1 Chronicles 16:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
623 [e]אָסָ֥ף
’ā-sāp̄
AsaphN-proper-ms
7218 [e]הָרֹ֖אשׁ
hā-rōš
the chiefArt | N-ms
4932 [e]וּמִשְׁנֵ֣הוּ
ū-miš-nê-hū
and next to himConj-w | N-msc | 3ms
2148 [e]זְכַרְיָ֑ה
zə-ḵar-yāh;
ZechariahN-proper-ms
3273 [e]יְעִיאֵ֡ל
yə-‘î-’êl
[then] JeielN-proper-ms
8070 [e]וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת
ū-šə-mî-rā-mō-wṯ
and ShemiramothConj-w | N-proper-ms
3171 [e]וִֽיחִיאֵ֡ל
wî-ḥî-’êl
JehielConj-w | N-proper-ms
4993 [e]וּמַתִּתְיָ֡ה
ū-mat-tiṯ-yāh
and MattithiahConj-w | N-proper-ms
446 [e]וֶאֱלִיאָ֡ב
we-’ĕ-lî-’āḇ
and EliabConj-w | N-proper-ms
1141 [e]וּבְנָיָהוּ֩
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
  וְעֹבֵ֨ד
wə-‘ō-ḇêḏ
and 
5654 [e]אֱדֹ֜ם
’ĕ-ḏōm
Obed-edomConj-w | N-proper-ms
3273 [e]וִֽיעִיאֵ֗ל
wî-‘î-’êl,
JeielConj-w | N-proper-ms
3627 [e]בִּכְלֵ֤י
biḵ-lê
withPrep-b | N-mpc
5035 [e]נְבָלִים֙
nə-ḇā-lîm
stringed instrumentsN-mp
3658 [e]וּבְכִנֹּר֔וֹת
ū-ḇə-ḵin-nō-rō-wṯ,
and harpsConj-w, Prep-b | N-mp
623 [e]וְאָסָ֖ף
wə-’ā-sāp̄
but AsaphConj-w | N-proper-ms
4700 [e]בַּֽמְצִלְתַּ֥יִם
bam-ṣil-ta-yim
with cymbalsPrep-b, Art | N-cd
8085 [e]מַשְׁמִֽיעַ׃
maš-mî-a‘.
made musicV-Hifil-Prtcpl-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 16:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָסָ֥ף הָרֹ֖אשׁ וּמִשְׁנֵ֣הוּ זְכַרְיָ֑ה יְעִיאֵ֡ל וּשְׁמִֽירָמֹ֡ות וִֽיחִיאֵ֡ל וּמַתִּתְיָ֡ה וֶאֱלִיאָ֡ב וּבְנָיָהוּ֩ וְעֹבֵ֨ד אֱדֹ֜ם וִֽיעִיאֵ֗ל בִּכְלֵ֤י נְבָלִים֙ וּבְכִנֹּרֹ֔ות וְאָסָ֖ף בַּֽמְצִלְתַּ֥יִם מַשְׁמִֽיעַ׃

דברי הימים א 16:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃

דברי הימים א 16:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃

דברי הימים א 16:5 Hebrew Bible
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Asaph the chief, and second to him Zechariah, then Jeiel, Shemiramoth, Jehiel, Mattithiah, Eliab, Benaiah, Obed-edom and Jeiel, with musical instruments, harps, lyres; also Asaph played loud-sounding cymbals,

King James Bible
Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;

Holman Christian Standard Bible
Asaph was the chief and Zechariah was second to him. Jeiel, Shemiramoth, Jehiel, Mattithiah, Eliab, Benaiah, Obed-edom, and Jeiel played the harps and lyres, while Asaph sounded the cymbals
Treasury of Scripture Knowledge

Asaph

1 Chronicles 6:39 And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the …

1 Chronicles 15:16-24 And David spoke to the chief of the Levites to appoint their brothers …

1 Chronicles 25:1-6 Moreover David and the captains of the host separated to the service …

psalteries and with harps [heb] instruments of psalteries and harps

1 Chronicles 15:20,21 And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, …

2 Chronicles 29:25 And he set the Levites in the house of the LORD with cymbals, with …

Links
1 Chronicles 16:51 Chronicles 16:5 NIV1 Chronicles 16:5 NLT1 Chronicles 16:5 ESV1 Chronicles 16:5 NASB1 Chronicles 16:5 KJV1 Chronicles 16:5 Bible Apps1 Chronicles 16:5 Biblia Paralela1 Chronicles 16:5 Chinese Bible1 Chronicles 16:5 French Bible1 Chronicles 16:5 German BibleBible Hub
1 Chronicles 16:4
Top of Page
Top of Page