Matthew 12:35
New International Version
A good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him.

New Living Translation
A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart.

English Standard Version
The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil.

Berean Study Bible
The good man brings good things out of his good store of treasure, and the evil man brings evil things out of his evil store of treasure.

New American Standard Bible
"The good man brings out of his good treasure what is good; and the evil man brings out of his evil treasure what is evil.

King James Bible
A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.

Holman Christian Standard Bible
A good man produces good things from his storeroom of good, and an evil man produces evil things from his storeroom of evil.

International Standard Version
A good person brings good things out of a good treasure house, and an evil person brings evil things out of an evil treasure house.

NET Bible
The good person brings good things out of his good treasury, and the evil person brings evil things out of his evil treasury.

Aramaic Bible in Plain English
A good man from a good treasure brings good things, and an evil man from evil treasure brings evil things.

GOD'S WORD® Translation
Good people do the good things that are in them. But evil people do the evil things that are in them.

Jubilee Bible 2000
The good man out of the good treasure of the heart brings forth good things, and the evil man out of the evil treasure brings forth evil things.

King James 2000 Bible
A good man out of the good treasure of the heart brings forth good things: and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things.

American King James Version
A good man out of the good treasure of the heart brings forth good things: and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things.

American Standard Version
The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.

Douay-Rheims Bible
A good man out of a good treasure bringeth forth good things: and an evil man out of an evil treasure bringeth forth evil things.

Darby Bible Translation
The good man out of the good treasure brings forth good things; and the wicked man out of the wicked treasure brings forth wicked things.

English Revised Version
The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.

Webster's Bible Translation
A good man, out of the good treasure of the heart, bringeth forth good things: and an evil man, out of the evil treasure, bringeth forth evil things.

Weymouth New Testament
A good man from his good store produces good things, and a bad man from his bad store produces bad things.

World English Bible
The good man out of his good treasure brings out good things, and the evil man out of his evil treasure brings out evil things.

Young's Literal Translation
The good man out of the good treasure of the heart doth put forth the good things, and the evil man out of the evil treasure doth put forth evil things.

Mattheus 12:35 Afrikaans PWL
Die bruikbare mens bring uit die goeie skat bruikbare dinge te voorskyn en die bose mens bring uit die bose skat bose dinge te voorskyn,

Mateu 12:35 Albanian
Njeriu i mirë nga thesari i mirë i zemrës nxjerr gjëra të mira; por njeriu i keq nxjerr gjëra të këqija nga thesari i tij i keq.

ﻣﺘﻰ 12:35 Arabic: Smith & Van Dyke
الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات. والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12:35 Armenian (Western): NT
Բարի մարդը իր սիրտին բարի գանձէն կը հանէ բարի բաներ, իսկ չար մարդը իր սիրտին չար գանձէն կը հանէ չար բաներ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  12:35 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guiçon onac bihotzeco thesaur onetic idoquiten ditu gauça onac : eta guiçon gaichtoac thesaur gaichtotic idoquiten ditu gauça gaichtoac.

Dyr Mathäus 12:35 Bavarian
Ayn gueter Mensch bringt öbbs Guets vürher, weil yr s halt drinn haat, und ayn boeser Mensch öbbs Boess, weil yr s halt aau yso drinn haat.

Матей 12:35 Bulgarian
Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
好人從他心裡所存的善,發出善來;壞人從他心裡所存的惡,發出惡來。

中文标准译本 (CSB Simplified)
好人从他心里所存的善,发出善来;坏人从他心里所存的恶,发出恶来。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
善人從他心裡所存的善就發出善來,惡人從他心裡所存的惡就發出惡來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
善人从他心里所存的善就发出善来,恶人从他心里所存的恶就发出恶来。

馬 太 福 音 12:35 Chinese Bible: Union (Traditional)
善 人 從 他 心 裡 所 存 的 善 就 發 出 善 來 ; 惡 人 從 他 心 裡 所 存 的 惡 就 發 出 惡 來 。

馬 太 福 音 12:35 Chinese Bible: Union (Simplified)
善 人 从 他 心 里 所 存 的 善 就 发 出 善 来 ; 恶 人 从 他 心 里 所 存 的 恶 就 发 出 恶 来 。

Evanðelje po Mateju 12:35 Croatian Bible
Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo.

Matouš 12:35 Czech BKR
Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.

Matthæus 12:35 Danish
Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad.

Mattheüs 12:35 Dutch Staten Vertaling
De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Westcott and Hort 1881
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά· καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Tischendorf 8th Edition
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει τὰ ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας ἐκβάλλει τά ἀγαθά· καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας ἐκβάλλει τά ἀγαθά καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει τα αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

Stephanus Textus Receptus 1550
ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας εκβαλλει τα αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας εκβαλλει τα αγαθα· και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou ekballei agatha, kai ho ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra.

ho agathos anthropos ek tou agathou thesaurou ekballei agatha, kai ho poneros anthropos ek tou ponerou thesaurou ekballei ponera.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou ekballei agatha, kai ho ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra.

ho agathos anthropos ek tou agathou thesaurou ekballei agatha, kai ho poneros anthropos ek tou ponerou thesaurou ekballei ponera.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:35 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou ekballei ta agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra

o agathos anthrOpos ek tou agathou thEsaurou ekballei ta agatha kai o ponEros anthrOpos ek tou ponErou thEsaurou ekballei ponEra

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:35 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou ekballei agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra

o agathos anthrOpos ek tou agathou thEsaurou ekballei agatha kai o ponEros anthrOpos ek tou ponErou thEsaurou ekballei ponEra

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:35 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou tēs kardias ekballei ta agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra

o agathos anthrOpos ek tou agathou thEsaurou tEs kardias ekballei ta agatha kai o ponEros anthrOpos ek tou ponErou thEsaurou ekballei ponEra

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:35 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou tēs kardias ekballei ta agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra

o agathos anthrOpos ek tou agathou thEsaurou tEs kardias ekballei ta agatha kai o ponEros anthrOpos ek tou ponErou thEsaurou ekballei ponEra

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:35 Westcott/Hort - Transliterated
o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou ekballei agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra

o agathos anthrOpos ek tou agathou thEsaurou ekballei agatha kai o ponEros anthrOpos ek tou ponErou thEsaurou ekballei ponEra

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12:35 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou ekballei agatha kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou ekballei ponēra

o agathos anthrOpos ek tou agathou thEsaurou ekballei agatha kai o ponEros anthrOpos ek tou ponErou thEsaurou ekballei ponEra

Máté 12:35 Hungarian: Karoli
A jó ember az õ szívének jó kincseibõl hozza elõ a jókat; és a gonosz ember az õ szívének gonosz kincseibõl hozza elõ a gonoszokat.

La evangelio laŭ Mateo 12:35 Esperanto
La bona homo el sia bona trezoro elmetas bonajxojn; kaj la malbona homo el sia malbona trezoro elmetas malbonajxojn.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:35 Finnish: Bible (1776)
Hyvä ihminen tuo edes hyvästä sydämen tavarasta hyviä, ja paha ihminen tuo edes pahasta tavarasta pahoja.

Matthieu 12:35 French: Darby
L'homme bon, du bon tresor, produit de bonnes choses, et l'homme mauvais, du mauvais tresor, produit de mauvaises choses.

Matthieu 12:35 French: Louis Segond (1910)
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.

Matthieu 12:35 French: Martin (1744)
L'homme de bien tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur; et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor [de son cœur].

Matthaeus 12:35 German: Modernized
Ein guter Mensch bringet Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens, und ein böser Mensch bringet Böses hervor aus seinem bösen Schatz.

Matthaeus 12:35 German: Luther (1912)
Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens; und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz.

Matthaeus 12:35 German: Textbibel (1899)
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze das Gute hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze Böses hervor.

Matteo 12:35 Italian: Riveduta Bible (1927)
L’uomo dabbene dal suo buon tesoro trae cose buone; e l’uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvage.

Matteo 12:35 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
L’uomo buono, dal buon tesoro del cuore, reca fuori cose buone; ma l’uomo malvagio, dal malvagio tesoro del cuore, reca fuori cose malvage.

MATIUS 12:35 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik; dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat.

Matthew 12:35 Kabyle: NT
Argaz lɛali yessufuɣ-ed ayen yelhan seg ugerruj yellan deg ul-is ma d amcum yessufuɣ-ed ayen n diri si lexzin n diri yellan deg ul-is !

마태복음 12:35 Korean
선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라

Matthaeus 12:35 Latin: Vulgata Clementina
Bonus homo de bono thesauro profert bona : et malus homo de malo thesauro profert mala.

Sv. Matejs 12:35 Latvian New Testament
Labs cilvēks no dārgumu krātuves iznes labu mantu, bet ļauns cilvēks no ļaunumu krātuves iznes ļaunu.

Evangelija pagal Matà 12:35 Lithuanian
Geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo lobyno iškelia bloga.

Matthew 12:35 Maori
Ko te tangata pai he pai ana e whakaputa ai i roto i nga taonga pai o te ngakau: ko te tangata kino hoki he kino ana e whakaputa ai i roto i nga taonga kino.

Matteus 12:35 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting av sitt onde forråd.

Mateo 12:35 Spanish: La Biblia de las Américas
El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas.

Mateo 12:35 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas.

Mateo 12:35 Spanish: Reina Valera Gómez
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.

Mateo 12:35 Spanish: Reina Valera 1909
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas: y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.

Mateo 12:35 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.

Mateus 12:35 Bíblia King James Atualizada Português
Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas; mas a pessoa má, tira do seu tesouro mau, coisas más.

Mateus 12:35 Portugese Bible
O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más.   

Matei 12:35 Romanian: Cornilescu
Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.

От Матфея 12:35 Russian: Synodal Translation (1876)
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.

От Матфея 12:35 Russian koi8r
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.

Matthew 12:35 Shuar New Testament
PΘnker shuar pΘnker Enentßimiu asa shiir chichaawiti. Tura yajauch shuar yajauch Enentßimiu asa yajauch chichaawiti.

Matteus 12:35 Swedish (1917)
En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.

Matayo 12:35 Swahili NT
Mtu mwema hutoa mambo mema katika hazina yake njema; na mtu mbaya hutoa mambo mabaya katika hazina yake mbaya.

Mateo 12:35 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.

Ǝlinjil wa n Matta 12:35 Tawallamat Tamajaq NT
Awedan wa olaɣan, ǝlluɣ wa ihan ǝwǝl-net a daɣ d-itakkas awa olaɣan, mišan anallabus ǝnta, talbast ta tǝhat ǝwǝl-net a daɣ d-itakkas awa labasan.

มัทธิว 12:35 Thai: from KJV
คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้น คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังชั่ว

Matta 12:35 Turkish
İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır.

Матей 12:35 Ukrainian: NT
Добрий чоловік із доброго скарбу серця виносить добре, а лихий чоловік із лихого скарбу виносить лихе.

Matthew 12:35 Uma New Testament
Tauna to lompe' -hana, bate mpohowa' lolita to lompe' -ra, apa' ntora mpoinono-ra to lompe'. Wae wo'o tauna to dada'a, dada'a wo'o lolita-ra, apa' ntora mpoinono to dada'a-ra.

Ma-thi-ô 12:35 Vietnamese (1934)
Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác.

Matthew 12:34
Top of Page
Top of Page