1 Chronicles 26:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4920 [e]וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּ
wə-lim-še-lem-yā-hū,
And MeshelemiahConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בָּנִ֧ים
bā-nîm
had sonsN-mp
251 [e]וְאַחִ֛ים
wə-’a-ḥîm
and brothersConj-w | N-mp
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
menN-mpc
2428 [e]חָ֖יִל
ḥā-yil
ableN-ms
8083 [e]שְׁמוֹנָ֥ה
šə-mō-w-nāh
eightNumber-ms
6240 [e]עָשָֽׂר׃
‘ā-śār.
[and] tenNumber-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּ בָּנִ֧ים וְאַחִ֛ים בְּנֵי־חָ֖יִל שְׁמֹונָ֥ה עָשָֽׂר׃ ס

דברי הימים א 26:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמשלמיהו בנים ואחים בני־חיל שמונה עשר׃ ס

דברי הימים א 26:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולמשלמיהו בנים ואחים בני־חיל שמונה עשר׃ ס

דברי הימים א 26:9 Hebrew Bible
ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Meshelemiah had sons and relatives, 18 valiant men.

King James Bible
And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.

Holman Christian Standard Bible
Meshelemiah also had sons and brothers who were capable men--18.
Treasury of Scripture Knowledge

Meshelemiah

1 Chronicles 26:1,14 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah …

Links
1 Chronicles 26:91 Chronicles 26:9 NIV1 Chronicles 26:9 NLT1 Chronicles 26:9 ESV1 Chronicles 26:9 NASB1 Chronicles 26:9 KJV1 Chronicles 26:9 Bible Apps1 Chronicles 26:9 Biblia Paralela1 Chronicles 26:9 Chinese Bible1 Chronicles 26:9 French Bible1 Chronicles 26:9 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:8
Top of Page
Top of Page