Romans 13:4
New International Version
For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer.

New Living Translation
The authorities are God's servants, sent for your good. But if you are doing wrong, of course you should be afraid, for they have the power to punish you. They are God's servants, sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong.

English Standard Version
for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer.

Berean Study Bible
For he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not carry the sword in vain. He is God’s servant, an agent of retribution to the wrongdoer.

New American Standard Bible
for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil.

King James Bible
For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.

Holman Christian Standard Bible
For government is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, because it does not carry the sword for no reason. For government is God's servant, an avenger that brings wrath on the one who does wrong.

International Standard Version
For they are God's servants, working for your good. But if you do what is wrong, you should be afraid, for it is not without reason that they bear the sword. Indeed, they are God's servants to administer punishment to anyone who does wrong.

NET Bible
for it is God's servant for your good. But if you do wrong, be in fear, for it does not bear the sword in vain. It is God's servant to administer retribution on the wrongdoer.

Aramaic Bible in Plain English
For he is the Minister of God to you for good. But if you have done evil, be afraid, for he does not wear the sword for nothing, for he is the Minister of God and a furious avenger to those who do evil.

GOD'S WORD® Translation
The government is God's servant working for your good. But if you do what is wrong, you should be afraid. The government has the right to carry out the death sentence. It is God's servant, an avenger to execute God's anger on anyone who does what is wrong.

Jubilee Bible 2000
for he is a minister of God for thy good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he does not bear the sword in vain, for he is a minister of God, a revenger to execute wrath upon him that does evil.

King James 2000 Bible
For he is the minister of God to you for good. But if you do that which is evil, be afraid; for he bears not the sword in vain: for he is the minister of God, an avenger to execute wrath upon him that does evil.

American King James Version
For he is the minister of God to you for good. But if you do that which is evil, be afraid; for he bears not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath on him that does evil.

American Standard Version
for he is a minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is a minister of God, an avenger for wrath to him that doeth evil.

Douay-Rheims Bible
For he is God's minister to thee, for good. But if thou do that which is evil, fear: for he beareth not the sword in vain. For he is God's minister: an avenger to execute wrath upon him that doth evil.

Darby Bible Translation
for it is God's minister to thee for good. But if thou practisest evil, fear; for it bears not the sword in vain; for it is God's minister, an avenger for wrath to him that does evil.

English Revised Version
for he is a minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is a minister of God, an avenger for wrath to him that doeth evil.

Webster's Bible Translation
For he is the minister of God to thee for good. But if thou doest that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, an avenger to execute wrath upon him that doeth evil.

Weymouth New Testament
For he is God's servant for your benefit. But if you do what is wrong, be afraid. He does not wear the sword to no purpose: he is God's servant--an administrator to inflict punishment upon evil-doers.

World English Bible
for he is a servant of God to you for good. But if you do that which is evil, be afraid, for he doesn't bear the sword in vain; for he is a servant of God, an avenger for wrath to him who does evil.

Young's Literal Translation
for of God it is a ministrant to thee for good; and if that which is evil thou mayest do, be fearing, for not in vain doth it bear the sword; for of God it is a ministrant, an avenger for wrath to him who is doing that which is evil.

Romeine 13:4 Afrikaans PWL
want hy is die uitvoerder van God vir jou ten goede, maar as jy doen wat boos is, wees dan bang, want hy dra nie verniet die swaard nie, want hy is ’n uitvoerder van God, ’n vergelder van die woede, om die een wat boosheid doen, te straf.

Romakëve 13:4 Albanian
sepse eprori është shërbëtor i Perëndisë për ty për të mirë; por, po të bësh të këqija, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën; sepse ai është shërbëtor i Perëndisë, hakmarrës plot zemërim kundër atij që bën të keqen.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 13:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه خادم الله للصلاح. ولكن ان فعلت الشر فخف. لانه لا يحمل السيف عبثا اذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 13:4 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ան Աստուծոյ սպասարկուն է քեզի համար՝ որ բարի՛ն գործես. բայց եթէ չա՛րը գործես՝ վախցի՛ր, քանի որ զուր տեղը չէ որ սուր կը կրէ մէջքը. որովհետեւ Աստուծոյ սպասարկուն է, եւ վրէժխնդիր՝ բարկութիւն հասցնելու անոր վրայ՝ որ չարիք կը գործէ:

Romanoetara. 13:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen Iaincoaren cerbitzari duc hire onetacotz: baina gaizquiric badaguic, aicén beldur: ecen eztic causa gabe ezpatá ekarten: ecen Iaincoaren cerbitzari duc, mendecari hiratan, gaizqui eguiten duenaren gainean.

D Roemer 13:4 Bavarian
Si steet in n Dienst von n Herrgot zo deinn Böstn. Wennst freilich Übl tuest, dann haast alln Grund zo n Ferchtn, denn nit umysunst haat s ys Recht zo n Straaffen. Aau +daa drinn ist s in n Dienst von n Herrgot, däß s d Übltaeter straafft.

Римляни 13:4 Bulgarian
понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за [докарване] гняв, върху този, който върши зло.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
要知道,他是神的僕役,對你是有益處的。但你如果作惡,就該懼怕,因為他不是毫無理由的佩帶刀劍。他是神的僕役,是報應者,使震怒臨到作惡的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
要知道,他是神的仆役,对你是有益处的。但你如果作恶,就该惧怕,因为他不是毫无理由的佩带刀剑。他是神的仆役,是报应者,使震怒临到作恶的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為他是神的用人,是於你有益的。你若作惡,卻當懼怕;因為他不是空空地佩劍,他是神的用人,是申冤的,刑罰那作惡的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为他是神的用人,是于你有益的。你若作恶,却当惧怕;因为他不是空空地佩剑,他是神的用人,是申冤的,刑罚那作恶的。

羅 馬 書 13:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 他 是 神 的 用 人 , 是 與 你 有 益 的 。 你 若 作 惡 , 卻 當 懼 怕 ; 因 為 他 不 是 空 空 的 佩 劍 , 他 是 神 的 用 人 , 是 伸 冤 的 , 刑 罰 那 作 惡 的 。

羅 馬 書 13:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 他 是 神 的 用 人 , 是 与 你 有 益 的 。 你 若 作 恶 , 却 当 惧 怕 ; 因 为 他 不 是 空 空 的 佩 剑 , 他 是 神 的 用 人 , 是 伸 冤 的 , 刑 罚 那 作 恶 的 。

Poslanica Rimljanima 13:4 Croatian Bible
Ta Božji je ona poslužitelj - tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj! Ne nosi uzalud mača! Božji je ona poslužitelj: gnjev njegov iskaljuje na onome koji zlo čini.

Římanům 13:4 Czech BKR
Boží zajisté služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí.

Romerne 13:4 Danish
Thi den er en Guds Tjener, dig til gode. Men dersom du gør det onde, da frygt; thi den bærer ikke Sværdet forgæves; den er nemlig Guds Tjener, en Hævner til Straf for den, som øver det onde.

Romeinen 13:4 Dutch Staten Vertaling
Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

Nestle Greek New Testament 1904
Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

Westcott and Hort 1881
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

RP Byzantine Majority Text 2005
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστίν σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. Ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

Greek Orthodox Church 1904
Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργὴν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

Tischendorf 8th Edition
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.

Stephanus Textus Receptus 1550
θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
θεου γαρ διακονος εστιν σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης φοβου ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει θεου γαρ διακονος εστιν εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
θεου γαρ διακονος εστιν σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης φοβου ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει θεου γαρ διακονος εστιν εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι

Stephanus Textus Receptus 1550
θεου γαρ διακονος εστιν σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης φοβου ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει θεου γαρ διακονος εστιν εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Θεου γαρ διακονος εστι σοι εις το αγαθον. εαν δε το κακον ποιης, φοβου· ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει· Θεου γαρ διακονος εστιν, εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
θεου γαρ διακονος εστιν σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης φοβου ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει θεου γαρ διακονος εστιν εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
θεου γαρ διακονος εστιν σοι εις το αγαθον εαν δε το κακον ποιης φοβου ου γαρ εικη την μαχαιραν φορει θεου γαρ διακονος εστιν εκδικος εις οργην τω το κακον πρασσοντι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Theou gar diakonos estin soi eis to agathon. ean de to kakon poiēs, phobou; ou gar eikē tēn machairan phorei; Theou gar diakonos estin, ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti.

Theou gar diakonos estin soi eis to agathon. ean de to kakon poies, phobou; ou gar eike ten machairan phorei; Theou gar diakonos estin, ekdikos eis orgen to to kakon prassonti.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon. ean de to kakon poiēs, phobou; ou gar eikē tēn machairan phorei; theou gar diakonos estin, ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti.

theou gar diakonos estin soi eis to agathon. ean de to kakon poies, phobou; ou gar eike ten machairan phorei; theou gar diakonos estin, ekdikos eis orgen to to kakon prassonti.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti

theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiEs phobou ou gar eikE tEn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti

theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiEs phobou ou gar eikE tEn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti

theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiEs phobou ou gar eikE tEn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti

theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiEs phobou ou gar eikE tEn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:4 Westcott/Hort - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti

theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiEs phobou ou gar eikE tEn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti

theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiEs phobou ou gar eikE tEn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti

Rómaiakhoz 13:4 Hungarian: Karoli
Mert Isten szolgája õ a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik.

Al la romanoj 13:4 Esperanto
cxar li estas servanto de Dio al vi por bono. Sed timu, se vi faras malbonon; cxar ne vane li portas la glavon, cxar li estas servanto de Dio, vengxanto por kolero kontraux tiu, kiu faras malbonon.

Kirje roomalaisille 13:4 Finnish: Bible (1776)
Sillä hän on Jumalan palvelia sinun hyväkses. Vaan jos sinä pahaa teet, niin pelkää; sillä ei hän miekkaa hukkaan kanna; sillä hän on Jumalan palvelia ja kostaja sille rangaistukseksi, joka pahaa tekee.

Romains 13:4 French: Darby
car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien; mais si tu fais le mal, crains; car il ne porte pas l'epee en vain; car il est serviteur de Dieu, vengeur pour executer la colere sur celui qui fait le mal.

Romains 13:4 French: Louis Segond (1910)
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.

Romains 13:4 French: Martin (1744)
Car [le Prince] est le serviteur de Dieu pour ton bien; mais si tu fais le mal, crains; parce qu'il ne porte point vainement l'épée, car il est le serviteur de Dieu, ordonné pour faire justice en punissant celui qui fait le mal.

Roemer 13:4 German: Modernized
denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut.

Roemer 13:4 German: Luther (1912)
Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut.

Roemer 13:4 German: Textbibel (1899)
Denn sie ist Gottes Gehilfe für dich zum Guten. Thust du aber Böses, dann fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Gehilfe, Gerichtsvollstrecker für den, der Böses thut.

Romani 13:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai quel ch’è male, temi, perché egli non porta la spada invano; poich’egli è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male.

Romani 13:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè il magistrato è ministro di Dio per te, nel bene; ma, se tu fai male, temi, perciocchè egli non porta indarno la spada; poichè egli è ministro di Dio, vendicatore in ira contro a colui che fa ciò che è male.

ROMA 13:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena ialah hamba Allah yang mendatangkan kebajikan kepadamu. Tetapi jikalau engkau melakukan kejahatan, hendaklah engkau berasa takut, karena bukannya sia-sia dipegangnya pedang itu, sebab ialah hamba Allah, penyampaikan kemurkaan-Nya atas barangsiapa yang melakukan kejahatan.

Romans 13:4 Kabyle: NT
Axaṭer Sidi Ṛebbi yefka-d lḥukuma i nnfeɛ-inek, meɛna ma txedmeḍ cceṛ, ɣas aggad-iț axaṭer Sidi Ṛebbi yefka i lḥukkam tazmert s wayes ara k-ɛaqben s lmut. Lḥukkam agi qeddcen ɣef Sidi Ṛebbi iwakken a d-sbanen urrif-is m'ara ɛaqben wid ixeddmen cceṛ.

로마서 13:4 Korean
그는 하나님의 사자가 되어 네게 선을 이루는 자니라 그러나 네가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 위하여 보응하는 자니라

Romanos 13:4 Latin: Vulgata Clementina
Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time : non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est : vindex in iram ei qui malum agit.

Romiešiem 13:4 Latvian New Testament
Jo tā ir Dieva kalpone tavā labā. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties, jo velti tā zobenu nenēsā. Viņa ir Dieva kalpone, atriebēja tā sodīšanai, kas dara ļaunu.

Laiðkas romieèiams 13:4 Lithuanian
Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui. Bet jei darai bloga­bijok, nes jis ne veltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia, įvykdydamas rūstybę darantiems pikta.

Romans 13:4 Maori
He minita hoki ia na te Atua ki a koe mo te pai. Tena ki te mahi koe i te kino, e wehi ra; ehara hoki tana i te mau noa i te hoari: he minita hoki ia na te Atua, he kairapu utu mo te riri ki te kaimahi i te kino.

Romerne 13:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

Romanos 13:4 Spanish: La Biblia de las Américas
pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo.

Romanos 13:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
pues es para ti un ministro (servidor) de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo.

Romanos 13:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; pues no en vano lleva la espada; porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo.

Romanos 13:4 Spanish: Reina Valera 1909
Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme: porque no en vano lleva el cuchillo; porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo.

Romanos 13:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme; porque no sin causa trae el cuchillo; porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo.

Romanos 13:4 Bíblia King James Atualizada Português
Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.

Romanos 13:4 Portugese Bible
porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.   

Romani 13:4 Romanian: Cornilescu
El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să -L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.

К Римлянам 13:4 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.

К Римлянам 13:4 Russian koi8r
ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.

Romans 13:4 Shuar New Testament
Yainmakat tusa Yus apujsamuiti. Antsu yajauch T·rakmeka akupin nekas ashamkatniuitme. Warφ, Yus ßntar apujsachmaiti. Tunßa shuaran Asutißtniun Yus apujsaiti.

Romabrevet 13:4 Swedish (1917)
ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är.

Warumi 13:4 Swahili NT
maana yeye ni mtumishi wa Mungu anayefanya kazi kwa faida yako. Lakini ukifanya mabaya, basi, huna budi kumwogopa, maana anao kweli uwezo wa kutoa adhabu. Yeye ni mtumishi wa Mungu na huitekeleza ghadhabu ya Mungu kwao watendao maovu.

Mga Taga-Roma 13:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't siya'y ministro ng Dios sa ikagagaling mo. Datapuwa't kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka; sapagka't hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak: sapagka't siya'y ministro ng Dios, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 13:4 Tawallamat Tamajaq NT
Fǝlas imuzaran n akal ǝššǝɣǝl ǝn Mǝššina a ǝhan imosan tǝnfa-nak. Mišan as tǝtaggaɣ awa wǝr noleɣ, wǝdi iksad imuzaran fǝlas wǝrgeɣ bannan ǝlân fǝrregat n attadib ǝs tǝmattant. Mǝššina a iššǝšɣalan imuzaran fǝl ad tawaddaban aytedan win tamazalnen tǝkma, ewayan-du ǝs man-nasan alham n Ǝmǝli.

โรม 13:4 Thai: from KJV
เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำการชั่วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว

Romalılar 13:4 Turkish
Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Tanrıya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan, kork! Yönetim, kılıcı boş yere taşımıyor; kötülük yapanın üzerine Tanrının gazabını salan öç alıcı olarak Tanrıya hizmet ediyor.

Римляни 13:4 Ukrainian: NT
Божий бо слуга він, тобі на добро. Коли ж лихе робиш, бій ся, бо не дармо меч носить; Божий бо слуга він, відомститедь гнїва тому, хто робить лихе.

Romans 13:4 Uma New Testament
Apa' topoparenta toera, pahawaa' Alata'ala to mobago bona lompe' katuwu' -ta. Aga ane melalu-ta, bate me'eka' -ta-hawo hi topoparenta, apa' ria-hana kuasa-ra mehuku'. Apa' topoparenta toera pahawaa' Alata'ala to mpopadupa' huku' Alata'ala hi tauna to dada'a.

Roâ-ma 13:4 Vietnamese (1934)
vì quan quyền là chức việc của Ðức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Ðức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.

Romans 13:3
Top of Page
Top of Page