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι.

Greek Orthodox Church 1904
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε εἴπῃ σοι Φίλε προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειμένων σοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσε εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ερει σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειμενων σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσε εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ερει σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειμενων σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσον εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ειπη σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον των συνανακειμενων σοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αλλ οταν κληθης, πορευθεις αναπεσον εις τον εσχατον τοπον· ινα, οταν ελθη ο κεκληκως σε, ειπη σοι, Φιλε, προσαναβηθι ανωτερον· τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον των συνανακειμενων σοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσε εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ειπη σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον των συνανακειμενων σοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αλλ οταν κληθης πορευθεις αναπεσε εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη ο κεκληκως σε ερει σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειμενων σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
all’ hotan klēthēs, poreutheis anapese eis ton eschaton topon, hina hotan elthē ho keklēkōs se erei soi Phile, prosanabēthi anōteron; tote estai soi doxa enōpion pantōn tōn synanakeimenōn soi.

all’ hotan klethes, poreutheis anapese eis ton eschaton topon, hina hotan elthe ho keklekos se erei soi Phile, prosanabethi anoteron; tote estai soi doxa enopion panton ton synanakeimenon soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
all' hotan klēthēs poreutheis anapese eis ton eschaton topon, hina hotan elthē ho keklēkōs se erei soi Phile, prosanabēthi anōteron; tote estai soi doxa enōpion pantōn tōn synanakeimenōn soi.

all' hotan klethes poreutheis anapese eis ton eschaton topon, hina hotan elthe ho keklekos se erei soi Phile, prosanabethi anoteron; tote estai soi doxa enopion panton ton synanakeimenon soi.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
all otan klēthēs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se erei soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion pantōn tōn sunanakeimenōn soi

all otan klEthEs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se erei soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion pantOn tOn sunanakeimenOn soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
all otan klēthēs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se eipē soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion tōn sunanakeimenōn soi

all otan klEthEs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se eipE soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion tOn sunanakeimenOn soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
all otan klēthēs poreutheis anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se eipē soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion tōn sunanakeimenōn soi

all otan klEthEs poreutheis anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se eipE soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion tOn sunanakeimenOn soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
all otan klēthēs poreutheis anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se eipē soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion tōn sunanakeimenōn soi

all otan klEthEs poreutheis anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se eipE soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion tOn sunanakeimenOn soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Westcott/Hort - Transliterated
all otan klēthēs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se erei soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion pantōn tōn sunanakeimenōn soi

all otan klEthEs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se erei soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion pantOn tOn sunanakeimenOn soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
all otan klēthēs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se erei soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion pantōn tōn sunanakeimenōn soi

all otan klEthEs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se erei soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion pantOn tOn sunanakeimenOn soi

Lukács 14:10 Hungarian: Karoli
Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljõ az, a ki téged meghívott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked dicsõséged lesz azok elõtt, a kik veled együtt ülnek.

La evangelio laŭ Luko 14:10 Esperanto
Sed kiam vi estas invitita, iru kaj sidigxu en la lasta loko; kaj tiel, kiam venos tiu, kiu vin invitis, li diros al vi:Amiko, iru pli alten; tiam vi havos honoron antaux cxiuj, kiuj sidas kun vi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:10 Finnish: Bible (1776)
Mutta kuin kutsuttu olet, niin mene ja istu alemmaiseen siaan, että se, joka sinun kutsunut on, tulis ja sanois sinulle: ystäväni, nouse ylemmä; silloin on sinulle kunnia niiden edessä, jotka ynnä kanssas atrioitsevat.

Luc 14:10 French: Darby
Mais, quand tu seras convie, va et assieds-toi à la derniere place, afin que, quand celui qui t'a convie viendra, il te dise: Ami, monte plus haut. Alors tu auras de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec toi.

Luc 14:10 French: Louis Segond (1910)
Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.

Luc 14:10 French: Martin (1744)
Mais quand tu seras convié, va, et te mets à la dernière place, afin que quand celui qui t'a convié viendra, il te dise : mon ami, monte plus haut; et alors cela te tournera à honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.

Lukas 14:10 German: Modernized
Sondern wenn du geladen wirst, so gehe hin und setze dich untenan, auf daß, wenn da kommt, der dich geladen hat, spreche zu dir: Freund, rücke hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tische sitzen.

Lukas 14:10 German: Luther (1912)
Sondern wenn du geladen wirst, so gehe hin und setze dich untenan, auf daß, wenn da kommt, der dich geladen hat, er spreche zu dir: Freund, rücke hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir am Tische sitzen.

Lukas 14:10 German: Textbibel (1899)
Sondern wenn du geladen wirst, so gehe hin und lasse dich nieder auf den letzten Platz, damit der dich geladen hat, wenn er kommt, zu dir sage: Freund, rücke weiter hinauf; dann widerfährt dir die Ehre vor allen deinen Mitgästen.

Luca 14:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma quando sarai invitato, va a metterti all’ultimo posto, affinché quando colui che t’ha invitato verrà, ti dica: Amico, sali più in su. Allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saran teco a tavola.

Luca 14:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, quando tu sarai invitato, va’, mettiti nell’ultimo luogo, acciocchè, quando colui che t’avrà invitato verrà, ti dica: Amico, sali più in su. Allora tu ne avrai onore appresso coloro che saranno teco a tavola.

LUKAS 14:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Melainkan apabila engkau dijemput orang, pergilah engkau duduk di tempat yang di bawah sekali, supaya apabila orang, yang menjemput engkau, datang, berkata kepada engkau: Hai Sahabat silakanlah naik ke atas lagi; baharulah engkau beroleh kemegahan di hadapan sekalian orang yang duduk makan bersama-sama dengan engkau.

Luke 14:10 Kabyle: NT
Lameɛna m'ara tețwaɛeṛḍeḍ, ṭṭef amkan aneggaru iwakken m'ara d-yas win i k-id-iɛerḍen, a k-yini : « ay aḥbib ɛeddi-d ɣer zdat ! » Imiren aț-țesɛuḍ leqdeṛ zdat inebgawen meṛṛa.

누가복음 14:10 Korean
청함을 받았을 때에 차라리 가서 말석에 앉으라 그러면 너를 청한자가 와서 너더러 벗이여 올라 앉으라 하리니 그 때에야 함께 앉은 모든 사람 앞에 영광이 있으리라

Lucas 14:10 Latin: Vulgata Clementina
Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco : ut, cum venerit qui te invitavit, dicat tibi : Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus :

Sv. Lūkass 14:10 Latvian New Testament
Bet kad tevi kāds aicinās, ej un ieņem pēdējo vietu, lai tad tas, kas tevi aicinājis, nāktu un sacītu tev: Draugs, virzies augstāk! Tad tev būs gods viesu priekšā.

Evangelija pagal Lukà 14:10 Lithuanian
Kai būsi pakviestas, eik ir sėskis paskutinėje vietoje, kad tas, kuris tave pakvietė, atėjęs galėtų pasakyti: ‘Bičiuli, persėsk aukščiau!’ Tada tau bus garbė visų prie stalo sėdinčiųjų akivaizdoje.

Luke 14:10 Maori
Engari ka karangatia koe, haere, e noho ki to muri rawa nohoanga; mo te tae rawa mai o te tangata nana koe i karanga, na ka mea ia ki a koe whai kororia ai i te aroaro o nga tangata e noho tahi ana koutou.

Lukas 14:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men når du er buden, da gå og sett dig nederst, forat han som innbød dig, kan si til dig når han kommer: Venn, kom hit, sett dig høiere op! Da får du ære i alle deres øine som sitter til bords med dig;

Lucas 14:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: ``Amigo, ven más adelante; entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo.

Lucas 14:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: 'Amigo, ven más adelante;' entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo.

Lucas 14:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas cuando seas convidado, ve, y siéntate en el último lugar; para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa.

Lucas 14:10 Spanish: Reina Valera 1909
Mas cuando fueres convidado, ve, y siéntate en el postrer lugar; porque cuando viniere el que te llamó, te diga: Amigo, sube arriba: entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan á la mesa.

Lucas 14:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas cuando fueres llamado, ve, y siéntate en el postrer lugar; porque cuando viniere el que te llamó, te diga: Amigo, ven arriba; entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa.

Lucas 14:10 Bíblia King James Atualizada Português
Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltando: ‘Amigo! Vem, assume um lugar mais importante’. E assim serás honrado na presença de todos os convidados.

Lucas 14:10 Portugese Bible
Mas, quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa.   

Luca 14:10 Romanian: Cornilescu
Ci, cînd eşti poftit, du-te şi aşează-te în locul cel mai depe urmă; pentruca, atunci cînd va veni cel ce te -a poftit, să-ţi zică: ,Prietene, mută-te mai sus.` Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine.

От Луки 14:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,

От Луки 14:10 Russian koi8r
Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,

Luke 14:10 Shuar New Testament
Antsu ipiatmakmin, Nßnkatkamu pujutainium Pujustß. Nuinkia ipiatmamnia nu chichartamuk "Amikru, ßmeka jui penkeri pujutainium Pujustß" turamtatui. Nujai Chφkich ipiaamu ainia nu, "nekas penkerinti" turamartatui.

Lukas 14:10 Swedish (1917)
Nej, när du har blivit bjuden, så gå och tag den nedersta platsen vid bordet. Ty det kan då hända att den som har bjudit dig säger till dig, när han kommer: 'Min vän, stig högre upp.' Då vederfares dig heder inför alla de andra bordsgästerna.

Luka 14:10 Swahili NT
Bali ukialikwa kwenye karamu, keti mahali pa mwisho, ili mwenyeji wako atakapokuja akwambie: Rafiki, njoo hapa mbele, mahali pazuri zaidi. Hapo utakuwa umeheshimika mbele ya wote wanaoketi pamoja nawe.

Lucas 14:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kababababaan; upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas: kung magkagayo'y magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat na mga kasalo mong nangakaupo sa dulang.

Ǝlinjil wa n Luqa 14:10 Tawallamat Tamajaq NT
Kalar as daɣ-ak itawagmay a din-tasaɣ imǝgura, takka dǝffǝr aytedan taqqama. Ǝddi, as d-osa mǝššis n ahan, a dak-annu: Ǝmidi-nin, zǝnkǝz-du s adag ofân wǝdi. Akf-ik adi ǝtǝwǝsǝɣmar ɣur naftaɣan kul win hadatnen.

ลูกา 14:10 Thai: from KJV
แต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้ว จงไปเอนกายลงในที่ต่ำก่อน เพื่อว่าเมื่อเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านมาพูดกับท่านว่า `สหายเอ๋ย เชิญเลื่อนไปนั่งที่อันมีเกียรติ' แล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันนั้น

Luka 14:10 Turkish
Bir yere çağrıldığın zaman git, en arkada otur. Öyle ki, seni çağıran gelince, ‹Arkadaşım, daha öne buyurmaz mısın?› desin. O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun.

Лука 14:10 Ukrainian: NT
Нї, коди ти запрошений, прийшовши сїдай на останньому місці, щоб, як прийде, хто запросив тебе, сказав тобі: Друже, сїдай вище. Тодї буде тобі слава перед тими, що сидять з тобою.

Luke 14:10 Uma New Testament
Jadi', ane rakio' -ko hilou hi posusaa', agina mohura-ko hi kadingkia' -na, bona pue' tomi mpai' mpo'uli' -koko: `Bale, mai-ta mohura hi pohuraa to lompe' toe mai.' Ane hewa toe, rabila' lau-moko hi mata ntodea.

Lu-ca 14:10 Vietnamese (1934)
Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn mình.

Luke 14:9
Top of Page
Top of Page