Luke 14:23
New International Version
"Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full.

New Living Translation
So his master said, 'Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come, so that the house will be full.

English Standard Version
And the master said to the servant, ‘Go out to the highways and hedges and compel people to come in, that my house may be filled.

Berean Study Bible
So the master told his servant, ‘Go out to the highways and hedges and compel them to come in, so that my house will be full.

New American Standard Bible
"And the master said to the slave, 'Go out into the highways and along the hedges, and compel them to come in, so that my house may be filled.

King James Bible
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

Holman Christian Standard Bible
"Then the master told the slave, Go out into the highways and lanes and make them come in, so that my house may be filled.

International Standard Version
Then the master told the servant, 'Go out into the streets and the lanes and make the people come in, so that my house may be full.

NET Bible
So the master said to his slave, 'Go out to the highways and country roads and urge people to come in, so that my house will be filled.

Aramaic Bible in Plain English
“And the owner said to his servant, 'Go out to the streets and to the place of hedges and compel them to enter, that my house may be filled.'

GOD'S WORD® Translation
"Then the master told his servant, 'Go to the roads and paths! Urge the people to come to my house. I want it to be full.

Jubilee Bible 2000
And the lord said unto the slave, Go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled.

King James 2000 Bible
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

American King James Version
And the lord said to the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

American Standard Version
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and constrain them to come in, that my house may be filled.

Douay-Rheims Bible
And the Lord said to the servant: Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

Darby Bible Translation
And the lord said to the bondman, Go out into the ways and fences and compel to come in, that my house may be filled;

English Revised Version
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and constrain them to come in, that my house may be filled.

Webster's Bible Translation
And the lord said to the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

Weymouth New Testament
"'Go out,' replied the master, 'to the high roads and hedge-rows, and compel the people to come in, so that my house may be filled.

World English Bible
"The lord said to the servant, 'Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

Young's Literal Translation
'And the lord said unto the servant, Go forth to the ways and hedges, and constrain to come in, that my house may be filled;

Lukas 14:23 Afrikaans PWL
Toe sê die meester vir die slaaf: ‘Gaan uit op die hoofpaaie en na die grense en oortuig hulle om in te kom sodat my huis vol kan wees,

Luka 14:23 Albanian
Atëherë zoti i tha shërbëtorit: "Dil nëpër udhë dhe përgjatë gardheve dhe detyroji të hyjnë që të mbushet shtëpia ime.

ﻟﻮﻗﺎ 14:23 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14:23 Armenian (Western): NT
Տէրը ըսաւ ծառային. “Դո՛ւրս ելիր դէպի ճամբաներուն գլուխներն ու ցանկապատերը, եւ հարկադրէ՛ գտածներդ՝ որ հոս մտնեն, որպէսզի տունս լեցուի”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  14:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan erran cieçón nabussiac cerbitzariari, Oha bidetara eta berroetara, eta bortchaitzac, sartzera bethe dadinçát ene etchea.

Dyr Laux 14:23 Bavarian
Daa gsait iem dyr Göbl: 'Also, naacherd geest eyn d Landstraass vür d Stat aushin und kräulst allssand zamm; wenn non grad mein Haus voll werd!'

Лука 14:23 Bulgarian
И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по оградите, и [колкото намериш] накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「主人就對奴僕說:『出去,到大街和小巷上去,強求人進來,好坐滿我的房子。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“主人就对奴仆说:‘出去,到大街和小巷上去,强求人进来,好坐满我的房子。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
主人對僕人說:『你出去到路上和籬笆那裡,勉強人進來,坐滿我的屋子。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
主人对仆人说:‘你出去到路上和篱笆那里,勉强人进来,坐满我的屋子。

路 加 福 音 14:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
主 人 對 僕 人 說 , 你 出 去 到 路 上 和 籬 笆 那 裡 , 勉 強 人 進 來 , 坐 滿 我 的 屋 子 。

路 加 福 音 14:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
主 人 对 仆 人 说 , 你 出 去 到 路 上 和 篱 笆 那 里 , 勉 强 人 进 来 , 坐 满 我 的 屋 子 。

Evanðelje po Luki 14:23 Croatian Bible
Reče gospodar sluzi: 'Iziđi na putove i među ograde i prisili neka uđu da mi se napuni kuća.'

Lukáš 14:23 Czech BKR
Tedy řekl pán služebníku: Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

Lukas 14:23 Danish
Og Herre sagde til Tjeneren: Gaa ud paa Vejene og ved Gærderne og nød dem til at gaa ind, for at mit Hus kan blive fuldt.

Lukas 14:23 Dutch Staten Vertaling
En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ ο ἴκός μου.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου.

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη μου ο οικος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη μου ο οικος

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη ο οικος μου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον, Εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν, ινα γεμισθη ο οικος μου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη ο οικος μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη μου ο οικος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eipen ho kyrios pros ton doulon Exelthe eis tas hodous kai phragmous kai anankason eiselthein, hina gemisthē mou ho oikos;

kai eipen ho kyrios pros ton doulon Exelthe eis tas hodous kai phragmous kai anankason eiselthein, hina gemisthe mou ho oikos;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eipen ho kyrios pros ton doulon Exelthe eis tas hodous kai phragmous kai anankason eiselthein, hina gemisthē mou ho oikos;

kai eipen ho kyrios pros ton doulon Exelthe eis tas hodous kai phragmous kai anankason eiselthein, hina gemisthe mou ho oikos;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē mou o oikos

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE mou o oikos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē o oikos mou

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE o oikos mou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē o oikos mou

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE o oikos mou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē o oikos mou

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE o oikos mou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:23 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē mou o oikos

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE mou o oikos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē mou o oikos

kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE mou o oikos

Lukács 14:23 Hungarian: Karoli
Akkor monda az úr a szolgának: Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejõni [mindenkit], hogy megteljék az én házam.

La evangelio laŭ Luko 14:23 Esperanto
Kaj la sinjoro diris al la servisto:Eliru sur la vojojn kaj kamplimojn, kaj devigu ilin enveni, por ke mia domo plenigxu.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 14:23 Finnish: Bible (1776)
Ja herra sanoi palvelialle: men maanteille ja aidoille, ja vaadi heitä sisälle tulemaan, että minun huoneeni täytettäisiin.

Luc 14:23 French: Darby
Et le maitre dit à l'esclave: Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie;

Luc 14:23 French: Louis Segond (1910)
Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.

Luc 14:23 French: Martin (1744)
Et le maître dit au serviteur : va dans les chemins et le long des haies, et [ceux que tu trouveras], contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.

Lukas 14:23 German: Modernized
Und der HERR sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf daß mein Haus voll werde.

Lukas 14:23 German: Luther (1912)
Und der Herr sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf das mein Haus voll werde.

Lukas 14:23 German: Textbibel (1899)
Und der Herr sprach zu dem Knecht: gehe hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie herein, damit mein Haus voll werde.

Luca 14:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
E il signore disse al servitore: Va’ fuori per le strade e lungo le siepi, e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena.

Luca 14:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E il signore disse al servitore: Va’ fuori per le vie, e per le siepi, e costringili ad entrare, acciocchè la mia casa sia ripiena.

LUKAS 14:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata tuan itu kepada hambanya: Keluarlah engkau pergi ke jalan-jalan raya dan tempat semak, dan ajaklah orang masuk, supaya rumahku penuh.

Luke 14:23 Kabyle: NT
Amɛellem yenna i uqeddac is : « effeɣ ɣer iberdan n tudrin d lexlawi ; wid akk ara tafeḍ, ḥṛeṣ-iten a d asen iwakken ad iččaṛ wexxam-iw. »

누가복음 14:23 Korean
주인이 종에게 이르되 길과 산울 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라

Lucas 14:23 Latin: Vulgata Clementina
Et ait dominus servo : Exi in vias, et sæpes : et compelle intrare, ut impleatur domus mea.

Sv. Lūkass 14:23 Latvian New Testament
Un kungs sacīja kalpam: Ej uz lielceļiem un sētmalām un spied visus nākt iekšā, lai mans nams piepildītos!

Evangelija pagal Lukà 14:23 Lithuanian
Tada šeimininkas tarė tarnui: ‘Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti, kad mano namai būtų pilni.

Luke 14:23 Maori
A ka mea te rangatira ki te pononga, haere ki nga huarahi, ki nga taiepa, toia mai ki roto nei, kia ki ai toku whare.

Lukas 14:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, forat mitt hus kan bli fullt!

Lucas 14:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces el señor dijo al siervo: ``Sal a los caminos y por los cercados, y oblíga los a entrar para que se llene mi casa.

Lucas 14:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Entonces el señor dijo al siervo: 'Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa.

Lucas 14:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.

Lucas 14:23 Spanish: Reina Valera 1909
Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérza los á entrar, para que se llene mi casa.

Lucas 14:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.

Lucas 14:23 Bíblia King James Atualizada Português
Então ordenou o senhor ao seu servo: ‘Ide por vários caminhos e atalhos e os que encontrar obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta.

Lucas 14:23 Portugese Bible
Respondeu o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha.   

Luca 14:23 Romanian: Cornilescu
Şi stăpînul a zis robului: ,Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce -i vei găsi, sileşte -i să intre, ca să mi se umple casa.

От Луки 14:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой.

От Луки 14:23 Russian koi8r
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой.

Luke 14:23 Shuar New Testament
`Tutai ni uuntri chichaak "Jintianam weme, Chφkich jintiachiniam weme, Wßinmena nu Ashφ awayawarta. Winia jearui piakat tusan wakerajai.

Lukas 14:23 Swedish (1917)
Då sade herren till tjänaren: 'Gå ut på vägar och stigar, och nödga människorna att komma hitin, så att mitt hus bliver fullt.

Luka 14:23 Swahili NT
Yule bwana akamwambia mtumishi: Nenda katika barabara na vichochoro vya mji uwashurutishe watu kuingia ili nyumba yangu ijae.

Lucas 14:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay.

Ǝlinjil wa n Luqa 14:23 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as mǝššis: Ǝgmǝd aɣrǝm, tilalaɣ ǝd tarrayen ǝd tamawen ǝn fǝrgan, tǝšǝhhǝššǝlaɣ aytedan a d-asin fǝl ad idnǝy ahan-in.

ลูกา 14:23 Thai: from KJV
นายจึงสั่งผู้รับใช้นั้นว่า `จงออกไปตามทางใหญ่และและรั้วต้นไม้ทั้งหลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม

Luka 14:23 Turkish
‹‹Efendisi köleye, ‹Çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun› dedi.

Лука 14:23 Ukrainian: NT
І рече пан до слуги: Вийди на шляхи та на загороди, та силуй увійти, щоб повна була господа моя.

Luke 14:23 Uma New Testament
Na'uli' pue' susa': `Hilou tena-ko hi ohea bohe pai' ohea to kedi' hi mali ngata, pewuku-ra tauna tumai, bona tomi-ku ihia' hobo'.

Lu-ca 14:23 Vietnamese (1934)
Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta.

Luke 14:22
Top of Page
Top of Page