1 Kings 21:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 [e]ק֣וּם
qūm
AriseV-Qal-Imp-ms
3381 [e]רֵ֗ד
rêḏ,
go downV-Qal-Imp-ms
7125 [e]לִקְרַ֛את
liq-raṯ
to meetPrep-l | V-Qal-Inf
256 [e]אַחְאָ֥ב
’aḥ-’āḇ
AhabN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
who [lives]Pro-r
8111 [e]בְּשֹׁמְר֑וֹן
bə-šō-mə-rō-wn;
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
2009 [e]הִנֵּה֙
hin-nêh
there [he is]Interjection
3754 [e]בְּכֶ֣רֶם
bə-ḵe-rem
in the vineyardPrep-b | N-msc
5022 [e]נָב֔וֹת
nā-ḇō-wṯ,
of NabothN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
wherePro-r
3381 [e]יָ֥רַד
yā-raḏ
he has gone downV-Qal-Perf-3ms
8033 [e]שָׁ֖ם
šām
thereAdv
3423 [e]לְרִשְׁתּֽוֹ׃
lə-riš-tōw.
to take possession of itPrep-l | V-Qal-Inf | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 21:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ק֣וּם רֵ֗ד לִקְרַ֛את אַחְאָ֥ב מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֖ל אֲשֶׁ֣ר בְּשֹׁמְרֹ֑ון הִנֵּה֙ בְּכֶ֣רֶם נָבֹ֔ות אֲשֶׁר־יָ֥רַד שָׁ֖ם לְרִשְׁתֹּֽו׃

מלכים א 21:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קום רד לקראת אחאב מלך־ישראל אשר בשמרון הנה בכרם נבות אשר־ירד שם לרשתו׃

מלכים א 21:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
קום רד לקראת אחאב מלך־ישראל אשר בשמרון הנה בכרם נבות אשר־ירד שם לרשתו׃

מלכים א 21:18 Hebrew Bible
קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשמרון הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Arise, go down to meet Ahab king of Israel, who is in Samaria; behold, he is in the vineyard of Naboth where he has gone down to take possession of it.

King James Bible
Arise, go down to meet Ahab king of Israel, which is in Samaria: behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it.

Holman Christian Standard Bible
Get up and go to meet Ahab king of Israel, who is in Samaria. You'll find him in Naboth's vineyard, where he has gone to take possession of it.
Treasury of Scripture Knowledge

which is in Samaria

1 Kings 13:32 For the saying which he cried by the word of the LORD against the …

2 Chronicles 22:9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) …

Links
1 Kings 21:181 Kings 21:18 NIV1 Kings 21:18 NLT1 Kings 21:18 ESV1 Kings 21:18 NASB1 Kings 21:18 KJV1 Kings 21:18 Bible Apps1 Kings 21:18 Biblia Paralela1 Kings 21:18 Chinese Bible1 Kings 21:18 French Bible1 Kings 21:18 German BibleBible Hub
1 Kings 21:17
Top of Page
Top of Page