1 Samuel 13:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7586 [e]וְשָׁא֞וּל
wə-šā-’ūl
And SaulConj-w | N-proper-ms
3129 [e]וְיוֹנָתָ֣ן
wə-yō-w-nā-ṯān
and JonathanConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בְּנ֗וֹ
bə-nōw,
his sonN-msc | 3ms
5971 [e]וְהָעָם֙
wə-hā-‘ām
and the peopleConj-w, Art | N-ms
4672 [e]הַנִּמְצָ֣א
han-nim-ṣā
presentArt | V-Nifal-Prtcpl-ms
5973 [e]עִמָּ֔ם
‘im-mām,
with themPrep | 3mp
3427 [e]יֹשְׁבִ֖ים
yō-šə-ḇîm
remainedV-Qal-Prtcpl-mp
1387 [e]בְּגֶ֣בַע
bə-ḡe-ḇa‘
in GebaPrep-b | N-proper-fs
1144 [e]בִּנְיָמִ֑ן
bin-yā-min;
of BenjaminN-proper-ms
6430 [e]וּפְלִשְׁתִּ֖ים
ū-p̄ə-liš-tîm
but the PhilistinesConj-w | N-proper-mp
2583 [e]חָנ֥וּ
ḥā-nū
encampedV-Qal-Perf-3cp
4363 [e]בְמִכְמָֽשׂ׃
ḇə-miḵ-māś.
in MichmashPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
שמואל א 13:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁא֞וּל וְיֹונָתָ֣ן בְּנֹ֗ו וְהָעָם֙ הַנִּמְצָ֣א עִמָּ֔ם יֹשְׁבִ֖ים בְּגֶ֣בַע בִּנְיָמִ֑ן וּפְלִשְׁתִּ֖ים חָנ֥וּ בְמִכְמָֽשׂ׃

שמואל א 13:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש׃

שמואל א 13:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש׃

שמואל א 13:16 Hebrew Bible
ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Saul and his son Jonathan and the people who were present with them were staying in Geba of Benjamin while the Philistines camped at Michmash.

King James Bible
And Saul, and Jonathan his son, and the people that were present with them, abode in Gibeah of Benjamin: but the Philistines encamped in Michmash.

Holman Christian Standard Bible
Saul, his son Jonathan, and the troops who were with them were staying in Geba of Benjamin, and the Philistines were camped at Michmash.
Treasury of Scripture Knowledge

Gibeah [heb]

1 Samuel 13:3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, …

Links
1 Samuel 13:161 Samuel 13:16 NIV1 Samuel 13:16 NLT1 Samuel 13:16 ESV1 Samuel 13:16 NASB1 Samuel 13:16 KJV1 Samuel 13:16 Bible Apps1 Samuel 13:16 Biblia Paralela1 Samuel 13:16 Chinese Bible1 Samuel 13:16 French Bible1 Samuel 13:16 German BibleBible Hub
1 Samuel 13:15
Top of Page
Top of Page