1 Chronicles 22:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֨י
way-hî
But cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עָלַ֤י
‘ā-lay
to mePrep | 1cs
1697 [e]דְּבַר־
də-ḇar-
the wordN-msc
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1818 [e]דָּ֤ם
dām
bloodN-ms
7230 [e]לָרֹב֙
lā-rōḇ
muchPrep-l, Art | N-ms
8210 [e]שָׁפַ֔כְתָּ
šā-p̄aḵ-tā,
You have shedV-Qal-Perf-2ms
4421 [e]וּמִלְחָמ֥וֹת
ū-mil-ḥā-mō-wṯ
and warsConj-w | N-fp
1419 [e]גְּדֹל֖וֹת
gə-ḏō-lō-wṯ
greatAdj-fp
6213 [e]עָשִׂ֑יתָ
‘ā-śî-ṯā;
have madeV-Qal-Perf-2ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
1129 [e]תִבְנֶ֥ה
ṯiḇ-neh
you shall buildV-Qal-Imperf-2ms
1004 [e]בַ֙יִת֙
ḇa-yiṯ
a houseN-ms
8034 [e]לִשְׁמִ֔י
liš-mî,
for My namePrep-l | N-msc | 1cs
3588 [e]כִּ֚י
becauseConj
1818 [e]דָּמִ֣ים
dā-mîm
bloodN-mp
7227 [e]רַבִּ֔ים
rab-bîm,
muchAdj-mp
8210 [e]שָׁפַ֥כְתָּ
šā-p̄aḵ-tā
you have shedV-Qal-Perf-2ms
776 [e]אַ֖רְצָה
’ar-ṣāh
on the earthN-fs | 3fs
6440 [e]לְפָנָֽי׃
lə-p̄ā-nāy.
in My sightPrep-l | N-mpc | 1cs

Hebrew Texts
דברי הימים א 22:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֨י עָלַ֤י דְּבַר־יְהוָה֙ לֵאמֹ֔ר דָּ֤ם לָרֹב֙ שָׁפַ֔כְתָּ וּמִלְחָמֹ֥ות גְּדֹלֹ֖ות עָשִׂ֑יתָ לֹֽא־תִבְנֶ֥ה בַ֙יִת֙ לִשְׁמִ֔י כִּ֚י דָּמִ֣ים רַבִּ֔ים שָׁפַ֥כְתָּ אַ֖רְצָה לְפָנָֽי׃

דברי הימים א 22:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי עלי דבר־יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא־תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני׃

דברי הימים א 22:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי עלי דבר־יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא־תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני׃

דברי הימים א 22:8 Hebrew Bible
ויהי עלי דבר יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But the word of the LORD came to me, saying, 'You have shed much blood and have waged great wars; you shall not build a house to My name, because you have shed so much blood on the earth before Me.

King James Bible
But the word of the LORD came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.

Holman Christian Standard Bible
but the word of the LORD came to me: 'You have shed much blood and waged great wars. You are not to build a house for My name because you have shed so much blood on the ground before Me.
Treasury of Scripture Knowledge

Thou has shed

1 Chronicles 28:3 But God said to me, You shall not build an house for my name, because …

Numbers 31:20,24 And purify all your raiment, and all that is made of skins, and all …

1 Kings 5:3 You know how that David my father could not build an house to the …

thou shalt not

1 Chronicles 17:4-10 Go and tell David my servant, Thus said the LORD, You shall not build …

2 Samuel 7:5-11 Go and tell my servant David, Thus said the LORD, Shall you build …

Links
1 Chronicles 22:81 Chronicles 22:8 NIV1 Chronicles 22:8 NLT1 Chronicles 22:8 ESV1 Chronicles 22:8 NASB1 Chronicles 22:8 KJV1 Chronicles 22:8 Bible Apps1 Chronicles 22:8 Biblia Paralela1 Chronicles 22:8 Chinese Bible1 Chronicles 22:8 French Bible1 Chronicles 22:8 German BibleBible Hub
1 Chronicles 22:7
Top of Page
Top of Page