1 Chronicles 23:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֖י
bə-nê
Of the sonsN-mpc
5816 [e]עֻזִּיאֵ֑ל
‘uz-zî-’êl;
of UzzielN-proper-ms
4318 [e]מִיכָ֣ה
mî-ḵāh
Micah [was]N-proper-ms
7218 [e]הָרֹ֔אשׁ
hā-rōš,
the firstArt | N-ms
3449 [e]וְיִשִּׁיָּ֖ה
wə-yiš-šî-yāh
and IsshiahConj-w | N-proper-ms
8145 [e]הַשֵּׁנִֽי׃
haš-šê-nî.
the secondArt | Number-oms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 23:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֖י עֻזִּיאֵ֑ל מִיכָ֣ה הָרֹ֔אשׁ וְיִשִּׁיָּ֖ה הַשֵּׁנִֽי׃ ס

דברי הימים א 23:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃ ס

דברי הימים א 23:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃ ס

דברי הימים א 23:20 Hebrew Bible
בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Uzziel were Micah the first and Isshiah the second.

King James Bible
Of the sons of Uzziel; Michah the first, and Jesiah the second.

Holman Christian Standard Bible
Uzziel's sons: Micah was first, and Isshiah second.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 23:201 Chronicles 23:20 NIV1 Chronicles 23:20 NLT1 Chronicles 23:20 ESV1 Chronicles 23:20 NASB1 Chronicles 23:20 KJV1 Chronicles 23:20 Bible Apps1 Chronicles 23:20 Biblia Paralela1 Chronicles 23:20 Chinese Bible1 Chronicles 23:20 French Bible1 Chronicles 23:20 German BibleBible Hub
1 Chronicles 23:19
Top of Page
Top of Page