1 Chronicles 7:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 [e]וַעֲלֵיהֶ֨ם
wa-‘ă-lê-hem
And with themConj-w | Prep | 3mp
8435 [e]לְתֹלְדוֹתָ֜ם
lə-ṯō-lə-ḏō-w-ṯām
by their generationsPrep-l | N-fpc | 3mp
1004 [e]לְבֵ֣ית
lə-ḇêṯ
according to housesPrep-l | N-msc
1 [e]אֲבוֹתָ֗ם
’ă-ḇō-w-ṯām,
their fathers'N-mpc | 3mp
1416 [e]גְּדוּדֵי֙
gə-ḏū-ḏê
troopsN-mpc
6635 [e]צְבָ֣א
ṣə-ḇā
ready forN-csc
4421 [e]מִלְחָמָ֔ה
mil-ḥā-māh,
warN-fs
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֥ים
šə-lō-šîm
[were] thirtyNumber-cp
8337 [e]וְשִׁשָּׁ֖ה
wə-šiš-šāh
and sixConj-w | Number-ms
505 [e]אָ֑לֶף
’ā-lep̄;
thousandNumber-ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
7235 [e]הִרְבּ֥וּ
hir-bū
they had manyV-Hifil-Perf-3cp
802 [e]נָשִׁ֖ים
nā-šîm
wivesN-fp
1121 [e]וּבָנִֽים׃
ū-ḇā-nîm.
and sonsConj-w | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַעֲלֵיהֶ֨ם לְתֹלְדֹותָ֜ם לְבֵ֣ית אֲבֹותָ֗ם גְּדוּדֵי֙ צְבָ֣א מִלְחָמָ֔ה שְׁלֹשִׁ֥ים וְשִׁשָּׁ֖ה אָ֑לֶף כִּֽי־הִרְבּ֥וּ נָשִׁ֖ים וּבָנִֽים׃

דברי הימים א 7:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי־הרבו נשים ובנים׃

דברי הימים א 7:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי־הרבו נשים ובנים׃

דברי הימים א 7:4 Hebrew Bible
ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
With them by their generations according to their fathers' households were 36,000 troops of the army for war, for they had many wives and sons.

King James Bible
And with them, by their generations, after the house of their fathers, were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men: for they had many wives and sons.

Holman Christian Standard Bible
Along with them, they had 36,000 troops for battle according to the genealogical records of their ancestral houses, for they had many wives and children.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 7:41 Chronicles 7:4 NIV1 Chronicles 7:4 NLT1 Chronicles 7:4 ESV1 Chronicles 7:4 NASB1 Chronicles 7:4 KJV1 Chronicles 7:4 Bible Apps1 Chronicles 7:4 Biblia Paralela1 Chronicles 7:4 Chinese Bible1 Chronicles 7:4 French Bible1 Chronicles 7:4 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:3
Top of Page
Top of Page