Matthew 20:28
New International Version
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."

New Living Translation
For even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many."

English Standard Version
even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

Berean Study Bible
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many.”

New American Standard Bible
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many."

King James Bible
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Holman Christian Standard Bible
just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life--a ransom for many."

International Standard Version
That's the way it is with the Son of Man. He did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many people."

NET Bible
just as the Son of Man did not come to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many."

Aramaic Bible in Plain English
“Just as The Son of Man came, not to be ministered to, but to minister, and to give himself a ransom in the place of the many.”

GOD'S WORD® Translation
It's the same way with the Son of Man. He didn't come so that others could serve him. He came to serve and to give his life as a ransom for many people."

Jubilee Bible 2000
even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many.

King James 2000 Bible
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

American King James Version
Even as the Son of man came not to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.

American Standard Version
even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Douay-Rheims Bible
Even as the Son of man is not come to be ministered unto, but to minister, and to give his life a redemption for many.

Darby Bible Translation
as indeed the Son of man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many.

English Revised Version
even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Webster's Bible Translation
Even as the Son of man came not to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.

Weymouth New Testament
just as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give His life as the redemption-price for many."

World English Bible
even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."

Young's Literal Translation
even as the Son of Man did not come to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.'

Mattheus 20:28 Afrikaans PWL
net soos die Seun van die mens nie gekom het om bedien te word nie, maar om te dien en Homself as ’n Losprys vir baie te gee.”

Mateu 20:28 Albanian
Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve.

ﻣﺘﻰ 20:28 Arabic: Smith & Van Dyke
كما ان ابن الانسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 20:28 Armenian (Western): NT
ինչպէս մարդու Որդին եկաւ ո՛չ թէ սպասարկութիւն ընդունելու, հապա՝ սպասարկելու եւ իր անձը փրկանք տալու շատերու համար»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  20:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hala nola guiçonaren Semea ezpaita ethorri cerbitzatu içatera, baina cerbitzatzera, eta bere viciaren rançoinetan anhitzengatic emaitera.

Dyr Mathäus 20:28 Bavarian
Denn aau dyr Menschnsun ist nit kemmen, däß yr si bedienen laasst, sundern däß yr dient und sein Löbn hingibt als Loesgeld für vil Menschn."

Матей 20:28 Bulgarian
също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就像人子來不是為了受人的服事,而是為了服事人,並且獻上自己的生命,替許多人做救贖的代價。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
就像人子来不是为了受人的服事,而是为了服事人,并且献上自己的生命,替许多人做救赎的代价。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
正如人子來不是要受人的服侍,乃是要服侍人,並且要捨命做多人的贖價。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
正如人子来不是要受人的服侍,乃是要服侍人,并且要舍命做多人的赎价。”

馬 太 福 音 20:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
正 如 人 子 來 , 不 是 要 受 人 的 服 事 , 乃 是 要 服 事 人 , 並 且 要 捨 命 , 作 多 人 的 贖 價 。

馬 太 福 音 20:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
正 如 人 子 来 , 不 是 要 受 人 的 服 事 , 乃 是 要 服 事 人 , 并 且 要 舍 命 , 作 多 人 的 赎 价 。

Evanðelje po Mateju 20:28 Croatian Bible
Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Matouš 20:28 Czech BKR
Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé.

Matthæus 20:28 Danish
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Mattheüs 20:28 Dutch Staten Vertaling
Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Nestle Greek New Testament 1904
ὥσπερ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Westcott and Hort 1881
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Greek Orthodox Church 1904
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Tischendorf 8th Edition
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

Stephanus Textus Receptus 1550
ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθε διακονηθηναι, αλλα διακονησαι, και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hōsper ho Huios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai, alla diakonēsai kai dounai tēn psychēn autou lytron anti pollōn.

hosper ho Huios tou anthropou ouk elthen diakonethenai, alla diakonesai kai dounai ten psychen autou lytron anti pollon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hōsper ho huios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psychēn autou lytron anti pollōn.

hosper ho huios tou anthropou ouk elthen diakonethenai alla diakonesai kai dounai ten psychen autou lytron anti pollon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

Osper o uios tou anthrOpou ouk Elthen diakonEthEnai alla diakonEsai kai dounai tEn psuchEn autou lutron anti pollOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

Osper o uios tou anthrOpou ouk Elthen diakonEthEnai alla diakonEsai kai dounai tEn psuchEn autou lutron anti pollOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

Osper o uios tou anthrOpou ouk Elthen diakonEthEnai alla diakonEsai kai dounai tEn psuchEn autou lutron anti pollOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

Osper o uios tou anthrOpou ouk Elthen diakonEthEnai alla diakonEsai kai dounai tEn psuchEn autou lutron anti pollOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:28 Westcott/Hort - Transliterated
ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

Osper o uios tou anthrOpou ouk Elthen diakonEthEnai alla diakonEsai kai dounai tEn psuchEn autou lutron anti pollOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ōsper o uios tou anthrōpou ouk ēlthen diakonēthēnai alla diakonēsai kai dounai tēn psuchēn autou lutron anti pollōn

Osper o uios tou anthrOpou ouk Elthen diakonEthEnai alla diakonEsai kai dounai tEn psuchEn autou lutron anti pollOn

Máté 20:28 Hungarian: Karoli
Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul sokakért.

La evangelio laŭ Mateo 20:28 Esperanto
same kiel la Filo de homo venis, ne por esti servata, sed por servi, kaj por doni sian vivon kiel elacxeton por multaj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 20:28 Finnish: Bible (1776)
Niinkuin ei Ihmisen Poika tullut, että häntä piti palveltaman, mutta että hän palvelis, ja antais henkensä lunastukseksi monen edestä.

Matthieu 20:28 French: Darby
de meme que le fils de l'homme n'est pas venu pour etre servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.

Matthieu 20:28 French: Louis Segond (1910)
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.

Matthieu 20:28 French: Martin (1744)
De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs.

Matthaeus 20:28 German: Modernized
gleichwie des Menschen Sohn ist nicht kommen, daß er ihm dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

Matthaeus 20:28 German: Luther (1912)
gleichwie des Menschen Sohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

Matthaeus 20:28 German: Textbibel (1899)
Gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben sein Leben zum Lösegeld statt vieler.

Matteo 20:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
appunto come il Figliuol dell’uomo non è venuto per esser servito ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti.

Matteo 20:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Siccome il Figliuol dell’uomo non è venuto per esser servito, anzi per servire, e per dar l’anima sua per prezzo di riscatto per molti.

MATIUS 20:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Seperti Anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani, melainkan supaya melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi orang banyak."

Matthew 20:28 Kabyle: NT
Daymi Mmi-s n bunadem ur d-yusi ara iwakken ad qedcen fell-as, meɛna yusa-d iwakken ad yili d aqeddac, yerna ad isebbel tudert-is iwakken ad isellek aṭas n yemdanen.

마태복음 20:28 Korean
인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라

Matthaeus 20:28 Latin: Vulgata Clementina
Sicut Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis.

Sv. Matejs 20:28 Latvian New Testament
Jo Cilvēka Dēls nav atnācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpestīšanai.

Evangelija pagal Matà 20:28 Lithuanian
Ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį”.

Matthew 20:28 Maori
Pera i te Tama a te tangata, kihai nei i haere mai kia mahia he mea mana, engari kia mahi ia, a kia tuku i a ia kia mate hei whakautu mo nga tangata tokomaha.

Matteus 20:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.

Mateo 20:28 Spanish: La Biblia de las Américas
así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 20:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar Su vida en rescate por muchos."

Mateo 20:28 Spanish: Reina Valera Gómez
así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 20:28 Spanish: Reina Valera 1909
Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 20:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateus 20:28 Bíblia King James Atualizada Português
Assim como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos”. Os cegos recuperam a visão

Mateus 20:28 Portugese Bible
assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.   

Matei 20:28 Romanian: Cornilescu
Pentru că nici Fiul omului n'a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.``

От Матфея 20:28 Russian: Synodal Translation (1876)
так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобыЕму служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

От Матфея 20:28 Russian koi8r
так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Matthew 20:28 Shuar New Testament
Wisha Aents Ajasuitiatan, Winia Yßintkiarat tusan Tßchaitjai antsu Shußran Yßintaj tusan Tßwitjai. Untsurφ shuaran Tunßa tumashrin akikmatkataj tusan Jßkatniuitjai. Nuna tarimjai" Tφmiayi Jesus.

Matteus 20:28 Swedish (1917)
likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Matayo 20:28 Swahili NT
Jinsi hiyohiyo, Mwana wa Mtu hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa maisha yake kuwa fidia ya watu wengi."

Mateo 20:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gayon din naman ang Anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami.

Ǝlinjil wa n Matta 20:28 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝmmǝk en daɣ as nak Ag Aggadǝm wǝr d-oseɣ ǝddǝnet y a di-ǝšɣǝlan aytedan. Kalar assa a d-ǝge y ad ǝšɣǝla y aytedan, akfa iman-nin fǝl ad sǝddǝrfeɣ ǝs tǝmattant-in aytedan aggotnen daɣ bakkadan-nasan.»

มัทธิว 20:28 Thai: from KJV
อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก"

Matta 20:28 Turkish
Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.››

Матей 20:28 Ukrainian: NT
як Син чоловічий не прийшов, щоб служено Йому, а служити, й дати душу свою яко викуп за многих.

Matthew 20:28 Uma New Testament
Kana nituku' po'ingku-ku, Aku' Ana' Manusia'. Patuju-ku tumai hi dunia', uma bona jadi' topohawa'. Pai' -a tumai-le, bona jadi' pahawaa', duu' -na mpewai' woto-ku rapatehi mpotolo' sala' tauna to wori'."

Ma-thi-ô 20:28 Vietnamese (1934)
Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

Matthew 20:27
Top of Page
Top of Page