1 Chronicles 8:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3301 [e]וְיִפְדְיָ֥ה
wə-yip̄-ḏə-yāh
and IphdeiahConj-w | N-proper-ms
  [ופניאל]
[ū-p̄ə-nî-’êl
-Conjunctive waw :: Noun - proper - masculine singular Conj-w | N-proper-ms
 
ḵ]
 
6439 [e](וּפְנוּאֵ֖ל)
(ū-p̄ə-nū-’êl
and PenuelConj-w | N-proper-ms
 
q)
 
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
[were] the sonsN-mpc
8349 [e]שָׁשָֽׁק׃
šā-šāq.
of ShashakN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִפְדְיָ֥ה [וּפְנִיאֵל כ] (וּפְנוּאֵ֖ל ק) בְּנֵ֥י שָׁשָֽׁק׃

דברי הימים א 8:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפדיה [ופניאל כ] (ופנואל ק) בני ששק׃

דברי הימים א 8:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויפדיה [ופניאל כ] (ופנואל ק) בני ששק׃

דברי הימים א 8:25 Hebrew Bible
ויפדיה ופניאל בני ששק׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Iphdeiah and Penuel were the sons of Shashak.

King James Bible
And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;

Holman Christian Standard Bible
Iphdeiah, and Penuel were Shashak's sons.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 8:251 Chronicles 8:25 NIV1 Chronicles 8:25 NLT1 Chronicles 8:25 ESV1 Chronicles 8:25 NASB1 Chronicles 8:25 KJV1 Chronicles 8:25 Bible Apps1 Chronicles 8:25 Biblia Paralela1 Chronicles 8:25 Chinese Bible1 Chronicles 8:25 French Bible1 Chronicles 8:25 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:24
Top of Page
Top of Page