1 Kings 14:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֛תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
7346 [e]רְחַבְעָ֖ם
rə-ḥaḇ-‘ām
of RehoboamN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֑ה
‘ā-śāh;
he didV-Qal-Perf-3ms
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
3789 [e]כְתוּבִ֗ים
ḵə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֥י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 14:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י רְחַבְעָ֖ם וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹא־הֵ֣מָּה כְתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים א 14:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי רחבעם וכל־אשר עשה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים א 14:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי רחבעם וכל־אשר עשה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים א 14:29 Hebrew Bible
ויתר דברי רחבעם וכל אשר עשה הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Rehoboam and all that he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

King James Bible
Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Rehoboam's reign, along with all his accomplishments, are written about in the Historical Record of Judah's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Kings 14:19 And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred, and how he reigned, …

1 Kings 11:41 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his …

1 Kings 15:23 The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that …

1 Kings 22:45 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, and his might that he showed, …

2 Chronicles 12:15 Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in …

Links
1 Kings 14:291 Kings 14:29 NIV1 Kings 14:29 NLT1 Kings 14:29 ESV1 Kings 14:29 NASB1 Kings 14:29 KJV1 Kings 14:29 Bible Apps1 Kings 14:29 Biblia Paralela1 Kings 14:29 Chinese Bible1 Kings 14:29 French Bible1 Kings 14:29 German BibleBible Hub
1 Kings 14:28
Top of Page
Top of Page