1 Chronicles 27:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8345 [e]הַשִּׁשִּׁי֙
haš-šiš-šî
The sixth [captain]Art | Number-oms
2320 [e]לַחֹ֣דֶשׁ
la-ḥō-ḏeš
for the monthPrep-l, Art | N-ms
8345 [e]הַשִּׁשִּׁ֔י
haš-šiš-šî,
sixthArt | Number-oms
5896 [e]עִירָ֥א
‘î-rā
[was] IraN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
6142 [e]עִקֵּ֖שׁ
‘iq-qêš
of IkkeshN-proper-ms
8621 [e]הַתְּקוֹעִ֑י
hat-tə-qō-w-‘î;
the TekoiteArt | N-proper-ms
5921 [e]וְעַל֙
wə-‘al
and inConj-w | Prep
4256 [e]מַחֲלֻקְתּ֔וֹ
ma-ḥă-luq-tōw,
his division [were]N-fsc | 3ms
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
702 [e]וְאַרְבָּעָ֖ה
wə-’ar-bā-‘āh
and fourConj-w | Number-ms
505 [e]אָֽלֶף׃
’ā-lep̄.
thousandNumber-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 27:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַשִּׁשִּׁי֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשִּׁשִּׁ֔י עִירָ֥א בֶן־עִקֵּ֖שׁ הַתְּקֹועִ֑י וְעַל֙ מַחֲלֻקְתֹּ֔ו עֶשְׂרִ֥ים וְאַרְבָּעָ֖ה אָֽלֶף׃ ס

דברי הימים א 27:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הששי לחדש הששי עירא בן־עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס

דברי הימים א 27:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הששי לחדש הששי עירא בן־עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס

דברי הימים א 27:9 Hebrew Bible
הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sixth for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite; and in his division were 24,000.

King James Bible
The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand.

Holman Christian Standard Bible
The sixth, for the sixth month, was Ira son of Ikkesh the Tekoite; 24,000 were in his division.
Treasury of Scripture Knowledge

Ira

1 Chronicles 11:28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,

2 Samuel 23:26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,

Links
1 Chronicles 27:91 Chronicles 27:9 NIV1 Chronicles 27:9 NLT1 Chronicles 27:9 ESV1 Chronicles 27:9 NASB1 Chronicles 27:9 KJV1 Chronicles 27:9 Bible Apps1 Chronicles 27:9 Biblia Paralela1 Chronicles 27:9 Chinese Bible1 Chronicles 27:9 French Bible1 Chronicles 27:9 German BibleBible Hub
1 Chronicles 27:8
Top of Page
Top of Page