1 Chronicles 26:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5867 [e]עֵילָ֤ם
‘ê-lām
ElamN-proper-fs
2549 [e]הַחֲמִישִׁי֙
ha-ḥă-mî-šî
the fifthArt | Number-oms
3076 [e]יְהוֹחָנָ֣ן
yə-hō-w-ḥā-nān
JehohananN-proper-ms
8345 [e]הַשִּׁשִּׁ֔י
haš-šiš-šî,
the sixthArt | Number-oms
454 [e]אֶלְיְהוֹעֵינַ֖י
’el-yə-hō-w-‘ê-nay
EliehoenaiN-proper-ms
7637 [e]הַשְּׁבִיעִֽי׃
haš-šə-ḇî-‘î.
the seventhArt | Number-oms

Hebrew Texts
דברי הימים א 26:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֵילָ֤ם הַחֲמִישִׁי֙ יְהֹוחָנָ֣ן הַשִּׁשִּׁ֔י אֶלְיְהֹועֵינַ֖י הַשְּׁבִיעִֽי׃

דברי הימים א 26:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃

דברי הימים א 26:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃

דברי הימים א 26:3 Hebrew Bible
עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Elam the fifth, Johanan the sixth, Eliehoenai the seventh.

King James Bible
Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.

Holman Christian Standard Bible
Elam the fifth, Jehohanan the sixth, and Eliehoenai the seventh.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 26:31 Chronicles 26:3 NIV1 Chronicles 26:3 NLT1 Chronicles 26:3 ESV1 Chronicles 26:3 NASB1 Chronicles 26:3 KJV1 Chronicles 26:3 Bible Apps1 Chronicles 26:3 Biblia Paralela1 Chronicles 26:3 Chinese Bible1 Chronicles 26:3 French Bible1 Chronicles 26:3 German BibleBible Hub
1 Chronicles 26:2
Top of Page
Top of Page