1 Chronicles 3:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sons ofConj-w | N-mpc
454 [e]אֶלְיוֹעֵינַ֗י
’el-yō-w-‘ê-nay,
ElioenaiN-proper-ms
  [הדיוהו]
[hō-ḏay-wā-hū
-Noun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
1937 [e](הוֹדַוְיָ֡הוּ)
(hō-w-ḏaw-yā-hū
[were] HodaviahN-proper-ms
 
q)
 
475 [e]וְאֶלְיָשִׁ֡יב
wə-’el-yā-šîḇ
and EliashibConj-w | N-proper-ms
6411 [e]וּפְלָיָ֡ה
ū-p̄ə-lā-yāh
and PelaiahConj-w | N-proper-ms
6126 [e]וְ֠עַקּוּב
wə-‘aq-qūḇ
and AkkubConj-w | N-proper-ms
3110 [e]וְיוֹחָנָ֧ן
wə-yō-w-ḥā-nān
and JohananConj-w | N-proper-ms
1806 [e]וּדְלָיָ֛ה
ū-ḏə-lā-yāh
and DelaiahConj-w | N-proper-ms
6054 [e]וַעֲנָ֖נִי
wa-‘ă-nā-nî
and AnaniConj-w | N-proper-ms
7651 [e]שִׁבְעָֽה׃
šiḇ-‘āh.
seven [in all]Number-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י אֶלְיֹועֵינַ֗י [הֹדַיְוָהוּ כ] (הֹודַוְיָ֡הוּ ק) וְאֶלְיָשִׁ֡יב וּפְלָיָ֡ה וְ֠עַקּוּב וְיֹוחָנָ֧ן וּדְלָיָ֛ה וַעֲנָ֖נִי שִׁבְעָֽה׃ ס

דברי הימים א 3:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני אליועיני [הדיוהו כ] (הודויהו ק) ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה׃ ס

דברי הימים א 3:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני אליועיני [הדיוהו כ] (הודויהו ק) ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה׃ ס

דברי הימים א 3:24 Hebrew Bible
ובני אליועיני הודיוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Elioenai were Hodaviah, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah and Anani, seven.

King James Bible
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.

Holman Christian Standard Bible
Elioenai's sons: Hodaviah, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah, and Anani--seven.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 3:241 Chronicles 3:24 NIV1 Chronicles 3:24 NLT1 Chronicles 3:24 ESV1 Chronicles 3:24 NASB1 Chronicles 3:24 KJV1 Chronicles 3:24 Bible Apps1 Chronicles 3:24 Biblia Paralela1 Chronicles 3:24 Chinese Bible1 Chronicles 3:24 French Bible1 Chronicles 3:24 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:23
Top of Page
Top of Page