Romans 13:3
New International Version
For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended.

New Living Translation
For the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? Do what is right, and they will honor you.

English Standard Version
For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval,

Berean Study Bible
For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Do you want to be unafraid of the one in authority? Then do what is right, and you will have his approval.

New American Standard Bible
For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same;

King James Bible
For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:

Holman Christian Standard Bible
For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have its approval.

International Standard Version
For the authorities are not a terror to good conduct, but to bad. Would you like to live without being afraid of the authorities? Then do what is right, and you will receive their approval.

NET Bible
(for rulers cause no fear for good conduct but for bad). Do you desire not to fear authority? Do good and you will receive its commendation,

Aramaic Bible in Plain English
For judges are not a fear to the good doer, but to the wicked. Do you wish, therefore, to be unafraid of the authority? Do good, and you shall have praise from him.

GOD'S WORD® Translation
People who do what is right don't have to be afraid of the government. But people who do what is wrong should be afraid of it. Would you like to live without being afraid of the government? Do what is right, and it will praise you.

Jubilee Bible 2000
For the magistrates are not a terror unto those who do good, but to the doer of evil. Is thy desire therefore to not fear the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same;

King James 2000 Bible
For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will you then not be afraid of the power? do that which is good, and you shall have praise of the same:

American King James Version
For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will you then not be afraid of the power? do that which is good, and you shall have praise of the same:

American Standard Version
For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. And wouldest thou have no fear of the power? do that which is good, and thou shalt have praise from the same:

Douay-Rheims Bible
For princes are not a terror to the good work, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good: and thou shalt have praise from the same.

Darby Bible Translation
For rulers are not a terror to a good work, but to an evil [one]. Dost thou desire then not to be afraid of the authority? practise [what is] good, and thou shalt have praise from it;

English Revised Version
For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. And wouldest thou have no fear of the power? do that which is good, and thou shalt have praise from the same:

Webster's Bible Translation
For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power; do that which is good, and thou shalt have praise from the same:

Weymouth New Testament
For judges and magistrates are to be feared not by right-doers but by wrong-doers. You desire--do you not? --to have no reason to fear your ruler. Well, do the thing that is right, and then he will commend you.

World English Bible
For rulers are not a terror to the good work, but to the evil. Do you desire to have no fear of the authority? Do that which is good, and you will have praise from the same,

Young's Literal Translation
For those ruling are not a terror to the good works, but to the evil; and dost thou wish not to be afraid of the authority? that which is good be doing, and thou shalt have praise from it,

Romeine 13:3 Afrikaans PWL
want die regters hou geen vrees in vir hulle wat goed doen nie, maar vir die bose. As jy nie bang wil wees vir die outoriteit nie, doen wat goed is en jy sal lof van hom af ontvang,

Romakëve 13:3 Albanian
Sepse eprorët s'ke pse t'i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat; a do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën, dhe do të kesh lavdërim nga ai,

ﺭﻭﻣﻴﺔ 13:3 Arabic: Smith & Van Dyke
فان الحكام ليسوا خوفا للاعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد ان لا تخاف السلطان. افعل الصلاح فيكون لك مدح منه.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:3 Armenian (Western): NT
Քանի որ իշխանները՝ բարի գործերու համար վախ չեն ազդեր, հապա՝ չար գործերու: Ուստի կ՚ուզե՞ս չվախնալ իշխանութենէն. բարի՛ն գործէ, եւ գովեստ պիտի ընդունիս անկէ:

Romanoetara. 13:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen magistratuac eztirade icigarri, obra onacgatic, baina gaichtoagatic. Bada nahi duc potestatearen beldur ez içan? eguic vngui, eta recebituren duc laudorio harenganic.

D Roemer 13:3 Bavarian
Wer dös Guete tuet, braucht d Obrigkeit nit scheuhen, grad wer öbbs Unrechts tuet. Willst also, däßst d Obrigkeit nit scheuhen brauchst, naacherd tue dös Guete, däß s di aau dyrkannt.

Римляни 13:3 Bulgarian
Защото владетелите не [причиняват] страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
事實上,對良善的行為,掌權者並不是可怕的;而對邪惡的行為,他才是可怕的。那麼,你想要不懼怕掌權的,就應當做良善的事。這樣,你就會得到他的稱讚。

中文标准译本 (CSB Simplified)
事实上,对良善的行为,掌权者并不是可怕的;而对邪恶的行为,他才是可怕的。那么,你想要不惧怕掌权的,就应当做良善的事。这样,你就会得到他的称赞。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
做官的原不是叫行善的懼怕,乃是叫作惡的懼怕。你願意不懼怕掌權的嗎?你只要行善,就可得他的稱讚;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
做官的原不是叫行善的惧怕,乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗?你只要行善,就可得他的称赞;

羅 馬 書 13:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
作 官 的 原 不 是 叫 行 善 的 懼 怕 , 乃 是 叫 作 惡 的 懼 怕 。 你 願 意 不 懼 怕 掌 權 的 麼 ? 你 只 要 行 善 , 就 可 得 他 的 稱 讚 ;

羅 馬 書 13:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
作 官 的 原 不 是 叫 行 善 的 惧 怕 , 乃 是 叫 作 恶 的 惧 怕 。 你 愿 意 不 惧 怕 掌 权 的 麽 ? 你 只 要 行 善 , 就 可 得 他 的 称 赞 ;

Poslanica Rimljanima 13:3 Croatian Bible
Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla djela. Hoćeš li se ne bojati vlasti? Dobro čini pa ćeš imati pohvalu od nje!

Římanům 13:3 Czech BKR
Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní.

Romerne 13:3 Danish
Thi de styrende ere ikke en Skræk for den gode Gerning, men for den onde. Men vil du være uden Frygt for Øvrigheden, saa gør det gode, og du skal faa Ros af den.

Romeinen 13:3 Dutch Staten Vertaling
Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

Nestle Greek New Testament 1904
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Westcott and Hort 1881
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. Θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; Tὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Greek Orthodox Church 1904
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Tischendorf 8th Edition
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν φοβος τω αγαθω εργω αλλα τω κακω θελεις δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν φοβος τω αγαθω εργω αλλα τω κακω θελεις δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης

Stephanus Textus Receptus 1550
οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν φοβος των αγαθων εργων αλλα των κακων θελεις δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οι γαρ αρχοντες ουκ εισι φοβος των αγαθων εργων, αλλα των κακων. θελεις δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν; το αγαθον ποιει, και εξεις επαινον εξ αυτης·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν φοβος των αγαθων εργων αλλα των κακων θελεις δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν φοβος τω αγαθω εργω αλλα τω κακω θελεις δε μη φοβεισθαι την εξουσιαν το αγαθον ποιει και εξεις επαινον εξ αυτης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoi gar archontes ouk eisin phobos tō agathō ergō alla tō kakō. theleis de mē phobeisthai tēn exousian? to agathon poiei, kai hexeis epainon ex autēs;

hoi gar archontes ouk eisin phobos to agatho ergo alla to kako. theleis de me phobeisthai ten exousian? to agathon poiei, kai hexeis epainon ex autes;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoi gar archontes ouk eisin phobos tō agathō ergō alla tō kakō. theleis de mē phobeisthai tēn exousian? to agathon poiei, kai hexeis epainon ex autēs;

hoi gar archontes ouk eisin phobos to agatho ergo alla to kako. theleis de me phobeisthai ten exousian? to agathon poiei, kai hexeis epainon ex autes;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oi gar archontes ouk eisin phobos tō agathō ergō alla tō kakō theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs

oi gar archontes ouk eisin phobos tO agathO ergO alla tO kakO theleis de mE phobeisthai tEn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autEs

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oi gar archontes ouk eisin phobos tōn agathōn ergōn alla tōn kakōn theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs

oi gar archontes ouk eisin phobos tOn agathOn ergOn alla tOn kakOn theleis de mE phobeisthai tEn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autEs

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oi gar archontes ouk eisin phobos tōn agathōn ergōn alla tōn kakōn theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs

oi gar archontes ouk eisin phobos tOn agathOn ergOn alla tOn kakOn theleis de mE phobeisthai tEn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autEs

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oi gar archontes ouk eisin phobos tōn agathōn ergōn alla tōn kakōn theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs

oi gar archontes ouk eisin phobos tOn agathOn ergOn alla tOn kakOn theleis de mE phobeisthai tEn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autEs

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:3 Westcott/Hort - Transliterated
oi gar archontes ouk eisin phobos tō agathō ergō alla tō kakō theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs

oi gar archontes ouk eisin phobos tO agathO ergO alla tO kakO theleis de mE phobeisthai tEn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autEs

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oi gar archontes ouk eisin phobos tō agathō ergō alla tō kakō theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs

oi gar archontes ouk eisin phobos tO agathO ergO alla tO kakO theleis de mE phobeisthai tEn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autEs

Rómaiakhoz 13:3 Hungarian: Karoli
Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól.

Al la romanoj 13:3 Esperanto
CXar regantoj estas terurajxo ne al la bona agado, sed al la malbona. CXu vi volas ne timi auxtoritatulon? faru bonon, kaj vi havos de li lauxdon;

Kirje roomalaisille 13:3 Finnish: Bible (1776)
Sillä ne, jotka vallan päällä ovat, ei ole hyvintekiöille, vaan pahoille pelvoksi. Ellet tahdo esivaltaa peljätä, niin tee hyvää, ja sinä saat häneltä kiitoksen.

Romains 13:3 French: Darby
Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne oeuvre, mais pour une mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorite? fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange;

Romains 13:3 French: Louis Segond (1910)
Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation.

Romains 13:3 French: Martin (1744)
Car les Princes ne sont point à craindre pour de bonnes actions, mais pour de mauvaises. Or veux-tu ne point craindre la Puissance? fais bien, et tu en recevras de la louange.

Roemer 13:3 German: Modernized
Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von derselbigen haben;

Roemer 13:3 German: Luther (1912)
Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr haben.

Roemer 13:3 German: Textbibel (1899)
Die Herrscher sind nicht zum Schrecken da für das rechtschaffene Thun, sondern für das böse. Willst du keine Furcht haben vor der Obrigkeit? so thue das Gute, und du wirst von ihr Lob haben.

Romani 13:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
poiché i magistrati non son di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell’autorità? Fa’ quel ch’è bene, e avrai lode da essa;

Romani 13:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè i magistrati non sono di spavento alle buone opere, ma alle malvage; ora, vuoi tu non temer della podestà? fa’ ciò che è bene, e tu avrai lode da essa.

ROMA 13:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena segala pemerintah bukannya mendatangkan takut atas perbuatan yang baik, melainkan atas perbuatan yang jahat. Maukah tidak engkau takut akan kuasa itu? Lakukanlah kebajikan, maka engkau akan menerima kepujian daripadanya.

Romans 13:3 Kabyle: NT
Mačči d wid ixeddmen lxiṛ ara yaggaden imdebbṛen n lḥukuma meɛna d wid ixeddmen cceṛ. M'ur tebɣiḍ ara aț-țaggaḍeḍ lḥukuma, xdem ayen yelhan, a k-fken lehna.

로마서 13:3 Korean
관원들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 네가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라

Romanos 13:3 Latin: Vulgata Clementina
nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem ? Bonum fac : et habebis laudem ex illa :

Romiešiem 13:3 Latvian New Testament
Jo priekšnieki nav atbaidīšanai no laba, bet no ļauna. Bet ja tu gribi, ka tev priekšniecības nevajadzētu bīties, dari labu un tu saņemsi tās uzslavu,

Laiðkas romieèiams 13:3 Lithuanian
Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo.

Romans 13:3 Maori
Ehara hoki nga rangatira i te whakawehi mo nga mahi pai, engari mo nga mahi kino. E mea ana koe kia kaua e wehi i te mana? meatia te pai, a he whakamoemiti tana e homai ai ki a koe:

Romerne 13:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;

Romanos 13:3 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella,

Romanos 13:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella,

Romanos 13:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella.

Romanos 13:3 Spanish: Reina Valera 1909
Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;

Romanos 13:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;

Romanos 13:3 Bíblia King James Atualizada Português
Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela o honrará.

Romanos 13:3 Portugese Bible
Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;   

Romani 13:3 Romanian: Cornilescu
Dregătorii nu sînt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpînire? Fă binele, şi vei avea laudă dela ea.

К Римлянам 13:3 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,

К Римлянам 13:3 Russian koi8r
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,

Romans 13:3 Shuar New Testament
Kame akupniuka pΘnker shuar sapijmiakarat tusar apujsachma ainiawai. Antsu yajauch shuar ashamkarat tusar apujsamu ainiawai. Nii ashamtsuk pujustin wakerakmeka pΘnker T·ratß. T·rakminkia akupin shiir Enentßimturmartatui.

Romabrevet 13:3 Swedish (1917)
Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den,

Warumi 13:3 Swahili NT
Maana, watawala hawasababishi hofu kwa watu wema, ila kwa watu wabaya. Basi, wataka usimwogope mtu mwenye mamlaka? Fanya mema naye atakusifu;

Mga Taga-Roma 13:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? gawin mo ang mabuti, at magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya:

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 13:3 Tawallamat Tamajaq NT
Imuzaran wǝr tan-iksud awedan wa itaggin awa olaɣan, kalar wǝr tan-iksud ar wa itaggin tǝkma. As tareɣ a kay-tǝgmǝd tasa ǝn muzaran ad tǝtamazalaɣ awa olaɣan, ǝddi a ɣur-san tǝgrǝwaɣ ǝlqǝbulat.

โรม 13:3 Thai: from KJV
เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดี แต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่ว ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือ ถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่านจะได้รับการสรรเสริญจากผู้มีอำนาจนั้น

Romalılar 13:3 Turkish
İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin, öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın.

Римляни 13:3 Ukrainian: NT
Князі бо не добрим дїлам страх, а лихим. Хочеш же не боятись властї? Добре роби, то й мати меш похвалу від неї.

Romans 13:3 Uma New Testament
Ane lompe' kehi-ta ompi', uma-ta me'eka' hi topoparenta. To me'eka' -le, tauna to dada'a kehi-ra. Jadi', bona neo' -ta me'eka' hi topoparenta, babehi to lompe', bona topoparenta mpo'une' -ta mpai'.

Roâ-ma 13:3 Vietnamese (1934)
Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng;

Romans 13:2
Top of Page
Top of Page