1 Chronicles 24:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3199 [e]לְיָכִין֙
lə-yā-ḵîn
To JachinPrep-l | N-proper-ms
259 [e]אֶחָ֣ד
’e-ḥāḏ
the oneNumber-ms
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֔ים
wə-‘eś-rîm,
and twentyConj-w | Number-cp
1577 [e]לְגָמ֖וּל
lə-ḡā-mūl
to GamulPrep-l | N-proper-ms
8147 [e]שְׁנַ֥יִם
šə-na-yim
the twoNumber-md
6242 [e]וְעֶשְׂרִֽים׃
wə-‘eś-rîm.
and twentyConj-w | Number-cp

Hebrew Texts
דברי הימים א 24:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְיָכִין֙ אֶחָ֣ד וְעֶשְׂרִ֔ים לְגָמ֖וּל שְׁנַ֥יִם וְעֶשְׂרִֽים׃

דברי הימים א 24:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃

דברי הימים א 24:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃

דברי הימים א 24:17 Hebrew Bible
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the twenty-first for Jachin, the twenty-second for Gamul,

King James Bible
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,

Holman Christian Standard Bible
the twenty-first to Jachin, the twenty-second to Gamul,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 24:171 Chronicles 24:17 NIV1 Chronicles 24:17 NLT1 Chronicles 24:17 ESV1 Chronicles 24:17 NASB1 Chronicles 24:17 KJV1 Chronicles 24:17 Bible Apps1 Chronicles 24:17 Biblia Paralela1 Chronicles 24:17 Chinese Bible1 Chronicles 24:17 French Bible1 Chronicles 24:17 German BibleBible Hub
1 Chronicles 24:16
Top of Page
Top of Page