1 Chronicles 6:62
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וְלִבְנֵ֨י
wə-liḇ-nê
And to the sons ofConj-w, Prep-l | N-mpc
1647 [e]גֵרְשׁ֜וֹם
ḡê-rə-šō-wm
GershomN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם
lə-miš-pə-ḥō-w-ṯām,
throughout their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
4294 [e]מִמַּטֵּ֣ה
mim-maṭ-ṭêh
from the tribePrep-m | N-msc
3485 [e]יִ֠שָׂשכָר
yi-śā-š-ḵār
of IssacharN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֨ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
836 [e]אָשֵׁ֜ר
’ā-šêr
of AsherN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֣ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
5321 [e]נַפְתָּלִ֗י
nap̄-tā-lî,
of NaphtaliN-proper-ms
4294 [e]וּמִמַּטֵּ֤ה
ū-mim-maṭ-ṭêh
and from the tribeConj-w, Prep-m | N-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁה֙
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
1316 [e]בַּבָּשָׁ֔ן
bab-bā-šān,
in BashanPrep-b, Art | N-proper-fs
5892 [e]עָרִ֖ים
‘ā-rîm
[they gave] citiesN-fp
7969 [e]שְׁלֹ֥שׁ
šə-lōš
ThreeNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵֽה׃
‘eś-rêh.
[and] tenNumber-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:62 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֨י גֵרְשֹׁ֜ום לְמִשְׁפְּחֹותָ֗ם מִמַּטֵּ֣ה יִ֠שָׂשכָר וּמִמַּטֵּ֨ה אָשֵׁ֜ר וּמִמַּטֵּ֣ה נַפְתָּלִ֗י וּמִמַּטֵּ֤ה מְנַשֶּׁה֙ בַּבָּשָׁ֔ן עָרִ֖ים שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵֽה׃ ס

דברי הימים א 6:62 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃ ס

דברי הימים א 6:62 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃ ס

דברי הימים א 6:62 Hebrew Bible
ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
To the sons of Gershom, according to their families, were given from the tribe of Issachar and from the tribe of Asher, the tribe of Naphtali, and the tribe of Manasseh, thirteen cities in Bashan.

King James Bible
And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.

Holman Christian Standard Bible
The Gershomites were assigned 13 towns from the tribes of Issachar, Asher, Naphtali, and Manasseh in Bashan according to their families.
Treasury of Scripture Knowledge

Gershom.

1 Chronicles 6:71-76 To the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe …

Exodus 2:22 And she bore him a son, and he called his name Gershom: for he said, …

Joshua 21:27-33 And to the children of Gershon, of the families of the Levites…

Links
1 Chronicles 6:621 Chronicles 6:62 NIV1 Chronicles 6:62 NLT1 Chronicles 6:62 ESV1 Chronicles 6:62 NASB1 Chronicles 6:62 KJV1 Chronicles 6:62 Bible Apps1 Chronicles 6:62 Biblia Paralela1 Chronicles 6:62 Chinese Bible1 Chronicles 6:62 French Bible1 Chronicles 6:62 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:61
Top of Page
Top of Page