Matthew 25:23
New International Version
"His master replied, 'Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness!'

New Living Translation
"The master said, 'Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together!'

English Standard Version
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’

Berean Study Bible
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master!’

New American Standard Bible
"His master said to him, 'Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of your master.'

King James Bible
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

Holman Christian Standard Bible
"His master said to him, Well done, good and faithful slave! You were faithful over a few things; I will put you in charge of many things. Share your master's joy!'

International Standard Version
"His master told him, 'Well done, good and trustworthy servant! Since you've been trustworthy with a small amount, I'll put you in charge of a large amount. Come and share your master's joy!'

NET Bible
His master answered, 'Well done, good and faithful slave! You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master.'

Aramaic Bible in Plain English
His lord said to him, “Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I shall set you over much; enter the joy of your Lord.”

GOD'S WORD® Translation
"His master replied, 'Good job! You're a good and faithful servant! You proved that you could be trusted with a small amount. I will put you in charge of a large amount. Come and share your master's happiness.'

Jubilee Bible 2000
His lord said unto him, Well done, good and faithful slave; thou hast been faithful over a few things; I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.

King James 2000 Bible
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things: enter into the joy of your lord.

American King James Version
His lord said to him, Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things: enter you into the joy of your lord.

American Standard Version
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.

Douay-Rheims Bible
His lord said to him: Well done, good and faithful servant: because thou hast been faithful over a few things, I will place thee over many things: enter thou into the joy of thy lord.

Darby Bible Translation
His lord said to him, Well, good and faithful bondman, thou wast faithful over a few things, I will set thee over many things: enter thou into the joy of thy lord.

English Revised Version
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things: enter thou into the joy of thy lord.

Webster's Bible Translation
His lord said to him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

Weymouth New Testament
"'Good and trustworthy servant, you have done well,' his master replied; 'you have been trustworthy in the management of a little, I will put you in charge of much: share your master's joy.'

World English Bible
"His lord said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your lord.'

Young's Literal Translation
'His lord said to him, Well done, servant, good and faithful, over a few things thou wast faithful, over many things I will set thee; enter into the joy of thy lord.

Mattheus 25:23 Afrikaans PWL
Sy meester sê vir hom: ‘Goed so, goeie en betroubare slaaf, oor ’n bietjie was jy betroubaar, oor baie sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou meester.’

Mateu 25:23 Albanian
Dhe zoti i tij i tha: "Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove besnik në gjëra të vogla; unë do të të vë mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e zotit tënd".

ﻣﺘﻰ 25:23 Arabic: Smith & Van Dyke
قال له سيده نعمّا ايها العبد الصالح والامين. كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 25:23 Armenian (Western): NT
Տէրը ըսաւ անոր. “Ապրի՛ս, բարի ու հաւատարիմ ծառայ. դո՛ւն՝ որ հաւատարիմ եղար քի՛չ բանի մէջ, պիտի նշանակեմ քեզ շա՛տ բաներու վրայ. մտի՛ր տիրոջդ ուրախութեան մէջ”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  25:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Erran cieçón bere nabussiac, Vngui, cerbitzari oná eta leyalá, gutiaren gainean içan aiz leyal, anhitzaren gaineco eçarriren aut: sar adi eure nabussiaren alegrançán.

Dyr Mathäus 25:23 Bavarian
Sein Herr globt n: 'Ja, wunderbar! Ayn tüchtiger und treuer Diener bist! In n Klainen bist getreu gwösn; drum trau i dyr vil meerer an. Kimm non zo meinn Föstmaal!'

Матей 25:23 Bulgarian
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「主人對他說:『做得好,忠心的好奴僕!你在少許的事上忠心,我要委任你統管很多的事。進來分享你主人的快樂吧!』

中文标准译本 (CSB Simplified)
“主人对他说:‘做得好,忠心的好奴仆!你在少许的事上忠心,我要委任你统管很多的事。进来分享你主人的快乐吧!’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
主人說:『好,你這又良善又忠心的僕人,你在不多的事上有忠心,我要把許多事派你管理。可以進來享受你主人的快樂!』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
主人说:‘好,你这又良善又忠心的仆人,你在不多的事上有忠心,我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐!’

馬 太 福 音 25:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
主 人 說 : 好 , 你 這 又 良 善 又 忠 心 的 僕 人 , 你 在 不 多 的 事 上 有 忠 心 , 我 要 把 許 多 事 派 你 管 理 ; 可 以 進 來 享 受 你 主 人 的 快 樂 。

馬 太 福 音 25:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
主 人 说 : 好 , 你 这 又 良 善 又 忠 心 的 仆 人 , 你 在 不 多 的 事 上 有 忠 心 , 我 要 把 许 多 事 派 你 管 理 ; 可 以 进 来 享 受 你 主 人 的 快 乐 。

Evanðelje po Mateju 25:23 Croatian Bible
Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'

Matouš 25:23 Czech BKR
Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.

Matthæus 25:23 Danish
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres glæde!

Mattheüs 25:23 Dutch Staten Vertaling
Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

Nestle Greek New Testament 1904
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

Westcott and Hort 1881
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

Greek Orthodox Church 1904
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

Tischendorf 8th Edition
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

Stephanus Textus Receptus 1550
εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εφη αυτω ο κυριος αυτου, Ευ, δουλε αγαθε και πιστε, επι ολιγα ης πιστος, επι πολλων σε καταστησω· εισελθε εις την χαραν του κυριου σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ephē autō ho kyrios autou Eu, doule agathe kai piste, epi oliga ēs pistos, epi pollōn se katastēsō; eiselthe eis tēn charan tou kyriou sou.

ephe auto ho kyrios autou Eu, doule agathe kai piste, epi oliga es pistos, epi pollon se katasteso; eiselthe eis ten charan tou kyriou sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ephē autō ho kyrios autou Eu, doule agathe kai piste, epi oliga ēs pistos, epi pollōn se katastēsō; eiselthe eis tēn charan tou kyriou sou.

ephe auto ho kyrios autou Eu, doule agathe kai piste, epi oliga es pistos, epi pollon se katasteso; eiselthe eis ten charan tou kyriou sou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou

ephE autO o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga Es pistos epi pollOn se katastEsO eiselthe eis tEn charan tou kuriou sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou

ephE autO o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga Es pistos epi pollOn se katastEsO eiselthe eis tEn charan tou kuriou sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou

ephE autO o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga Es pistos epi pollOn se katastEsO eiselthe eis tEn charan tou kuriou sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou

ephE autO o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga Es pistos epi pollOn se katastEsO eiselthe eis tEn charan tou kuriou sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Westcott/Hort - Transliterated
ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou

ephE autO o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga Es pistos epi pollOn se katastEsO eiselthe eis tEn charan tou kuriou sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ephē autō o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kuriou sou

ephE autO o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga Es pistos epi pollOn se katastEsO eiselthe eis tEn charan tou kuriou sou

Máté 25:23 Hungarian: Karoli
Monda néki az õ ura: Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.

La evangelio laŭ Mateo 25:23 Esperanto
Lia sinjoro diris al li:Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la gxojon de via sinjoro.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:23 Finnish: Bible (1776)
Sanoi hänen herransa hänelle: hyvin, sinä hyvä ja uskollinen palvelia! vähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun herras iloon.

Matthieu 25:23 French: Darby
Son maitre lui dit: Bien, bon et fidele esclave; tu as ete fidele en peu de chose, je t'etablirai sur beaucoup: entre dans la joie de ton maitre.

Matthieu 25:23 French: Louis Segond (1910)
Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.

Matthieu 25:23 French: Martin (1744)
Et son seigneur lui dit : cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, je t'établirai sur beaucoup : viens prendre part à la joie de ton Seigneur.

Matthaeus 25:23 German: Modernized
Sein HERR sprach zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen; ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines HERRN Freude!

Matthaeus 25:23 German: Luther (1912)
Sein Herr sprach zu ihm: Ei du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!

Matthaeus 25:23 German: Textbibel (1899)
Sagte sein Herr zu ihm: gut, du braver und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude.

Matteo 25:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
Il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore.

Matteo 25:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Il suo signore gli disse: Bene sta, buono e fedel servitore; tu sei stato leale in poca cosa; io ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo signore.

MATIUS 25:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata tuannya kepadanya: Sabaslah, hai hamba yang baik dan setiawan, dengan yang sedikit pun engkau setia; aku akan menetapkan engkau atas hal ikhwal yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan tuanmu.

Matthew 25:23 Kabyle: NT
Amɛellem-is yenna-yas : D ayen yelhan i txedmeḍ, ay aqeddac unṣiḥimi deg-k laman ɣef tɣawsiwin timecṭuḥin, sya d asawen a k-wekkleɣ ɣef timeqqranin ! Ili-k di lfeṛḥ yid-i !

마태복음 25:23 Korean
그 주인이 이르되 잘 하였도다 착하고 충성된 종아 ! 네가 작은 일에 충성하였으매 내가 많은 것으로 네게 맡기리니 네 주인의 즐거움에 참예할지어다 하고

Matthaeus 25:23 Latin: Vulgata Clementina
Ait illi dominus ejus : Euge serve bone, et fidelis : quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam ; intra in gaudium domini tui.

Sv. Matejs 25:23 Latvian New Testament
Viņa kungs sacīja tam: Labi, labais un uzticīgais kalps. Tu biji uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu daudzumā. Ieej sava kunga priekā!

Evangelija pagal Matà 25:23 Lithuanian
Jo šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Matthew 25:23 Maori
Ka mea tona ariki ki a ia, Pai rawa, e te pononga pai, e te pononga pono; pono tonu tau mahi ki nga mea ruarua, maku koe e mea hei rangatira mo nga mea maha: uru mai koe ki te hari o tou ariki.

Matteus 25:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hans herre sa til ham: Vel, du gode og tro tjener! du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget; gå inn til din herres glede!

Mateo 25:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Su señor le dijo: ``Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

Mateo 25:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Su señor le dijo: 'Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.'

Mateo 25:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.

Mateo 25:23 Spanish: Reina Valera 1909
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor.

Mateo 25:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

Mateus 25:23 Bíblia King James Atualizada Português
O senhor lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor!’.

Mateus 25:23 Portugese Bible
Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.   

Matei 25:23 Romanian: Cornilescu
Stăpînul său i -a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău!`

От Матфея 25:23 Russian: Synodal Translation (1876)
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

От Матфея 25:23 Russian koi8r
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Matthew 25:23 Shuar New Testament
`Takui ni uuntri timiai "Ti penker takakmauwitme. Nekas uminiaitme. Ishichkijiaisha ti pΘnker takakma asakmin ti N·kap yamaikia amastatjai. Winφ wayam wijiai ti shiir warasta" timiai.'

Matteus 25:23 Swedish (1917)
Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

Matayo 25:23 Swahili NT
Bwana wake akamwambia, Vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi makubwa. Njoo ufurahi pamoja na bwana wako.

Mateo 25:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.

Ǝlinjil wa n Matta 25:23 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as mǝššis: Alafǝyet! Illikan as akli olâɣan a tǝmosa, tǝmosaɣ deɣ awedan ǝn tǝflǝst. Tǝssiknaɣ adi daɣ arat wǝr nǝggǝt. Dǝffǝr awa a kay-ǝssǝɣlǝfaɣ a aggen. Iyyaw taga tǝfalawist ta ǝgeɣ nak an mǝššik!»

มัทธิว 25:23 Thai: from KJV
นายจึงตอบเขาว่า `ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด'

Matta 25:23 Turkish
‹‹Efendisi ona, ‹Aferin, iyi ve güvenilir köle!› dedi. ‹Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!›

Матей 25:23 Ukrainian: NT
Рече до него пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний: у малому був еси вірен, над многим поставлю тебе. Увійди в радощі пана твого.

Matthew 25:23 Uma New Testament
Na'uli' maradika toei: `Lompe' -mi! Nupopomako' lompe' pobago to kuwai' -koko. Wae-pi, apa' lawi' monoa' -ko hi to hangkedi', kusarumaka lau-moko hi to wori'. Mai-moko, mo'oha' hante aku', pai' goe' -moko hangkaa-ngkania hante aku'.'

Ma-thi-ô 25:23 Vietnamese (1934)
Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

Matthew 25:22
Top of Page
Top of Page