1 Chronicles 7:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֥י
ū-ḇə-nê
And the sonConj-w | N-mpc
5813 [e]עֻזִּ֖י
‘uz-zî
of UzziN-proper-ms
3156 [e]יִֽזְרַֽחְיָ֑ה
yiz-raḥ-yāh;
[was] IzrahiahN-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
3156 [e]יִֽזְרַֽחְיָ֗ה
yiz-raḥ-yāh,
of IzrahiahN-proper-ms
4317 [e]מִֽיכָאֵ֡ל
mî-ḵā-’êl
[were] MichaelN-proper-ms
5662 [e]וְ֠עֹבַדְיָה
wə-‘ō-ḇaḏ-yāh
and ObadiahConj-w | N-proper-ms
3100 [e]וְיוֹאֵ֧ל
wə-yō-w-’êl
and JoelConj-w | N-proper-ms
3449 [e]יִשִּׁיָּ֛ה
yiš-šî-yāh
and IsshiahN-proper-ms
2568 [e]חֲמִשָּׁ֖ה
ḥă-miš-šāh
fiveNumber-ms
7218 [e]רָאשִׁ֥ים
rā-šîm
chief [men]N-mp
3605 [e]כֻּלָּֽם׃
kul-lām.
all of them [were]N-msc | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י עֻזִּ֖י יִֽזְרַֽחְיָ֑ה וּבְנֵ֣י יִֽזְרַֽחְיָ֗ה מִֽיכָאֵ֡ל וְ֠עֹבַדְיָה וְיֹואֵ֧ל יִשִּׁיָּ֛ה חֲמִשָּׁ֖ה רָאשִׁ֥ים כֻּלָּֽם׃

דברי הימים א 7:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם׃

דברי הימים א 7:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם׃

דברי הימים א 7:3 Hebrew Bible
ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The son of Uzzi was Izrahiah. And the sons of Izrahiah were Michael, Obadiah, Joel, Isshiah; all five of them were chief men.

King James Bible
And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men.

Holman Christian Standard Bible
Uzzi's son: Izrahiah. Izrahiah's sons: Michael, Obadiah, Joel, Isshiah. All five of them were chiefs.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 7:31 Chronicles 7:3 NIV1 Chronicles 7:3 NLT1 Chronicles 7:3 ESV1 Chronicles 7:3 NASB1 Chronicles 7:3 KJV1 Chronicles 7:3 Bible Apps1 Chronicles 7:3 Biblia Paralela1 Chronicles 7:3 Chinese Bible1 Chronicles 7:3 French Bible1 Chronicles 7:3 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:2
Top of Page
Top of Page