1 Chronicles 26:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2518 [e]חִלְקִיָּ֤הוּ
ḥil-qî-yā-hū
HilkiahN-proper-ms
8145 [e]הַשֵּׁנִי֙
haš-šê-nî
the secondArt | Number-oms
2882 [e]טְבַלְיָ֣הוּ
ṭə-ḇal-yā-hū
TebaliahN-proper-ms
7992 [e]הַשְּׁלִשִׁ֔י
haš-šə-li-šî,
the thirdArt | Number-oms
2148 [e]זְכַרְיָ֖הוּ
zə-ḵar-yā-hū
ZechariahN-proper-ms
7243 [e]הָרְבִעִ֑י
hā-rə-ḇi-‘î;
the fourthArt | Number-oms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
1121 [e]בָּנִ֧ים
bā-nîm
the sonsN-mp
251 [e]וְאַחִ֛ים
wə-’a-ḥîm
and brothersConj-w | N-mp
2621 [e]לְחֹסָ֖ה
lə-ḥō-sāh
of HosahPrep-l | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֥ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
6240 [e]עָשָֽׂר׃
‘ā-śār.
[were] [and] tenNumber-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חִלְקִיָּ֤הוּ הַשֵּׁנִי֙ טְבַלְיָ֣הוּ הַשְּׁלִשִׁ֔י זְכַרְיָ֖הוּ הָרְבִעִ֑י כָּל־בָּנִ֧ים וְאַחִ֛ים לְחֹסָ֖ה שְׁלֹשָׁ֥ה עָשָֽׂר׃

דברי הימים א 26:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל־בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃

דברי הימים א 26:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל־בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃

דברי הימים א 26:11 Hebrew Bible
חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth; all the sons and relatives of Hosah were 13.

King James Bible
Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.

Holman Christian Standard Bible
Hilkiah the second, Tebaliah the third, and Zechariah the fourth. The sons and brothers of Hosah were 13 in all.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 26:111 Chronicles 26:11 NIV1 Chronicles 26:11 NLT1 Chronicles 26:11 ESV1 Chronicles 26:11 NASB1 Chronicles 26:11 KJV1 Chronicles 26:11 Bible Apps1 Chronicles 26:11 Biblia Paralela1 Chronicles 26:11 Chinese Bible1 Chronicles 26:11 French Bible1 Chronicles 26:11 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:10
Top of Page
Top of Page