Matthew 6:8
New International Version
Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

New Living Translation
Don't be like them, for your Father knows exactly what you need even before you ask him!

English Standard Version
Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

Berean Study Bible
Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him.

New American Standard Bible
"So do not be like them; for your Father knows what you need before you ask Him.

King James Bible
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

Holman Christian Standard Bible
Don't be like them, because your Father knows the things you need before you ask Him.

International Standard Version
Don't be like them, because your Father knows what you need before you ask him.

NET Bible
Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

Aramaic Bible in Plain English
Therefore you shall not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

GOD'S WORD® Translation
Don't be like them. Your Father knows what you need before you ask him.

Jubilee Bible 2000
Be not ye therefore like unto them, for your Father knows what things ye have need of before ye ask him.

King James 2000 Bible
Be not therefore like them: for your Father knows what things you have need of, before you ask him.

American King James Version
Be not you therefore like to them: for your Father knows what things you have need of, before you ask him.

American Standard Version
Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

Douay-Rheims Bible
Be not you therefore like to them, for your Father knoweth what is needful for you, before you ask him.

Darby Bible Translation
Be not ye therefore like them, for your Father knows of what things ye have need before ye beg [anything] of him.

English Revised Version
Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

Webster's Bible Translation
Therefore be ye not like them: for your Father knoweth what things ye need before ye ask him.

Weymouth New Testament
Do not, however, imitate them; for your Father knows what things you need before ever you ask Him.

World English Bible
Therefore don't be like them, for your Father knows what things you need, before you ask him.

Young's Literal Translation
be ye not therefore like to them, for your Father doth know those things that ye have need of before your asking him;

Mattheus 6:8 Afrikaans PWL
Moet dan nie wees soos hulle nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.

Mateu 6:8 Albanian
Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t'i kërkoni.

ﻣﺘﻰ 6:8 Arabic: Smith & Van Dyke
فلا تتشبهوا بهم. لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:8 Armenian (Western): NT
Ուրեմն մի՛ նմանիք անոնց, որովհետեւ ձեր Հայրը գիտէ ձեր պէտքերը՝ դեռ դուք չխնդրած իրմէ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Etzaretela beraz hetarát irudi: ecen badaqui çuen Aitac ceren behar çareten, esca çaquizquioten baino lehen.

Dyr Mathäus 6:8 Bavarian
Machtß is dene nicht naach, denn enker Vater waiß, wasß brauchtß, non ee däßß n um öbbs bittß.

Матей 6:8 Bulgarian
И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
不要像他們那樣,因為在你們祈求以前,你們的父就已經知道你們有什麼需要了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
不要像他们那样,因为在你们祈求以前,你们的父就已经知道你们有什么需要了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們不可效法他們,因為你們沒有祈求以先,你們所需用的,你們的父早已知道了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们不可效法他们,因为你们没有祈求以先,你们所需用的,你们的父早已知道了。

馬 太 福 音 6:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 不 可 效 法 他 們 ; 因 為 你 們 沒 有 祈 求 以 先 , 你 們 所 需 用 的 , 你 們 的 父 早 已 知 道 了 。

馬 太 福 音 6:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 不 可 效 法 他 们 ; 因 为 你 们 没 有 祈 求 以 先 , 你 们 所 需 用 的 , 你 们 的 父 早 已 知 道 了 。

Evanðelje po Mateju 6:8 Croatian Bible
Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Matouš 6:8 Czech BKR
Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili.

Matthæus 6:8 Danish
Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham,

Mattheüs 6:8 Dutch Staten Vertaling
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Nestle Greek New Testament 1904
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ (ὁ θεὸς) ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· ο ἴδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ [ο θεος] ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μη ουν ομοιωθητε αυτοις· οιδε γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε, προ του υμας αιτησαι αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ {VAR1: [ο θεος] } ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mē oun homoiōthēte autois; oiden gar ho Patēr hymōn hōn chreian echete pro tou hymas aitēsai auton.

me oun homoiothete autois; oiden gar ho Pater hymon hon chreian echete pro tou hymas aitesai auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mē oun homoiōthēte autois, oiden gar ho theos ho patēr hymōn hōn chreian echete pro tou hymas aitēsai auton.

me oun homoiothete autois, oiden gar ho theos ho pater hymon hon chreian echete pro tou hymas aitesai auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

mE oun omoiOthEte autois oiden gar o patEr umOn On chreian echete pro tou umas aitEsai auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

mE oun omoiOthEte autois oiden gar o patEr umOn On chreian echete pro tou umas aitEsai auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

mE oun omoiOthEte autois oiden gar o patEr umOn On chreian echete pro tou umas aitEsai auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mē oun omoiōthēte autois oiden gar o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

mE oun omoiOthEte autois oiden gar o patEr umOn On chreian echete pro tou umas aitEsai auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:8 Westcott/Hort - Transliterated
mē oun omoiōthēte autois oiden gar [o theos] o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

mE oun omoiOthEte autois oiden gar [o theos] o patEr umOn On chreian echete pro tou umas aitEsai auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mē oun omoiōthēte autois oiden gar {WH: [o theos] } o patēr umōn ōn chreian echete pro tou umas aitēsai auton

mE oun omoiOthEte autois oiden gar {WH: [o theos]} o patEr umOn On chreian echete pro tou umas aitEsai auton

Máté 6:8 Hungarian: Karoli
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle.

La evangelio laŭ Mateo 6:8 Esperanto
Ne estu similaj al ili; cxar via Patro scias, kion vi bezonas, antaux ol vi petas de Li.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:8 Finnish: Bible (1776)
Sentähden älkäät olko heidän kaltaisensa; sillä Isänne tietää kyllä, mitä tarvitsette, ennen kuin te häneltä rukoilettekaan.

Matthieu 6:8 French: Darby
Ne leur ressemblez donc pas, car votre Pere sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6:8 French: Louis Segond (1910)
Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6:8 French: Martin (1744)
Ne leur ressemblez donc point; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.

Matthaeus 6:8 German: Modernized
Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet.

Matthaeus 6:8 German: Luther (1912)
Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr ihn bittet.

Matthaeus 6:8 German: Textbibel (1899)
So stellet euch ihnen nicht gleich; denn euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe ihr's von ihm fordert.

Matteo 6:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate.

Matteo 6:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Non li rassomigliate adunque; perciocchè il Padre vostro sa le cose di che voi avete bisogno, innanzi che gliele chiediate.

MATIUS 6:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Janganlah kamu menyerupai mereka itu; karena Bapamu mengetahui barang keperluanmu dahulu daripada kamu memohonkan daripada-Nya.

Matthew 6:8 Kabyle: NT
Ur ten-țɛanadet ara, axaṭer Baba Ṛebbi yeẓra d acu teḥwaǧem uqbel a s-t-tessutrem.

마태복음 6:8 Korean
그러므로 저희를 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라

Matthaeus 6:8 Latin: Vulgata Clementina
Nolite ergo assimilari eis : scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam petatis eum.

Sv. Matejs 6:8 Latvian New Testament
Nekļūstiet viņiem līdzīgi, jo jūsu Tēvs, pirms jūs lūdziet Viņu, zina, kas jums vajadzīgs!

Evangelija pagal Matà 6:8 Lithuanian
Nebūkite panašūs į juos, nes jūsų Tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant Jo.

Matthew 6:8 Maori
Na, kei rite koutou ki a ratou: e matau ana hoki to koutou Matua ki nga mea e matea ana e koutou, i te mea kiano koutou i inoi ki a ia.

Matteus 6:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.

Mateo 6:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis.

Mateo 6:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por tanto, no se hagan semejantes a ellos; porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan.

Mateo 6:8 Spanish: Reina Valera Gómez
No seáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.

Mateo 6:8 Spanish: Reina Valera 1909
No os hagáis, pues, semejantes á ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.

Mateo 6:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.

Mateus 6:8 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, não vos assemelheis a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lho peçais.

Mateus 6:8 Portugese Bible
Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lho pedirdes.   

Matei 6:8 Romanian: Cornilescu
Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să -I cereţi voi.

От Матфея 6:8 Russian: Synodal Translation (1876)
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

От Матфея 6:8 Russian koi8r
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Matthew 6:8 Shuar New Testament
Niijiai mΘtek ajasairap. Atumka seatsrumnin Yus Apa ßtum atsumamun nΘkawai.

Matteus 6:8 Swedish (1917)
Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.

Matayo 6:8 Swahili NT
Msiwe kama wao. Baba yenu anajua mnayoyahitaji hata kabla ya kumwomba.

Mateo 6:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Matta 6:8 Tawallamat Tamajaq NT
A tan-wǝr-tattalalam, fǝlas Abba-nawan, issân awas tǝddǝraram da harwa wǝr daɣ-as tu-tǝgmayam.

มัทธิว 6:8 Thai: from KJV
ท่านอย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว

Matta 6:8 Turkish
Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha Ondan dilemeden önce bilir.

Матей 6:8 Ukrainian: NT
Не приподоблюйте ся ж до них; бо Отець ваш знає, чого вам треба, перш нїж просите в Него.

Matthew 6:8 Uma New Testament
Neo' mpenau' kehi-ra toe! Na'inca ami' -mi Tuama-ta to hi rala suruga napa to taparaluu kako'ia-na taperapi'.

Ma-thi-ô 6:8 Vietnamese (1934)
Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.

Matthew 6:7
Top of Page
Top of Page