1 Chronicles 2:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
3129 [e]יוֹנָתָ֖ן
yō-w-nā-ṯān
of JonathanN-proper-ms
6431 [e]פֶּ֣לֶת
pe-leṯ
[were] PelethN-proper-ms
2117 [e]וְזָזָ֑א
wə-zā-zā;
and ZazaConj-w | N-proper-ms
428 [e]אֵ֥לֶּה
’êl-leh
ThesePro-cp
1961 [e]הָי֖וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
3396 [e]יְרַחְמְאֵֽל׃
yə-raḥ-mə-’êl.
of JerahmeelN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 2:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י יֹונָתָ֖ן פֶּ֣לֶת וְזָזָ֑א אֵ֥לֶּה הָי֖וּ בְּנֵ֥י יְרַחְמְאֵֽל׃

דברי הימים א 2:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל׃

דברי הימים א 2:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל׃

דברי הימים א 2:33 Hebrew Bible
ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Jonathan were Peleth and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

King James Bible
And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

Holman Christian Standard Bible
Jonathan's sons: Peleth and Zaza. These were the descendants of Jerahmeel.
Treasury of Scripture Knowledge

Peleth.

Numbers 16:1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, …

Zaza. i.e., going back; brightness; fulness

Links
1 Chronicles 2:331 Chronicles 2:33 NIV1 Chronicles 2:33 NLT1 Chronicles 2:33 ESV1 Chronicles 2:33 NASB1 Chronicles 2:33 KJV1 Chronicles 2:33 Bible Apps1 Chronicles 2:33 Biblia Paralela1 Chronicles 2:33 Chinese Bible1 Chronicles 2:33 French Bible1 Chronicles 2:33 German BibleBible Hub
1 Chronicles 2:32
Top of Page
Top of Page