1 Chronicles 6:63
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]לִבְנֵ֨י
liḇ-nê
To the sonsPrep-l | N-mpc
4847 [e]מְרָרִ֜י
mə-rā-rî
of MerariN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם
lə-miš-pə-ḥō-w-ṯām,
throughout their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
4294 [e]מִמַּטֵּ֣ה
mim-maṭ-ṭêh
from the tribePrep-m | N-msc
7205 [e]רְ֠אוּבֵן
rə-’ū-ḇên
of ReubenN-proper-ms
4294 [e]וּֽמִמַּטֵּה־
ū-mim-maṭ-ṭêh-
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
1410 [e]גָ֞ד
ḡāḏ
of GadN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֤ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
2074 [e]זְבוּלֻן֙
zə-ḇū-lun
of ZebulunN-proper-ms
1486 [e]בַּגּוֹרָ֔ל
bag-gō-w-rāl,
-Prep-b, Art | N-ms
5892 [e]עָרִ֖ים
‘ā-rîm
[they gave] citiesN-fp
8147 [e]שְׁתֵּ֥ים
šə-têm
twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵֽה׃
‘eś-rêh.
[and] tenNumber-fs

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:63 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לִבְנֵ֨י מְרָרִ֜י לְמִשְׁפְּחֹותָ֗ם מִמַּטֵּ֣ה רְ֠אוּבֵן וּֽמִמַּטֵּה־גָ֞ד וּמִמַּטֵּ֤ה זְבוּלֻן֙ בַּגֹּורָ֔ל עָרִ֖ים שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵֽה׃

דברי הימים א 6:63 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה־גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃

דברי הימים א 6:63 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה־גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃

דברי הימים א 6:63 Hebrew Bible
לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
To the sons of Merari were given by lot, according to their families, from the tribe of Reuben, the tribe of Gad and the tribe of Zebulun, twelve cities.

King James Bible
Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.

Holman Christian Standard Bible
The Merarites were assigned by lot 12 towns from the tribes of Reuben, Gad, and Zebulun according to their families.
Treasury of Scripture Knowledge

Merari.

Genesis 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

Numbers 3:20 And the sons of Merari by their families; Mahli, and Mushi…

Joshua 21:7,34-40 The children of Merari by their families had out of the tribe of …

Links
1 Chronicles 6:631 Chronicles 6:63 NIV1 Chronicles 6:63 NLT1 Chronicles 6:63 ESV1 Chronicles 6:63 NASB1 Chronicles 6:63 KJV1 Chronicles 6:63 Bible Apps1 Chronicles 6:63 Biblia Paralela1 Chronicles 6:63 Chinese Bible1 Chronicles 6:63 French Bible1 Chronicles 6:63 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:62
Top of Page
Top of Page