1 Chronicles 11:44
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5814 [e]עֻזִיָּ֖א
‘u-zî-yā
UzziaN-proper-ms
6254 [e]הָעֲשְׁתְּרָתִ֑י
hā-‘ăš-tə-rā-ṯî;
the AshterathiteArt | N-proper-ms
8091 [e]שָׁמָע֙
šā-mā‘
ShamaN-proper-ms
  [ויעואל]
[wî-‘ū-’êl
JeielConjunctive waw :: Noun - proper - masculine singular Conj-w | N-proper-ms
 
ḵ]
 
3273 [e](וִֽיעִיאֵ֔ל)
(wî-‘î-’êl,
and JeielConj-w | N-proper-ms
 
q)
 
  ס
s
-Punc
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
the sonsN-mpc
2369 [e]חוֹתָ֥ם
ḥō-w-ṯām
of HothamN-proper-ms
6200 [e]הָעֲרֹעֵרִֽי׃
hā-‘ă-rō-‘ê-rî.
the AroeriteArt | N-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 11:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֻזִיָּ֖א הָעֲשְׁתְּרָתִ֑י שָׁמָע֙ [וִיעוּאֵל כ] (וִֽיעִיאֵ֔ל ק) ס בְּנֵ֖י חֹותָ֥ם הָעֲרֹעֵרִֽי׃ ס

דברי הימים א 11:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עזיא העשתרתי שמע [ויעואל כ] (ויעיאל ק) ס בני חותם הערערי׃ ס

דברי הימים א 11:44 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עזיא העשתרתי שמע [ויעואל כ] (ויעיאל ק) ס בני חותם הערערי׃ ס

דברי הימים א 11:44 Hebrew Bible
עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Uzzia the Ashterathite, Shama and Jeiel the sons of Hotham the Aroerite,

King James Bible
Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,

Holman Christian Standard Bible
Uzzia the Ashterathite, Shama and Jeiel the sons of Hotham the Aroerite,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 11:441 Chronicles 11:44 NIV1 Chronicles 11:44 NLT1 Chronicles 11:44 ESV1 Chronicles 11:44 NASB1 Chronicles 11:44 KJV1 Chronicles 11:44 Bible Apps1 Chronicles 11:44 Biblia Paralela1 Chronicles 11:44 Chinese Bible1 Chronicles 11:44 French Bible1 Chronicles 11:44 German BibleBible Hub
1 Chronicles 11:43
Top of Page
Top of Page