Romans 2:29
New International Version
No, a person is a Jew who is one inwardly; and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God.

New Living Translation
No, a true Jew is one whose heart is right with God. And true circumcision is not merely obeying the letter of the law; rather, it is a change of heart produced by God's Spirit. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people.

English Standard Version
But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man but from God.

Berean Study Bible
No, a man is a Jew because he is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a man’s praise does not come from men, but from God.

New American Standard Bible
But he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter; and his praise is not from men, but from God.

King James Bible
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Holman Christian Standard Bible
On the contrary, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is of the heart--by the Spirit, not the letter. That man's praise is not from men but from God.

International Standard Version
No, a person is a Jew inwardly, and circumcision is a matter of the heart, brought about by the Spirit, not by a written law. That person's praise will come from God, not from people.

NET Bible
but someone is a Jew who is one inwardly, and circumcision is of the heart by the Spirit and not by the written code. This person's praise is not from people but from God.

Aramaic Bible in Plain English
But he is a Jew who is in secret, and circumcision is that which is of the heart, in The Spirit and not by the Scriptures, whose glory is not from the children of men, but from God.

GOD'S WORD® Translation
Rather, a person is a Jew inwardly, and circumcision is something that happens in a person's heart. Circumcision is spiritual, not just a written rule. That person's praise will come from God, not from people.

Jubilee Bible 2000
but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men, but of God.

King James 2000 Bible
But he is a Jew, who is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

American King James Version
But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

American Standard Version
but he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Douay-Rheims Bible
But he is a Jew, that is one inwardly; and the circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Darby Bible Translation
but he [is] a Jew [who is so] inwardly; and circumcision, of the heart, in spirit, not in letter; whose praise [is] not of men, but of God.

English Revised Version
but he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Webster's Bible Translation
But he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not from men, but from God.

Weymouth New Testament
But the true Jew is one inwardly, and true circumcision is heart-circumcision--not literal, but spiritual; and such people receive praise not from men, but from God.

World English Bible
but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit not in the letter; whose praise is not from men, but from God.

Young's Literal Translation
but a Jew is he who is so inwardly, and circumcision is of the heart, in spirit, not in letter, of which the praise is not of men, but of God.

Romeine 2:29 Afrikaans PWL
Inteendeel, hy is ’n Jood wat dit in die binneste is en besnydenis is dié van die verstand, wil, emosie en die gees, nie volgens die geskrifte nie sodat sy eer en lof nie van mense is nie, maar van God.

Romakëve 2:29 Albanian
por Jude është ai që është i tillë përbrenda, dhe rrethprerja është ajo e zemrës, në frymë dhe jo në shkronjë; dhe për një Jude të tillë lavdërimi nuk buron nga njerëzit, por nga Perëndia.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 2:29 Arabic: Smith & Van Dyke
بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي. وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. الذي مدحه ليس من الناس بل من الله

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 2:29 Armenian (Western): NT
Հապա Հրեայ է ա՛ն՝ որ ծածուկ է, ու իսկական թլփատութիւնը՝ սիրտի՛նն է, հոգիո՛վ եւ ո՛չ թէ գիրով. ու անոր գովեստը ո՛չ թէ մարդոցմէ է, հապա՝ Աստուծմէ:

Romanoetara. 2:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina hura da Iudu, barnetic dena: eta circoncisionea da, bihotzetic dena, spirituan ez letrán: cein Iuduren laudorioa ezpaitatorque guiçonetaric baina Iaincoaganic.

D Roemer 2:29 Bavarian
Nän, ayn Jud ist, wer s in n Hertzn ist; und beschnitn ist ainer, wenn s einwendig ist durch n Geist und nit naach dönn, was öbbet vorgschribn ist. Nit bei Menschn, sundern bei n Herrgot steend die aft guet daa.

Римляни 2:29 Bulgarian
но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
然而,在內心做猶太人的才是猶太人;同樣,內心的割禮才是割禮——不是靠著律法條文而是靠著聖靈;這樣的人得到的稱讚不是從人來的,而是從神來的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
然而,在内心做犹太人的才是犹太人;同样,内心的割礼才是割礼——不是靠着律法条文而是靠着圣灵;这样的人得到的称赞不是从人来的,而是从神来的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
唯有裡面做的,才是真猶太人;真割禮也是心裡的,在乎靈,不在乎儀文。這人的稱讚不是從人來的,乃是從神來的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
唯有里面做的,才是真犹太人;真割礼也是心里的,在乎灵,不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的,乃是从神来的。

羅 馬 書 2:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
惟 有 裡 面 作 的 , 才 是 真 猶 太 人 ; 真 割 禮 也 是 心 裡 的 , 在 乎 靈 , 不 在 乎 儀 文 。 這 人 的 稱 讚 不 是 從 人 來 的 , 乃 是 從 神 來 的 。

羅 馬 書 2:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
惟 有 里 面 作 的 , 才 是 真 犹 太 人 ; 真 割 礼 也 是 心 里 的 , 在 乎 灵 , 不 在 乎 仪 文 。 这 人 的 称 赞 不 是 从 人 来 的 , 乃 是 从 神 来 的 。

Poslanica Rimljanima 2:29 Croatian Bible
na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.

Římanům 2:29 Czech BKR
Ale ten jest pravý Žid, kterýžto vnitř jest Židem, a to jest pravé obřezání, kteréž jest srdečné v duchu, a ne podle litery; jehožto chvála ne z lidí jest, ale z Boha.

Romerne 2:29 Danish
men den, som indvortes er Jøde, og Hjertets Omskærelse i Aand, ikke i Bogstav — hans Ros er ikke af Mennesker, men af Gud,

Romeinen 2:29 Dutch Staten Vertaling
Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ.

Westcott and Hort 1881
ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι· οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ θεοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐκ τοῦ θεοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι· οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἐκ τοῦ Θεοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ θεοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

Stephanus Textus Receptus 1550
αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αλλ ο εν τω κρυπτω Ιουδαιος, και περιτομη καρδιας εν πνευματι, ου γραμματι· ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων, αλλ εκ του Θεου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
all’ ho en tō kryptō Ioudaios, kai peritomē kardias en pneumati ou grammati, hou ho epainos ouk ex anthrōpōn all’ ek tou Theou.

all’ ho en to krypto Ioudaios, kai peritome kardias en pneumati ou grammati, hou ho epainos ouk ex anthropon all’ ek tou Theou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
all' ho en tō kryptō Ioudaios, kai peritomē kardias en pneumati ou grammati, hou ho epainos ouk ex anthrōpōn all' ek tou theou.

all' ho en to krypto Ioudaios, kai peritome kardias en pneumati ou grammati, hou ho epainos ouk ex anthropon all' ek tou theou.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

all o en tO kruptO ioudaios kai peritomE kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou theou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

all o en tO kruptO ioudaios kai peritomE kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou theou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

all o en tO kruptO ioudaios kai peritomE kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou theou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

all o en tO kruptO ioudaios kai peritomE kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou theou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:29 Westcott/Hort - Transliterated
all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

all o en tO kruptO ioudaios kai peritomE kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou theou

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
all o en tō kruptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

all o en tO kruptO ioudaios kai peritomE kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrOpOn all ek tou theou

Rómaiakhoz 2:29 Hungarian: Karoli
Hanem az a zsidó, a ki belsõképen az; és a szívnek lélekben, nem betû szerint való körülmetélése [az igazi körülmetélkedés;] a melynek dícsérete nem emberektõl, hanem Istentõl van.

Al la romanoj 2:29 Esperanto
sed Judo estas tiu, kiu estas interne tia, kaj cirkumcido estas en la koro, laux la spirito, ne laux la litero, kies lauxdo estas ne de homoj, sed de Dio.

Kirje roomalaisille 2:29 Finnish: Bible (1776)
Mutta se on Juudalainen, joka sisällisesti salattu on, ja sydämen ympärileikkaus on ympärileikkaus, joka hengessä tapahtuu, ei puustavissa; jonka ylistys ei ole ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Romains 2:29 French: Darby
mais celui-là est Juif qui l'est au dedans, et la circoncision est du coeur, en esprit, non pas dans la lettre; et la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.

Romains 2:29 French: Louis Segond (1910)
Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du coeur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.

Romains 2:29 French: Martin (1744)
Mais celui-là est Juif, qui l'est au-dedans; et la [véritable] Circoncision est celle qui est du cœur en esprit, [et] non pas dans la lettre; et la louange de ce [Juif] n'est point des hommes, mais de Dieu.

Roemer 2:29 German: Modernized
sondern das ist ein Jude, der inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht, welches Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott

Roemer 2:29 German: Luther (1912)
sondern das ist ein Jude, der's inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Eines solchen Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott.

Roemer 2:29 German: Textbibel (1899)
sondern Jude ist, der es im Verborgenen ist, und Beschneidung, die am Herzen geschieht, im Geist, nicht buchstäblich, wo der Ruhm nicht kommt von den Menschen, sondern von Gott.

Romani 2:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
ma Giudeo è colui che lo è interiormente; e la circoncisione è quella del cuore, in ispirito, non in lettera; d’un tal Giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.

Romani 2:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma Giudeo è colui che l’è in occulto; e la circoncisione è quella del cuore in ispirito, non in lettera; e d’un tal Giudeo la lode non è dagli uomini, ma da Dio.

ROMA 2:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
melainkan Yahudi yang sebenarnya itu, ialah Yahudi yang pada batinnya, dan sunat yang sebenarnya itu, ialah sunat hati, yaitu yang rohani, bukannya menurut sebagaimana rukun. Maka kepujian orang itu bukannya daripada manusia melainkan daripada Allah.

Romans 2:29 Kabyle: NT
meɛna mmi-s n wat Isṛail n tideț, d win i t-yellan deg ul-ines, ṭṭhaṛa n ṣṣeḥ d ayen ixeddem Ṛṛuḥ iqedsen deg ul n wemdan, mačči ț-țin ixeddem wemdan s ccariɛa. Amdan am-agi, d Sidi Ṛebbi i t-ițɛuzzun mačči d imdanen.

로마서 2:29 Korean
오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음에 할지니 신령에 있고 의문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라

Romanos 2:29 Latin: Vulgata Clementina
sed qui in abscondito, Judæus est : et circumcisio cordis in spiritu, non littera : cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est.

Romiešiem 2:29 Latvian New Testament
Bet jūds ir tas, kas tāds ir slepenībā, un sirds apgraizīšana ir garā, bet ne burtā; tādam gods ir nevis no cilvēkiem, bet no Dieva.

Laiðkas romieèiams 2:29 Lithuanian
Bet tas yra žydas, kuris toks viduje, ir tada yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir šlovė ne iš žmonių, bet iš Dievo.

Romans 2:29 Maori
Engari he Hurai ia, no roto tona ahua Hurai; a ko te kotinga, no te ngakau, he mea wairua, he teka na te kupu tuhituhi; ehara hoki i te mea e whakamoemititia ana e te tangata, engari e te Atua.

Romerne 2:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

Romanos 2:29 Spanish: La Biblia de las Américas
sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra; la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios.

Romanos 2:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues es Judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra; la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios.

Romanos 2:29 Spanish: Reina Valera Gómez
sino que es judío el que lo es en el interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios.

Romanos 2:29 Spanish: Reina Valera 1909
Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.

Romanos 2:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
sino que es judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es por los hombres, sino por Dios.

Romanos 2:29 Bíblia King James Atualizada Português
Absolutamente não! Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da Lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus!

Romanos 2:29 Portugese Bible
Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra; cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.   

Romani 2:29 Romanian: Cornilescu
Ci Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu dela oameni, ci dela Dumnezeu.

К Римлянам 2:29 Russian: Synodal Translation (1876)
но тот Иудей, кто внутренно таков , и то обрезание, котороев сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.

К Римлянам 2:29 Russian koi8r
но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.

Romans 2:29 Shuar New Testament
Kame nekas Israer-shuarka aya Pßtatkechu antsu tuke Enentßijiai Y·snan wakera N·iti. N·nisan nekas tsupirnaktinkia aya Ayashφjiainchuiti antsu Enentßiniam shiir ßtinia N·iti. Nekas akupkamu aya aarchamuiti antsu nekas Enentßijiai umirkamua N·iti. Nekas T· tura N·naka aents shiir Enentßimtuiniachkuisha Yus shiir Enentßimtawai.

Romabrevet 2:29 Swedish (1917)
Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.

Warumi 2:29 Swahili NT
Myahudi wa kweli ni yule aliye Myahudi kwa ndani, yaani yule ambaye ametahiriwa moyoni. Hili ni jambo la Roho, na si jambo la maandishi ya Sheria. Mtu wa namna hiyo anapata sifa, si kutoka kwa watu, bali kutoka kwa Mungu.

Mga Taga-Roma 2:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't siya'y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 2:29 Tawallamat Tamajaq NT
Kalar awa ihan ǝwǝl ǝnta a itaggin awedan Ag Ǝlyǝhud amaran ǝmǝnkǝd wa itaggin awedan Ag Ǝlyǝhud ǝwǝl a daɣ itaggu imos arat a d-ifalan Infas ǝn Mǝššina, wǝrgeɣ arat iktaban ɣas daɣ Ǝttawret. Ǝnta di da Ag Ǝlyǝhud wa igarrawan tǝmmalen šin d-ǝfalnen Mǝššina, wǝrgeɣ šin d-ǝfalnen aggadǝm.

โรม 2:29 Thai: from KJV
คนที่เป็นยิวแท้ คือคนที่เป็นยิวภายใน และการเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญาณ มิใช่ตามตัวบทบัญญัติ คนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ

Romalılar 2:29 Turkish
Ancak içten Yahudi olan Yahudi'dir. Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh'un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.

Римляни 2:29 Ukrainian: NT
а котрий потай, (той) Жидовин, і обрізаннє (єсть обрізаннє) серця в дусї, (29a) не в писанню; йому ж похвала не від людей, а від Бога.

Romans 2:29 Uma New Testament
To Yahudi to jadi' ntodea Alata'ala mpu'u-le, tauna to jadi' to Yahudi hi rala nono-ra, pai' to ratini' hi rala nono-ra. Batua-na, pobago Inoha' Tomoroli' hi rala nono-ra mpopajadi' -ra ntodea Alata'ala, uma-ra jadi' ntodea Alata'ala hi kampotuku' -ra atura-atura to te'uki'. Tauna to hewa toe-mi to na'une' Alata'ala. Nau' manusia' uma mpo'une' -ra, aga Alata'ala bate mpo'une' -ra.

Roâ-ma 2:29 Vietnamese (1934)
nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Ðức Chúa Trời.

Romans 2:28
Top of Page
Top of Page