1 John 5:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
191 [e]ἀκούει
akouei
He hearsV-PIA-3S
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
us,PPro-G1P
3739 [e]
ho
whateverRelPro-ANS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
154 [e]αἰτώμεθα,
aitōmetha
we might ask,V-PSM-1P
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2192 [e]ἔχομεν
echomen
we haveV-PIA-1P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
155 [e]αἰτήματα
aitēmata
requestsN-ANP
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
154 [e]ᾐτήκαμεν
ētēkamen
we have askedV-RIA-1P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
846 [e]αὐτοῦ.
autou
Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ’ αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ' αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ' αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν παρ’ αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν παρ’ αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἐάν εἴδω ὅτι ἀκούω ἡμᾶς ὅς ἐάν αἰτέω εἴδω ὅτι ἔχω ὁ αἴτημα ὅς αἰτέω ἀπό αὐτός

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἂν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν παρ’ αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἂν αἰτώμεθα οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν παρ' αὐτοῦ

1 John 5:15 Hebrew Bible
ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

1 John 5:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܡܦܤܝܢܢ ܕܫܡܥ ܠܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܝܢܢ ܡܢܗ ܬܟܝܠܝܢܢ ܕܩܒܠܢ ܡܢ ܟܕܘ ܫܐܠܬܢ ܕܫܐܠܢ ܡܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him.

King James Bible
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Holman Christian Standard Bible
And if we know that He hears whatever we ask, we know that we have what we have asked Him for.
Treasury of Scripture Knowledge

if.

Proverbs 15:29 The LORD is far from the wicked: but he hears the prayer of the righteous.

Jeremiah 15:12,13 Shall iron break the northern iron and the steel…

we know.

Mark 11:24 Therefore I say to you, What things soever you desire, when you pray, …

Luke 11:9,10 And I say to you, Ask, and it shall be given you; seek, and you shall …

Links
1 John 5:151 John 5:15 NIV1 John 5:15 NLT1 John 5:15 ESV1 John 5:15 NASB1 John 5:15 KJV1 John 5:15 Bible Apps1 John 5:15 Biblia Paralela1 John 5:15 Chinese Bible1 John 5:15 French Bible1 John 5:15 German BibleBible Hub
1 John 5:14
Top of Page
Top of Page