1 Kings 7:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֖עַשׂ
way-ya-‘aś
So he madeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5982 [e]הָעַמּוּדִ֑ים
hā-‘am-mū-ḏîm;
the pillarsArt | N-mp
8147 [e]וּשְׁנֵי֩
ū-šə-nê
and twoConj-w | Number-mdc
2905 [e]טוּרִ֨ים
ṭū-rîm
rowsN-mp
5439 [e]סָבִ֜יב
sā-ḇîḇ
all aroundAdv
5921 [e]עַל־
‘al-
abovePrep
7639 [e]הַשְּׂבָכָ֣ה
haś-śə-ḇā-ḵāh
the networkArt | N-fs
259 [e]הָאֶחָ֗ת
hā-’e-ḥāṯ,
oneArt | Number-fs
3680 [e]לְכַסּ֤וֹת
lə-ḵas-sō-wṯ
to coverPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3805 [e]הַכֹּֽתָרֹת֙
hak-kō-ṯā-rōṯ
the capitalsArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
that [were]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
7218 [e]רֹ֣אשׁ
rōš
topN-msc
7416 [e]הָֽרִמֹּנִ֔ים
hā-rim-mō-nîm,
of pomegranatesArt | N-mp
3651 [e]וְכֵ֣ן
wə-ḵên
and thusConj-w | Adv
6213 [e]עָשָׂ֔ה
‘ā-śāh,
he didV-Qal-Perf-3ms
3805 [e]לַכֹּתֶ֖רֶת
lak-kō-ṯe-reṯ
for the capitalPrep-l, Art | N-fs
8145 [e]הַשֵּׁנִֽית׃
haš-šê-nîṯ.
of the secondArt | Number-ofs

Hebrew Texts
מלכים א 7:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֖עַשׂ אֶת־הָעַמּוּדִ֑ים וּשְׁנֵי֩ טוּרִ֨ים סָבִ֜יב עַל־הַשְּׂבָכָ֣ה הָאֶחָ֗ת לְכַסֹּ֤ות אֶת־הַכֹּֽתָרֹת֙ אֲשֶׁר֙ עַל־רֹ֣אשׁ הָֽרִמֹּנִ֔ים וְכֵ֣ן עָשָׂ֔ה לַכֹּתֶ֖רֶת הַשֵּׁנִֽית׃

מלכים א 7:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש את־העמודים ושני טורים סביב על־השבכה האחת לכסות את־הכתרת אשר על־ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית׃

מלכים א 7:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש את־העמודים ושני טורים סביב על־השבכה האחת לכסות את־הכתרת אשר על־ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית׃

מלכים א 7:18 Hebrew Bible
ויעש את העמודים ושני טורים סביב על השבכה האחת לכסות את הכתרת אשר על ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So he made the pillars, and two rows around on the one network to cover the capitals which were on the top of the pomegranates; and so he did for the other capital.

King James Bible
And he made the pillars, and two rows round about upon the one network, to cover the chapiters that were upon the top, with pomegranates: and so did he for the other chapiter.

Holman Christian Standard Bible
He made the pillars with two encircling rows of pomegranates on the one grating to cover the capital on top; he did the same for the second capital.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 28:14,22,24,25 And two chains of pure gold at the ends; of wreathen work shall you …

Exodus 39:15-18 And they made on the breastplate chains at the ends, of wreathen …

2 Kings 25:17 The height of the one pillar was eighteen cubits, and the capital …

Links
1 Kings 7:181 Kings 7:18 NIV1 Kings 7:18 NLT1 Kings 7:18 ESV1 Kings 7:18 NASB1 Kings 7:18 KJV1 Kings 7:18 Bible Apps1 Kings 7:18 Biblia Paralela1 Kings 7:18 Chinese Bible1 Kings 7:18 French Bible1 Kings 7:18 German BibleBible Hub
1 Kings 7:17
Top of Page
Top of Page