1 Chronicles 15:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקְרָ֣א
way-yiq-rā
And calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָוִ֔יד
ḏā-wîḏ,
DavidN-proper-ms
6659 [e]לְצָד֥וֹק
lə-ṣā-ḏō-wq
for ZadokPrep-l | N-proper-ms
54 [e]וּלְאֶבְיָתָ֖ר
ū-lə-’eḇ-yā-ṯār
and AbiatharConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּֽהֲנִ֑ים
hak-kō-hă-nîm;
the priestsArt | N-mp
3881 [e]וְלַלְוִיִּ֗ם
wə-lal-wî-yim,
for the LevitesConj-w, Prep-l | N-proper-mp
222 [e]לְאֽוּרִיאֵ֤ל
lə-’ū-rî-’êl
for UrielPrep-l | N-proper-ms
6222 [e]עֲשָׂיָה֙
‘ă-śā-yāh
AsaiahN-proper-ms
3100 [e]וְיוֹאֵ֣ל
wə-yō-w-’êl
and JoelConj-w | N-proper-ms
8098 [e]שְׁמַֽעְיָ֔ה
šə-ma‘-yāh,
ShemaiahN-proper-ms
447 [e]וֶאֱלִיאֵ֖ל
we-’ĕ-lî-’êl
and ElielConj-w | N-proper-ms
5992 [e]וְעַמִּינָדָֽב׃
wə-‘am-mî-nā-ḏāḇ.
and AmminadabConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֣א דָוִ֔יד לְצָדֹ֥וק וּלְאֶבְיָתָ֖ר הַכֹּֽהֲנִ֑ים וְלַלְוִיִּ֗ם לְאֽוּרִיאֵ֤ל עֲשָׂיָה֙ וְיֹואֵ֣ל שְׁמַֽעְיָ֔ה וֶאֱלִיאֵ֖ל וְעַמִּינָדָֽב׃

דברי הימים א 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב׃

דברי הימים א 15:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב׃

דברי הימים א 15:11 Hebrew Bible
ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel and Amminadab,

King James Bible
And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab,

Holman Christian Standard Bible
David summoned the priests Zadok and Abiathar and the Levites Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, and Amminadab.
Treasury of Scripture Knowledge

Zadok

1 Chronicles 12:28 And Zadok, a young man mighty of valor, and of his father's house …

1 Chronicles 18:16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were …

1 Samuel 22:20-23 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, …

2 Samuel 8:17 And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were …

2 Samuel 15:24-29,35 And see Zadok also, and all the Levites were with him, bearing the …

2 Samuel 20:25 And Sheva was scribe: and Zadok and Abiathar were the priests:

1 Kings 2:35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the …

Uriel

1 Chronicles 15:5-10 Of the sons of Kohath; Uriel the chief, and his brothers an hundred …

Links
1 Chronicles 15:111 Chronicles 15:11 NIV1 Chronicles 15:11 NLT1 Chronicles 15:11 ESV1 Chronicles 15:11 NASB1 Chronicles 15:11 KJV1 Chronicles 15:11 Bible Apps1 Chronicles 15:11 Biblia Paralela1 Chronicles 15:11 Chinese Bible1 Chronicles 15:11 French Bible1 Chronicles 15:11 German BibleBible Hub
1 Chronicles 15:10
Top of Page
Top of Page