Romiešiem 12
Latvian New Testament
1Tāpēc, brāļi, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu: nododiet savas miesas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai tas būtu jūsu garīgais dievkalpojums! 2Un nepiemērojieties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!

3Jo, pateicoties žēlastībai, kas man dota, es visiem starp jums saku: Nedomājiet par sevi augstāk, nekā pienākas domāt, bet domājiet saprātīgi saskaņā ar to ticības mēru, kādu katram Dievs piešķīris. 4Un kā mūsu ķermenī ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem tas pats uzdevums, 5Tāpat mēs daudzi esam viens ķermenis Kristū, bet atsevišķi mēs esam viens otra locekļi. 6Bet mums ir dāvanas, kas mums dotas attiecīgi žēlastībai, un tās ir dažādas: paraviešu dāvanas, kuras izmantojamas saskaņā ar ticību, 7Kalpošanas pienākums, kas jāpilda kalpojot, mācīšanas - mācot; 8Kas sludinātājs, lai sludina, kas dala dāvanas, lai dara to vientiesīgi, kas ir priekšnieks, lai pilda rūpīgi, kas strādā žēsirdības darbu, lai dara to ar prieku!

9Mīlestībai jābūt neliekuļotai. Nīzdami ļaunu, pastāviet labajā! 10Brāļu mīlestībā mīliet viens otru, godbijībā pārsteidziet cits citu! 11Neesiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam! 12Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanā! 13Ņemiet līdzdalību svēto vajadzībās, centieties būt viesmīlīgi!

14Svētiet tos, kas jūs vajā, svētiet, bet nelādiet! 15Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud! 16Esiet savstarpēji vienprātīgi! Neesiet augstprātīgi, bet pazemojieties ar pazemīgajiem! Neesiet pārgudri paši sevī! 17Nevienam ļaunu ar ļaunu neatmaksādami, sekmējiet labu nevien Dievam, bet arī visu cilvēku priekšā! 18Ja iespējams, ieturiet mieru ar visiem cilvēkiem, cik tas no jums atkarīgs! 19Vismīļie, neatriebieties jūs paši, bet dodiet vietu dusmām, par kurām rakstīts: Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka Kungs. 20Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš cieš slāpes, dod viņam dzert! To darīdams, tu sakrāsi uz viņa galvas kvēlojošas ogles. 21Ļaunums nedrīkst tevi uzvarēt, bet tu uzvari ļaunumu ar labu!Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Romans 11
Top of Page
Top of Page