1 Chronicles 29:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 [e]וְהַיָּמִ֗ים
wə-hay-yā-mîm,
And the period [was]Conj-w, Art | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
thatPro-r
4427 [e]מָלַךְ֙
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
IsraelN-proper-ms
705 [e]אַרְבָּעִ֖ים
’ar-bā-‘îm
fortyNumber-cp
8141 [e]שָׁנָ֑ה
šā-nāh;
yearsN-fs
2275 [e]בְּחֶבְר֤וֹן
bə-ḥeḇ-rō-wn
in HebronPrep-b | N-proper-fs
4427 [e]מָלַךְ֙
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
7651 [e]שֶׁ֣בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֔ים
šā-nîm,
yearsN-fp
3389 [e]וּבִירוּשָׁלִַ֥ם
ū-ḇî-rū-šā-lim
and in JerusalemConj-w, Prep-b | N-proper-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
He reignedV-Qal-Perf-3ms
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֥ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
7969 [e]וְשָׁלֽוֹשׁ׃
wə-šā-lō-wōš.
and three [years]Conj-w | Number-fs

Hebrew Texts
דברי הימים א 29:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֤ר מָלַךְ֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל אַרְבָּעִ֖ים שָׁנָ֑ה בְּחֶבְרֹ֤ון מָלַךְ֙ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים וּבִירוּשָׁלִַ֥ם מָלַ֖ךְ שְׁלֹשִׁ֥ים וְשָׁלֹֽושׁ׃

דברי הימים א 29:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והימים אשר מלך על־ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש׃

דברי הימים א 29:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והימים אשר מלך על־ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש׃

דברי הימים א 29:27 Hebrew Bible
והימים אשר מלך על ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The period which he reigned over Israel was forty years; he reigned in Hebron seven years and in Jerusalem thirty-three years.

King James Bible
And the time that he reigned over Israel was forty years; seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
The length of his reign over Israel was 40 years; he reigned in Hebron for seven years and in Jerusalem for 33.
Treasury of Scripture Knowledge

forty years

1 Chronicles 3:4 These six were born to him in Hebron; and there he reigned seven …

2 Samuel 5:4,5 David was thirty years old when he began to reign, and he reigned forty years…

1 Kings 2:11 And the days that David reigned over Israel were forty years: seven …

Links
1 Chronicles 29:271 Chronicles 29:27 NIV1 Chronicles 29:27 NLT1 Chronicles 29:27 ESV1 Chronicles 29:27 NASB1 Chronicles 29:27 KJV1 Chronicles 29:27 Bible Apps1 Chronicles 29:27 Biblia Paralela1 Chronicles 29:27 Chinese Bible1 Chronicles 29:27 French Bible1 Chronicles 29:27 German BibleBible Hub
1 Chronicles 29:26
Top of Page
Top of Page