Matthew 6:18
New International Version
so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

New Living Translation
Then no one will notice that you are fasting, except your Father, who knows what you do in private. And your Father, who sees everything, will reward you.

English Standard Version
that your fasting may not be seen by others but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

Berean Study Bible
so that your fasting will not be obvious to men, but only to your Father, who is unseen. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

New American Standard Bible
so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees what is done in secret will reward you.

King James Bible
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.

Holman Christian Standard Bible
so that you don't show your fasting to people but to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

International Standard Version
so that your fasting will not be noticed by others but by your Father who is in the hidden place. And your Father who watches from the hidden place will reward you."

NET Bible
so that it will not be obvious to others when you are fasting, but only to your Father who is in secret. And your Father, who sees in secret, will reward you.

Aramaic Bible in Plain English
So that you may not appear to the children of men to be fasting, but to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you.

GOD'S WORD® Translation
Then your fasting won't be obvious. Instead, it will be obvious to your Father who is with you in private. Your Father sees what you do in private. He will reward you.

Jubilee Bible 2000
that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father who is in secret; and thy Father, who sees in secret, shall reward thee openly.

King James 2000 Bible
That you appear not unto men to fast, but unto your Father who is in secret: and your Father, who sees in secret, shall reward you openly.

American King James Version
That you appear not to men to fast, but to your Father which is in secret: and your Father, which sees in secret, shall reward you openly.

American Standard Version
that thou be not seen of men to fast, but of thy Father who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall recompense thee.

Douay-Rheims Bible
That thou appear not to men to fast, but to thy Father who is in secret: and thy Father who seeth in secret, will repay thee.

Darby Bible Translation
so that thou mayest not appear fasting unto men, but to thy Father who is in secret; and thy Father who sees in secret shall render [it] to thee.

English Revised Version
that thou be not seen of men to fast, but of thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall recompense thee.

Webster's Bible Translation
That thou mayest not appear to men to fast, but to thy Father, who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall reward thee openly.

Weymouth New Testament
that it may not be apparent to men that you are fasting, but to your Father who is in secret; and your Father--He who sees in secret--will recompense you.

World English Bible
so that you are not seen by men to be fasting, but by your Father who is in secret, and your Father, who sees in secret, will reward you.

Young's Literal Translation
that thou mayest not appear to men fasting, but to thy Father who is in secret, and thy Father, who is seeing in secret, shall reward thee manifestly.

Mattheus 6:18 Afrikaans PWL
sodat niemand sal sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat in die geheim is en jou Vader wat sien wat in die geheim gedoen word, sal jou in die openbaar beloon.

Mateu 6:18 Albanian
me qëllim që të mos u tregosh njerëzve se ti agjëron, por Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, i cili shikon në fshehtësi, do ta japë shpërblimin publikisht.

ﻣﺘﻰ 6:18 Arabic: Smith & Van Dyke
لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء. فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:18 Armenian (Western): NT
որպէսզի չերեւնաս մարդոց՝ ծոմ պահողի պէս, հապա քու Հօրդ՝ որ գաղտնի տեղ կը գտնուի: Եւ քու Հայրդ՝ որ կը տեսնէ գաղտնիքը, պիտի հատուցանէ քեզի»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guiçoney barur aicela agueri ezaquiençát, baina eure Aita secretuan denari: eta eure Aita secretuan dacussanac rendaturen drauc aguerrian.

Dyr Mathäus 6:18 Bavarian
däß s d Leut nit gspannend, wennstß fastst, sundern grad dein Vater, der was aau dös Verborgne seght. Der gaat s dyr nömlich aft vergeltn.

Матей 6:18 Bulgarian
за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [[на яве]].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
免得被人看出你在禁食;你反而要讓你在隱祕中的父看見。這樣,你那在隱祕中察看的父就將回報你。

中文标准译本 (CSB Simplified)
免得被人看出你在禁食;你反而要让你在隐秘中的父看见。这样,你那在隐秘中察看的父就将回报你。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不叫人看出你禁食來,只叫你暗中的父看見,你父在暗中察看,必然報答你。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不叫人看出你禁食来,只叫你暗中的父看见,你父在暗中察看,必然报答你。

馬 太 福 音 6:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 叫 人 看 出 你 禁 食 來 , 只 叫 你 暗 中 的 父 看 見 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 。

馬 太 福 音 6:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 叫 人 看 出 你 禁 食 来 , 只 叫 你 暗 中 的 父 看 见 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 报 答 你 。

Evanðelje po Mateju 6:18 Croatian Bible
da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Matouš 6:18 Czech BKR
Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně.

Matthæus 6:18 Danish
for at du ikke skal vise dig for Menneskene som fastende, men for din Fader, som er i Løndom; og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.

Mattheüs 6:18 Dutch Staten Vertaling
Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

Westcott and Hort 1881
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

Greek Orthodox Church 1904
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Tischendorf 8th Edition
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων, αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω· και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hopōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō Patri sou tō en tō kryphaiō; kai ho Patēr sou ho blepōn en tō kryphaiō apodōsei soi.

hopos me phanes tois anthropois nesteuon alla to Patri sou to en to kryphaio; kai ho Pater sou ho blepon en to kryphaio apodosei soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hopōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kryphaiō; kai ho patēr sou ho blepōn en tō kryphaiō apodōsei soi.

hopos me phanes tois anthropois nesteuon alla to patri sou to en to kryphaio; kai ho pater sou ho blepon en to kryphaio apodosei soi.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruphaiō kai o patēr sou o blepōn en tō kruphaiō apodōsei soi

opOs mE phanEs tois anthrOpois nEsteuOn alla tO patri sou tO en tO kruphaiO kai o patEr sou o blepOn en tO kruphaiO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi

opOs mE phanEs tois anthrOpois nEsteuOn alla tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

opOs mE phanEs tois anthrOpois nEsteuOn alla tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruptō kai o patēr sou o blepōn en tō kruptō apodōsei soi en tō phanerō

opOs mE phanEs tois anthrOpois nEsteuOn alla tO patri sou tO en tO kruptO kai o patEr sou o blepOn en tO kruptO apodOsei soi en tO phanerO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:18 Westcott/Hort - Transliterated
opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruphaiō kai o patēr sou o blepōn en tō kruphaiō apodōsei soi

opOs mE phanEs tois anthrOpois nEsteuOn alla tO patri sou tO en tO kruphaiO kai o patEr sou o blepOn en tO kruphaiO apodOsei soi

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
opōs mē phanēs tois anthrōpois nēsteuōn alla tō patri sou tō en tō kruphaiō kai o patēr sou o blepōn en tō kruphaiō apodōsei soi

opOs mE phanEs tois anthrOpois nEsteuOn alla tO patri sou tO en tO kruphaiO kai o patEr sou o blepOn en tO kruphaiO apodOsei soi

Máté 6:18 Hungarian: Karoli
Hogy ne az emberek lássák bõjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

La evangelio laŭ Mateo 6:18 Esperanto
por ke vi ne al homoj sxajnu fasti, sed al via Patro en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:18 Finnish: Bible (1776)
Ettet ihmisiltä nähtäis paastoovan, mutta Isältäs, joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.

Matthieu 6:18 French: Darby
en sorte qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeunes, mais à ton Pere qui demeure dans le secret; et ton Pere qui voit dans le secret, te recompensera.

Matthieu 6:18 French: Louis Segond (1910)
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

Matthieu 6:18 French: Martin (1744)
Afin qu'il ne paraisse point aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est présent dans [ton] lieu secret; et ton Père qui te voit dans [ton] lieu secret, te récompensera publiquement.

Matthaeus 6:18 German: Modernized
auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist; und dein Vater, der in das Verborgene siehet, wird dir's Vergelten öffentlich.

Matthaeus 6:18 German: Luther (1912)
auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.

Matthaeus 6:18 German: Textbibel (1899)
um dich nicht den Menschen vorzustellen mit deinem Fasten, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist; so wird dein Vater der im Verborgenen sieht, dir vergelten.

Matteo 6:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.

Matteo 6:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
acciocchè non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo, il quale è in segreto; e il Padre tuo, che riguarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in palese.

MATIUS 6:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
supaya jangan tampak kepada orang engkau puasa, hanya tampak kepada Bapamu yang tiada kelihatan itu; maka Bapamu yang nampak barang yang tiada kelihatan itu, Ialah akan memberi pahala kepadamu."

Matthew 6:18 Kabyle: NT
iwakken yiwen ur k-iɛeqqel belli tuẓameḍ. Ilaq ayagi ad iqqim gar-ak d Baba Ṛebbi ițwalin ayen yellan di sser, nețța a k-id-iqbel.

마태복음 6:18 Korean
이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 네 아버지께 보이게 하려 함이라 은밀한 중에 보시는 네 아버께서 갚으시리라

Matthaeus 6:18 Latin: Vulgata Clementina
ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

Sv. Matejs 6:18 Latvian New Testament
Lai nerādītos kā gavētājs cilvēku, bet gan tava Tēva priekšā, kas ir noslēpumā! Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi.

Evangelija pagal Matà 6:18 Lithuanian
kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai”.

Matthew 6:18 Maori
Kei kitea koe e te tangata e nohopuku ana, erangi e tou Matua i te wahi ngaro; a, ko tou Matua e kite nei i te wahi ngaro, mana koe e utu.

Matteus 6:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
forat ikke menneskene skal se at du faster, men din Fader, som er i lønndom; og din Fader, som ser i lønndom, skal lønne dig.

Mateo 6:18 Spanish: La Biblia de las Américas
para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Mateo 6:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Mateo 6:18 Spanish: Reina Valera Gómez
para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.

Mateo 6:18 Spanish: Reina Valera 1909
Para no parecer á los hombres que ayunas, sino á tu Padre que está en secreto: y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público.

Mateo 6:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto, te pagará en público.

Mateus 6:18 Bíblia King James Atualizada Português
Pois, assim, não parecerá aos outros que jejuas; e, sim, ao teu Pai em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Investir os recursos no céu

Mateus 6:18 Portugese Bible
para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.   

Matei 6:18 Romanian: Cornilescu
ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

От Матфея 6:18 Russian: Synodal Translation (1876)
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

От Матфея 6:18 Russian koi8r
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Matthew 6:18 Shuar New Testament
Shuar ijiarmaiti tu Enentßimturmasarain. Aya Yus Apak nekaattawai. Tura asa akirmaktatui.'

Matteus 6:18 Swedish (1917)
för att du icke må bliva sedd av människorna med din fasta, utan allenast av din Fader, som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Matayo 6:18 Swahili NT
ili mtu yeyote asijue kwamba unafunga, ila ujulikane tu kwa Baba yako asiyeonekana. Naye Baba yako aonaye yaliyofichika atakutuza.

Mateo 6:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nagaayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim: at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka.

Ǝlinjil wa n Matta 6:18 Tawallamat Tamajaq NT
fǝl ad wǝr ǝssǝnan aytedan as tǝzumaɣ. Abba-nak ɣas a zʼissǝnan daɣ adi, fǝlas illa ǝddi daɣ ǝssir, ihannay awa itaggin, amaran ǝnta a dak-z-irzǝman.»

มัทธิว 6:18 Thai: from KJV
เพื่อท่านจะไม่ปรากฏแก่คนอื่นว่าถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านโดยเปิดเผย

Matta 6:18 Turkish
Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.››

Матей 6:18 Ukrainian: NT
щоб не здавав ся людям постником, а Отцеві твоєму, що потай; а Отець твій, що бачить потайне, віддасть тобі прилюдно.

Matthew 6:18 Uma New Testament
bona neo' ra'incai doo kamopuasa' -ta. Muntu' Tuama-ta to hi rala suruga to uma kahiloa, Hi'a-wadi to mpo'inca kamopuasa' -ta. Nahilo moto kehi-ta to uma ra'incai doo, pai' nahiwili-taka mpai'.

Ma-thi-ô 6:18 Vietnamese (1934)
hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.

Matthew 6:17
Top of Page
Top of Page