1 Chronicles 4:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1992 [e]וּמֵהֶ֣ם ׀
ū-mê-hem
And some of themConj-w | Prep | 3mp
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
8095 [e]שִׁמְע֗וֹן
šim-‘ō-wn,
of SimeonN-proper-ms
1980 [e]הָלְכוּ֙
hā-lə-ḵū
wentV-Qal-Perf-3cp
2022 [e]לְהַ֣ר
lə-har
to MountPrep-l | N-msc
8165 [e]שֵׂעִ֔יר
śê-‘îr,
SeirN-proper-fs
376 [e]אֲנָשִׁ֖ים
’ă-nā-šîm
menN-mp
2568 [e]חֲמֵ֣שׁ
ḥă-mêš
fiveNumber-fsc
3967 [e]מֵא֑וֹת
mê-’ō-wṯ;
hundredNumber-fp
6410 [e]וּפְלַטְיָ֡ה
ū-p̄ə-laṭ-yāh
and PelatiahConj-w | N-proper-ms
5294 [e]וּ֠נְעַרְיָה
ū-nə-‘ar-yāh
and NeariahConj-w | N-proper-ms
7509 [e]וּרְפָיָ֧ה
ū-rə-p̄ā-yāh
and RephaiahConj-w | N-proper-ms
5816 [e]וְעֻזִּיאֵ֛ל
wə-‘uz-zî-’êl
and UzzielConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
3469 [e]יִשְׁעִ֖י
yiš-‘î
of IshiN-proper-ms
7218 [e]בְּרֹאשָֽׁם׃
bə-rō-šām.
having as their captainsPrep-b | N-msc | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵהֶ֣ם ׀ מִן־בְּנֵ֣י שִׁמְעֹ֗ון הָלְכוּ֙ לְהַ֣ר שֵׂעִ֔יר אֲנָשִׁ֖ים חֲמֵ֣שׁ מֵאֹ֑ות וּפְלַטְיָ֡ה וּ֠נְעַרְיָה וּרְפָיָ֧ה וְעֻזִּיאֵ֛ל בְּנֵ֥י יִשְׁעִ֖י בְּרֹאשָֽׁם׃

דברי הימים א 4:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומהם ׀ מן־בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃

דברי הימים א 4:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומהם ׀ מן־בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃

דברי הימים א 4:42 Hebrew Bible
ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
From them, from the sons of Simeon, five hundred men went to Mount Seir, with Pelatiah, Neariah, Rephaiah and Uzziel, the sons of Ishi, as their leaders.

King James Bible
And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.

Holman Christian Standard Bible
Now 500 men from these sons of Simeon went with Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi, as their leaders to Mount Seir.
Treasury of Scripture Knowledge

mount Seir.

Genesis 36:8,9 Thus dwelled Esau in mount Seir: Esau is Edom…

Deuteronomy 1:2 (There are eleven days' journey from Horeb by the way of mount Seir …

Links
1 Chronicles 4:421 Chronicles 4:42 NIV1 Chronicles 4:42 NLT1 Chronicles 4:42 ESV1 Chronicles 4:42 NASB1 Chronicles 4:42 KJV1 Chronicles 4:42 Bible Apps1 Chronicles 4:42 Biblia Paralela1 Chronicles 4:42 Chinese Bible1 Chronicles 4:42 French Bible1 Chronicles 4:42 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:41
Top of Page
Top of Page