1 Kings 8:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֤י
ForConj
3742 [e]הַכְּרוּבִים֙
hak-kə-rū-ḇîm
the cherubimArt | N-mp
6566 [e]פֹּרְשִׂ֣ים
pō-rə-śîm
spreadV-Qal-Prtcpl-mp
3671 [e]כְּנָפַ֔יִם
kə-nā-p̄a-yim,
[their] two wingsN-fd
413 [e]אֶל־
’el-
overPrep
4725 [e]מְק֖וֹם
mə-qō-wm
the placeN-msc
727 [e]הָֽאָר֑וֹן
hā-’ā-rō-wn;
of the arkArt | N-cs
5526 [e]וַיָּסֹ֧כּוּ
way-yā-sōk-kū
and overshadowedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3742 [e]הַכְּרֻבִ֛ים
hak-kə-ru-ḇîm
the cherubimArt | N-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
727 [e]הָאָר֥וֹן
hā-’ā-rō-wn
the arkArt | N-cs
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
andConj-w | Prep
905 [e]בַּדָּ֖יו
bad-dāw
its polesN-mpc | 3ms
4605 [e]מִלְמָֽעְלָה׃
mil-mā-‘ə-lāh.
thereof abovePrep-m, Prep-l | Adv | 3fs

Hebrew Texts
מלכים א 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י הַכְּרוּבִים֙ פֹּרְשִׂ֣ים כְּנָפַ֔יִם אֶל־מְקֹ֖ום הָֽאָרֹ֑ון וַיָּסֹ֧כּוּ הַכְּרֻבִ֛ים עַל־הָאָרֹ֥ון וְעַל־בַּדָּ֖יו מִלְמָֽעְלָה׃

מלכים א 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי הכרובים פרשים כנפים אל־מקום הארון ויסכו הכרבים על־הארון ועל־בדיו מלמעלה׃

מלכים א 8:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי הכרובים פרשים כנפים אל־מקום הארון ויסכו הכרבים על־הארון ועל־בדיו מלמעלה׃

מלכים א 8:7 Hebrew Bible
כי הכרובים פרשים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the cherubim spread their wings over the place of the ark, and the cherubim made a covering over the ark and its poles from above.

King James Bible
For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.

Holman Christian Standard Bible
For the cherubim were spreading their wings over the place of the ark, so that the cherubim covered the ark and its poles from above.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 8:71 Kings 8:7 NIV1 Kings 8:7 NLT1 Kings 8:7 ESV1 Kings 8:7 NASB1 Kings 8:7 KJV1 Kings 8:7 Bible Apps1 Kings 8:7 Biblia Paralela1 Kings 8:7 Chinese Bible1 Kings 8:7 French Bible1 Kings 8:7 German BibleBible Hub
1 Kings 8:6
Top of Page
Top of Page