1 Chronicles 26:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2621 [e]וּלְחֹסָ֥ה
ū-lə-ḥō-sāh
And HosahConj-w, Prep-l | N-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
4847 [e]מְרָרִ֖י
mə-rā-rî
of MerariN-proper-ms
1121 [e]בָּנִ֑ים
bā-nîm;
had sonsN-mp
8113 [e]שִׁמְרִ֤י
šim-rî
ShimriN-proper-ms
7218 [e]הָרֹאשׁ֙
hā-rōš
the firstArt | N-ms
3588 [e]כִּ֣י
for [though]Conj
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
he wasV-Qal-Perf-3ms
1060 [e]בְכ֔וֹר
ḇə-ḵō-wr,
the firstbornN-ms
7760 [e]וַיְשִׂימֵ֥הוּ
way-śî-mê-hū
and made himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3ms
1 [e]אָבִ֖יהוּ
’ā-ḇî-hū
his fatherN-msc | 3ms
7218 [e]לְרֹֽאשׁ׃
lə-rōš.
the firstPrep-l | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְחֹסָ֥ה מִן־בְּנֵי־מְרָרִ֖י בָּנִ֑ים שִׁמְרִ֤י הָרֹאשׁ֙ כִּ֣י לֹא־הָיָ֣ה בְכֹ֔ור וַיְשִׂימֵ֥הוּ אָבִ֖יהוּ לְרֹֽאשׁ׃

דברי הימים א 26:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולחסה מן־בני־מררי בנים שמרי הראש כי לא־היה בכור וישימהו אביהו לראש׃

דברי הימים א 26:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולחסה מן־בני־מררי בנים שמרי הראש כי לא־היה בכור וישימהו אביהו לראש׃

דברי הימים א 26:10 Hebrew Bible
ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Also Hosah, one of the sons of Merari had sons: Shimri the first (although he was not the firstborn, his father made him first),

King James Bible
Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)

Holman Christian Standard Bible
Hosah, from the Merarites, also had sons: Shimri the first (although he was not the firstborn, his father had appointed him as the first),
Treasury of Scripture Knowledge

Hosah

1 Chronicles 16:38 And Obededom with their brothers, three score and eight; Obededom …

his father

1 Chronicles 5:1,2 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; …

Links
1 Chronicles 26:101 Chronicles 26:10 NIV1 Chronicles 26:10 NLT1 Chronicles 26:10 ESV1 Chronicles 26:10 NASB1 Chronicles 26:10 KJV1 Chronicles 26:10 Bible Apps1 Chronicles 26:10 Biblia Paralela1 Chronicles 26:10 Chinese Bible1 Chronicles 26:10 French Bible1 Chronicles 26:10 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:9
Top of Page
Top of Page