Romans 12:20
New International Version
On the contrary: "If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head."

New Living Translation
Instead, "If your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads."

English Standard Version
To the contrary, “if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by so doing you will heap burning coals on his head.”

Berean Study Bible
On the contrary, “If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap burning coals on his head.”

New American Standard Bible
"BUT IF YOUR ENEMY IS HUNGRY, FEED HIM, AND IF HE IS THIRSTY, GIVE HIM A DRINK; FOR IN SO DOING YOU WILL HEAP BURNING COALS ON HIS HEAD."

King James Bible
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.

Holman Christian Standard Bible
But If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For in so doing you will be heaping fiery coals on his head.

International Standard Version
But "if your enemy is hungry, feed him. For if he is thirsty, give him a drink. If you do this, you will pile burning coals on his head."

NET Bible
Rather, if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him a drink; for in doing this you will be heaping burning coals on his head.

Aramaic Bible in Plain English
“And if your enemy hungers, feed him, and if he thirsts, give him a drink, and if you do these things to him you will heap coals of fire on his skull.”

GOD'S WORD® Translation
But, "If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. If you do this, you will make him feel guilty and ashamed."

Jubilee Bible 2000
Therefore, if thine enemy hungers, feed him; if he thirsts, give him drink; for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.

King James 2000 Bible
Therefore if your enemy hungers, feed him; if he thirsts, give him drink: for in so doing you shall heap coals of fire on his head.

American King James Version
Therefore if your enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing you shall heap coals of fire on his head.

American Standard Version
But if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him to drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head.

Douay-Rheims Bible
But if thy enemy be hungry, give him to eat; if he thirst, give him to drink. For, doing this, thou shalt heap coals of fire upon his head.

Darby Bible Translation
If therefore thine enemy should hunger, feed him; if he should thirst, give him drink; for, so doing, thou shalt heap coals of fire upon his head.

English Revised Version
But if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him to drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head.

Webster's Bible Translation
Therefore if thy enemy hungereth, feed him; if he thirsteth, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.

Weymouth New Testament
On the contrary, therefore, if your enemy is hungry, give him food; if he is thirsty, quench his thirst. For by doing this you will be heaping burning coals upon his head.

World English Bible
Therefore "If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink; for in doing so, you will heap coals of fire on his head."

Young's Literal Translation
I will recompense again, saith the Lord;' if, then, thine enemy doth hunger, feed him; if he doth thirst, give him drink; for this doing, coals of fire thou shalt heap upon his head;

Romeine 12:20 Afrikaans PWL
As jou vyand honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen sal jy vurige kole ophoop op sy kop.

Romakëve 12:20 Albanian
''Në qoftë se armiku yt, pra, ka uri, jepi të hajë; në pastë etje, jepi të pijë; sepse, duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi krye të tij thëngjij të ndezur''.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 12:20 Arabic: Smith & Van Dyke
فان جاع عدوك فاطعمه. وان عطش فاسقه. لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 12:20 Armenian (Western): NT
Ուրեմն «եթէ քու թշնամիդ անօթեցած է՝ սնուցանէ՛ զայն, ու եթէ ծարաւցած է՝ խմցո՛ւր անոր. քանի որ այսպէս ընելով՝ կրակի կայծեր պիտի կուտակես անոր գլուխին վրայ»:

Romanoetara. 12:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada baldin gosse bada hire etsaya, emóc iatera: baldin egarri bada, emóc edatera: ecen hala eguiten duála suco ikatzac bere buru gainera bilduren drautzac.

D Roemer 12:20 Bavarian
Nän, wenn dein Feind Hunger haat, gib iem öbbs zo n Össn; wenn yr durstig ist, gib iem öbbs zo n Trinken. Dös wennst tuest, dann schamt yr si yso, däß yr root werd wie ayn Gluet.

Римляни 12:20 Bulgarian
Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".

中文標準譯本 (CSB Traditional)
不但如此,「如果你的敵人餓了,就給他吃;如果他渴了,就給他喝;因為你這樣做,就是把炭火堆在他的頭上。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
不但如此,“如果你的敌人饿了,就给他吃;如果他渴了,就给他喝;因为你这样做,就是把炭火堆在他的头上。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,「你的仇敵若餓了,就給他吃;若渴了,就給他喝。因為你這樣行,就是把炭火堆在他的頭上。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,“你的仇敌若饿了,就给他吃;若渴了,就给他喝。因为你这样行,就是把炭火堆在他的头上。”

羅 馬 書 12:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 你 的 仇 敵 若 餓 了 , 就 給 他 吃 , 若 渴 了 , 就 給 他 喝 ; 因 為 你 這 樣 行 就 是 把 炭 火 堆 在 他 的 頭 上 。

羅 馬 書 12:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 你 的 仇 敌 若 饿 了 , 就 给 他 吃 , 若 渴 了 , 就 给 他 喝 ; 因 为 你 这 样 行 就 是 把 炭 火 堆 在 他 的 头 上 。

Poslanica Rimljanima 12:20 Croatian Bible
Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! Činiš li tako, ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.

Římanům 12:20 Czech BKR
A protož lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.

Romerne 12:20 Danish
Nej, dersom din Fjende hungrer, giv ham Mad; dersom han tørster, giv ham Drikke; thi naar du gør dette, vil du samle gloende Kul paa hans Hoved.

Romeinen 12:20 Dutch Staten Vertaling
Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αλλα εαν πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αλλα εαν πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν ουν πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν ουν πεινα ο εχθρος σου, ψωμιζε αυτον· εαν διψα, ποτιζε αυτον· τουτο γαρ ποιων, ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν ουν πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αλλα εαν πεινα ο εχθρος σου ψωμιζε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον τουτο γαρ ποιων ανθρακας πυρος σωρευσεις επι την κεφαλην αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
alla ean peina ho echthros sou, psōmize auton; ean dipsa, potize auton; touto gar poiōn anthrakas pyros sōreuseis epi tēn kephalēn autou.

alla ean peina ho echthros sou, psomize auton; ean dipsa, potize auton; touto gar poion anthrakas pyros soreuseis epi ten kephalen autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
alla ean peina ho echthros sou, psōmize auton; ean dipsa, potize auton; touto gar poiōn anthrakas pyros sōreuseis epi tēn kephalēn autou.

alla ean peina ho echthros sou, psomize auton; ean dipsa, potize auton; touto gar poion anthrakas pyros soreuseis epi ten kephalen autou.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
alla ean peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou

alla ean peina o echthros sou psOmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiOn anthrakas puros sOreuseis epi tEn kephalEn autou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean oun peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou

ean oun peina o echthros sou psOmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiOn anthrakas puros sOreuseis epi tEn kephalEn autou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean oun peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou

ean oun peina o echthros sou psOmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiOn anthrakas puros sOreuseis epi tEn kephalEn autou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean oun peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou

ean oun peina o echthros sou psOmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiOn anthrakas puros sOreuseis epi tEn kephalEn autou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:20 Westcott/Hort - Transliterated
alla ean peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou

alla ean peina o echthros sou psOmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiOn anthrakas puros sOreuseis epi tEn kephalEn autou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
alla ean peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou

alla ean peina o echthros sou psOmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiOn anthrakas puros sOreuseis epi tEn kephalEn autou

Rómaiakhoz 12:20 Hungarian: Karoli
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyûjtesz az õ fejére.

Al la romanoj 12:20 Esperanto
Sed se via malamiko malsatas, donu al li mangxi; se li soifas, donu al li trinki; cxar tion farante, fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo.

Kirje roomalaisille 12:20 Finnish: Bible (1776)
Sentähden, jos vihollises isoo, niin syötä häntä, ja jos hän janoo, niin juota häntä; sillä koskas tämän teet, niin sinä tuliset hiilet hänen päänsä päälle kokoot.

Romains 12:20 French: Darby
Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en faisant cela tu entasseras des charbons de feu sur sa tete.

Romains 12:20 French: Louis Segond (1910)
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.

Romains 12:20 French: Martin (1744)
Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire : car en faisant cela tu retireras des charbons de feu qui sont sur sa tête.

Roemer 12:20 German: Modernized
So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.

Roemer 12:20 German: Luther (1912)
So nun deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.

Roemer 12:20 German: Textbibel (1899)
Vielmehr wenn deinen Feind hungert, so speise ihn; dürstet denselben, so tränke ihn; thust du das, so wirst du Feuerkohlen auf sein Haupt sammeln.

Romani 12:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo.

Romani 12:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; perciocchè, facendo questo, tu raunerai de’ carboni accesi sopra il suo capo.

ROMA 12:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Melainkan jikalau seterumu lapar, berilah dia makan; jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena dengan perbuatan yang demikian kelak engkau akan menimbunkan bara api atas kepalanya.

Romans 12:20 Kabyle: NT
Yura daɣen : Ma yelluẓ weɛdaw-ik efk-as ad yečč, ma yeffud efk-as ad isew, axaṭer ma txedmeḍ akka , am akken ț-țirgin iṛeqqen ara tesserseḍ ɣef wuqeṛṛuy-is.

로마서 12:20 Korean
네 원수가 주리거든 먹이고 목마르거든 마시우라 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라

Romanos 12:20 Latin: Vulgata Clementina
Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum : si sitit, potum da illi : hoc enim faciens, carbones ignis congeres super caput ejus.

Romiešiem 12:20 Latvian New Testament
Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš cieš slāpes, dod viņam dzert! To darīdams, tu sakrāsi uz viņa galvas kvēlojošas ogles.

Laiðkas romieèiams 12:20 Lithuanian
Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos.

Romans 12:20 Maori
Na, ki te matekai tou hoariri, whangainga; ki te matewai, whakainumia: ki te penei hoki tau mahi, ka purangatia e koe he waro kapura ki tona matenga.

Romerne 12:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode.

Romanos 12:20 Spanish: La Biblia de las Américas
PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE COMER; Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO ESTO, CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARAS SOBRE SU CABEZA.

Romanos 12:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE COMER; Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO ESTO, CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARAS SOBRE SU CABEZA."

Romanos 12:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.

Romanos 12:20 Spanish: Reina Valera 1909
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza.

Romanos 12:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza.

Romanos 12:20 Bíblia King James Atualizada Português
Ao contrário: “Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele.

Romanos 12:20 Portugese Bible
Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.   

Romani 12:20 Romanian: Cornilescu
Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă -i să mănînce; dacă -i este sete, dă -i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.``

К Римлянам 12:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.

К Римлянам 12:20 Russian koi8r
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.

Romans 12:20 Shuar New Testament
Tura nu arantcha tawai: "Ame nemasrum tsukamakuisha ayurata. Kitiamakuisha umartin susata. Nu T·rakum pΘnker ajachua nu iniatsaartatme."

Romabrevet 12:20 Swedish (1917)
Fastmer, »om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, om han är törstig, så giv honom att dricka; ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud.»

Warumi 12:20 Swahili NT
Tena, Maandiko yasema: "Adui yako akiwa na njaa, mpe chakula; akiwa na kiu, mpe kinywaji. Maana kwa kufanya hivyo utamfanya apate aibu kali kama makaa ya moto juu ya kichwa chake."

Mga Taga-Roma 12:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 12:20 Tawallamat Tamajaq NT
Kawanay amaran arat da wa kawan-iwaran: «As tǝnayaɣ azangaw-nak ih-ay gǝlǝk, taššatšaq-qu; as t-iha fad deɣ taššašwaq-qu; fǝlas as das-tǝgeɣ adi, zun as tǝssinsa fǝl aɣaf-net šimakaten ǝrɣânen.»

โรม 12:20 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา'

Romalılar 12:20 Turkish
Ama, ‹‹Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.››

Римляни 12:20 Ukrainian: NT
Оце ж, коли голодує ворог твій, нагодуй його; коли жаждує, напій його; се бо роблячи, уголлє огняне згребеш на голову його.

Romans 12:20 Uma New Testament
Jadi', tuku' -mi tudui' Buku Tomoroli' owi to mpo'uli': "Ane mo'oro' bali' -nu, pokoni' -ra-rawo. Ba ngkamara-ra, poponginu-ra. Ane hewa toe nubabehi, me'ea' huli' -ra mpai'."

Roâ-ma 12:20 Vietnamese (1934)
Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.

Romans 12:19
Top of Page
Top of Page