1 Kings 11:31
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֙אמֶר֙
way-yō-mer
And he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3379 [e]לְיָֽרָבְעָ֔ם
lə-yā-rā-ḇə-‘ām,
to JeroboamPrep-l | N-proper-ms
3947 [e]קַח־
qaḥ-
takeV-Qal-Imp-ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
for yourselfPrep | 2ms
6235 [e]עֲשָׂרָ֣ה
‘ă-śā-rāh
tenNumber-ms
7168 [e]קְרָעִ֑ים
qə-rā-‘îm;
piecesN-mp
3588 [e]כִּ֣י
forConj
3541 [e]כֹה֩
ḵōh
thusAdv
559 [e]אָמַ֨ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
the GodN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֗ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
2005 [e]הִנְנִ֨י
hin-nî
beholdInterjection | 1cs
7167 [e]קֹרֵ֤עַ
qō-rê-a‘
I will tearV-Qal-Prtcpl-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4467 [e]הַמַּמְלָכָה֙
ham-mam-lā-ḵāh
the kingdomArt | N-fs
3027 [e]מִיַּ֣ד
mî-yaḏ
out of the handPrep-m | N-fsc
8010 [e]שְׁלֹמֹ֔ה
šə-lō-mōh,
of SolomonN-proper-ms
5414 [e]וְנָתַתִּ֣י
wə-nā-ṯat-tî
and will giveConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
  לְךָ֔
lə-ḵā,
to youPrep | 2ms
853 [e]אֵ֖ת
’êṯ
-DirObjM
6235 [e]עֲשָׂרָ֥ה
‘ă-śā-rāh
tenNumber-ms
7626 [e]הַשְּׁבָטִֽים׃
haš-šə-ḇā-ṭîm.
tribesArt | N-mp

Hebrew Texts
מלכים א 11:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ לְיָֽרָבְעָ֔ם קַח־לְךָ֖ עֲשָׂרָ֣ה קְרָעִ֑ים כִּ֣י כֹה֩ אָמַ֨ר יְהוָ֜ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הִנְנִ֨י קֹרֵ֤עַ אֶת־הַמַּמְלָכָה֙ מִיַּ֣ד שְׁלֹמֹ֔ה וְנָתַתִּ֣י לְךָ֔ אֵ֖ת עֲשָׂרָ֥ה הַשְּׁבָטִֽים׃

מלכים א 11:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לירבעם קח־לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את־הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים׃

מלכים א 11:31 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר לירבעם קח־לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את־הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים׃

מלכים א 11:31 Hebrew Bible
ויאמר לירבעם קח לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He said to Jeroboam, "Take for yourself ten pieces; for thus says the LORD, the God of Israel, 'Behold, I will tear the kingdom out of the hand of Solomon and give you ten tribes

King James Bible
And he said to Jeroboam, Take thee ten pieces: for thus saith the LORD, the God of Israel, Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to thee:

Holman Christian Standard Bible
and said to Jeroboam, "Take 10 pieces for yourself, for this is what the LORD God of Israel says: 'I am about to tear the kingdom out of Solomon's hand. I will give you 10 tribes,
Treasury of Scripture Knowledge

thus saith

1 Kings 11:11,12 Why the LORD said to Solomon, For as much as this is done of you, …

Links
1 Kings 11:311 Kings 11:31 NIV1 Kings 11:31 NLT1 Kings 11:31 ESV1 Kings 11:31 NASB1 Kings 11:31 KJV1 Kings 11:31 Bible Apps1 Kings 11:31 Biblia Paralela1 Kings 11:31 Chinese Bible1 Kings 11:31 French Bible1 Kings 11:31 German BibleBible Hub
1 Kings 11:30
Top of Page
Top of Page