1 Kings 12:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֞י
way-hî
So it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8085 [e]כִּשְׁמֹ֣עַ ׀
kiš-mō-a‘
when heard [it]Prep-k | V-Qal-Inf
3379 [e]יָרָבְעָ֣ם
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֗ט
nə-ḇāṭ,
of NebatN-proper-ms
1931 [e]וְהוּא֙
wə-hū
and he [was]Conj-w | Pro-3ms
5750 [e]עוֹדֶ֣נּוּ
‘ō-w-ḏen-nū
stillAdv | 3ms
4714 [e]בְמִצְרַ֔יִם
ḇə-miṣ-ra-yim,
in EgyptPrep-b | N-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
forPro-r
1272 [e]בָּרַ֔ח
bā-raḥ,
he had fledV-Qal-Perf-3ms
6440 [e]מִפְּנֵ֖י
mip-pə-nê
from the presencePrep-m | N-cpc
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
of KingArt | N-ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֑ה
šə-lō-mōh;
SolomonN-proper-ms
3427 [e]וַיֵּ֥שֶׁב
way-yê-šeḇ
and had been dwellingConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3379 [e]יָרָבְעָ֖ם
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
4714 [e]בְּמִצְרָֽיִם׃
bə-miṣ-rā-yim.
in EgyptPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים א 12:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י כִּשְׁמֹ֣עַ ׀ יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֗ט וְהוּא֙ עֹודֶ֣נּוּ בְמִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֣ר בָּרַ֔ח מִפְּנֵ֖י הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֑ה וַיֵּ֥שֶׁב יָרָבְעָ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃

מלכים א 12:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע ׀ ירבעם בן־נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים׃

מלכים א 12:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כשמע ׀ ירבעם בן־נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים׃

מלכים א 12:2 Hebrew Bible
ויהי כשמע ירבעם בן נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when Jeroboam the son of Nebat heard of it, he was living in Egypt (for he was yet in Egypt, where he had fled from the presence of King Solomon).

King James Bible
And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat, who was yet in Egypt, heard of it, (for he was fled from the presence of king Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt;)

Holman Christian Standard Bible
When Jeroboam son of Nebat heard about it, for he was still in Egypt where he had fled from King Solomon's presence, Jeroboam stayed in Egypt.
Treasury of Scripture Knowledge

Jeroboam the son of Nebat

1 Kings 11:26-31,40 And Jeroboam the son of Nebat, an Ephrathite of Zereda, Solomon's …

2 Chronicles 10:2,3 And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat, who was in Egypt, …

Links
1 Kings 12:21 Kings 12:2 NIV1 Kings 12:2 NLT1 Kings 12:2 ESV1 Kings 12:2 NASB1 Kings 12:2 KJV1 Kings 12:2 Bible Apps1 Kings 12:2 Biblia Paralela1 Kings 12:2 Chinese Bible1 Kings 12:2 French Bible1 Kings 12:2 German BibleBible Hub
1 Kings 12:1
Top of Page
Top of Page