1 Chronicles 6:61
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וְלִבְנֵ֨י
wə-liḇ-nê
And toConj-w, Prep-l | N-mpc
6955 [e]קְהָ֜ת
qə-hāṯ
the KohathitesN-proper-ms
3498 [e]הַנּוֹתָרִ֗ים
han-nō-w-ṯā-rîm,
the restArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
4940 [e]מִמִּשְׁפַּ֣חַת
mim-miš-pa-ḥaṯ
of the familyPrep-m | N-fsc
4294 [e]הַמַּטֶּ֡ה
ham-maṭ-ṭeh
of the tribeArt | N-ms
4276 [e]מִֽ֠מַּחֲצִית
mim-ma-ḥă-ṣîṯ
from halfPrep-m | N-fsc
4294 [e]מַטֵּ֨ה
maṭ-ṭêh
the tribeN-msc
2677 [e]חֲצִ֧י
ḥă-ṣî
ofN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֛ה
mə-naš-šeh
ManassehN-proper-ms
1486 [e]בַּגּוֹרָ֖ל
bag-gō-w-rāl
[they gave] by lotPrep-b, Art | N-ms
5892 [e]עָרִ֥ים
‘ā-rîm
citiesN-fp
6235 [e]עָֽשֶׂר׃
‘ā-śer.
tenNumber-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים א 6:61 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִבְנֵ֨י קְהָ֜ת הַנֹּותָרִ֗ים מִמִּשְׁפַּ֣חַת הַמַּטֶּ֡ה מִֽ֠מַּחֲצִית מַטֵּ֨ה חֲצִ֧י מְנַשֶּׁ֛ה בַּגֹּורָ֖ל עָרִ֥ים עָֽשֶׂר׃ ס

דברי הימים א 6:61 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃ ס

דברי הימים א 6:61 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃ ס

דברי הימים א 6:61 Hebrew Bible
ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then to the rest of the sons of Kohath were given by lot, from the family of the tribe, from the half-tribe, the half of Manasseh, ten cities.

King James Bible
And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities.

Holman Christian Standard Bible
To the rest of the Kohathites, 10 towns from half the tribe of Manasseh were assigned by lot.
Treasury of Scripture Knowledge

And unto.

1 Chronicles 6:1,2,18,33 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari…

left.

1 Chronicles 6:66 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities …

Joshua 21:4,5,20-26 And the lot came out for the families of the Kohathites: and the …

by lot.

Joshua 14:2 By lot was their inheritance, as the LORD commanded by the hand of …

ten cities.

Joshua 21:26 All the cities were ten with their suburbs for the families of the …

Links
1 Chronicles 6:611 Chronicles 6:61 NIV1 Chronicles 6:61 NLT1 Chronicles 6:61 ESV1 Chronicles 6:61 NASB1 Chronicles 6:61 KJV1 Chronicles 6:61 Bible Apps1 Chronicles 6:61 Biblia Paralela1 Chronicles 6:61 Chinese Bible1 Chronicles 6:61 French Bible1 Chronicles 6:61 German BibleBible Hub
1 Chronicles 6:60
Top of Page
Top of Page