1 Chronicles 15:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1732 [e]וְדָוִ֞יד
wə-ḏā-wîḏ
And DavidConj-w | N-proper-ms
3736 [e]מְכֻרְבָּ֣ל ׀
mə-ḵur-bāl
was clothedV-Pual-Prtcpl-ms
4598 [e]בִּמְעִ֣יל
bim-‘îl
with a robePrep-b | N-msc
948 [e]בּ֗וּץ
būṣ,
of fine linenN-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and as were allConj-w | N-msc
3881 [e]הַלְוִיִּם֙
hal-wî-yim
the LevitesArt | N-proper-mp
5375 [e]הַנֹּשְׂאִ֣ים
han-nō-śə-’îm
who boreArt | V-Qal-Prtcpl-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
727 [e]הָאָר֔וֹן
hā-’ā-rō-wn,
the arkArt | N-cs
7891 [e]וְהַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים
wə-ham-šō-rə-rîm,
and the singersConj-w, Art | V-Piel-Prtcpl-mp
3663 [e]וּכְנַנְיָ֛ה
ū-ḵə-nan-yāh
and ChenaniahConj-w | N-proper-ms
8269 [e]הַשַּׂ֥ר
haś-śar
the masterArt | N-msc
4853 [e]הַמַּשָּׂ֖א
ham-maś-śā
musicArt | N-ms
7891 [e]הַמְשֹֽׁרְרִ֑ים
ham-šō-rə-rîm;
[with] the singersArt | V-Piel-Prtcpl-mp
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
And alsoConj-w | Prep
1732 [e]דָּוִ֖יד
dā-wîḏ
David [wore]N-proper-ms
646 [e]אֵפ֥וֹד
’ê-p̄ō-wḏ
a ephodN-msc
906 [e]בָּֽד׃
bāḏ.
linenN-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 15:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדָוִ֞יד מְכֻרְבָּ֣ל ׀ בִּמְעִ֣יל בּ֗וּץ וְכָל־הַלְוִיִּם֙ הַנֹּשְׂאִ֣ים אֶת־הָאָרֹ֔ון וְהַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וּכְנַנְיָ֛ה הַשַּׂ֥ר הַמַּשָּׂ֖א הַמְשֹֽׁרְרִ֑ים וְעַל־דָּוִ֖יד אֵפֹ֥וד בָּֽד׃

דברי הימים א 15:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודויד מכרבל ׀ במעיל בוץ וכל־הלוים הנשאים את־הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל־דויד אפוד בד׃

דברי הימים א 15:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודויד מכרבל ׀ במעיל בוץ וכל־הלוים הנשאים את־הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל־דויד אפוד בד׃

דברי הימים א 15:27 Hebrew Bible
ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל דויד אפוד בד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now David was clothed with a robe of fine linen with all the Levites who were carrying the ark, and the singers and Chenaniah the leader of the singing with the singers. David also wore an ephod of linen.

King James Bible
And David was clothed with a robe of fine linen, and all the Levites that bare the ark, and the singers, and Chenaniah the master of the song with the singers: David also had upon him an ephod of linen.

Holman Christian Standard Bible
Now David was dressed in a robe of fine linen, as were all the Levites who were carrying the ark, as well as the singers and Chenaniah, the music leader of the singers. David also wore a linen ephod.
Treasury of Scripture Knowledge

a robe

1 Samuel 2:18 But Samuel ministered before the LORD, being a child, girded with a linen ephod.

2 Samuel 6:14 And David danced before the LORD with all his might; and David was …

Chenaniah

1 Chronicles 15:22 And Chenaniah, chief of the Levites, was for song: he instructed …

song. or, carriage

1 Chronicles 15:22 And Chenaniah, chief of the Levites, was for song: he instructed …

Links
1 Chronicles 15:271 Chronicles 15:27 NIV1 Chronicles 15:27 NLT1 Chronicles 15:27 ESV1 Chronicles 15:27 NASB1 Chronicles 15:27 KJV1 Chronicles 15:27 Bible Apps1 Chronicles 15:27 Biblia Paralela1 Chronicles 15:27 Chinese Bible1 Chronicles 15:27 French Bible1 Chronicles 15:27 German BibleBible Hub
1 Chronicles 15:26
Top of Page
Top of Page