1 Samuel 14:49
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיִּֽהְיוּ֙
way-yih-yū
And wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
7586 [e]שָׁא֔וּל
šā-’ūl,
of SaulN-proper-ms
3129 [e]יוֹנָתָ֥ן
yō-w-nā-ṯān
JonathanN-proper-ms
3440 [e]וְיִשְׁוִ֖י
wə-yiš-wî
and IshviConj-w | N-proper-ms
  וּמַלְכִּי־
ū-mal-kî-
and 
4444 [e]שׁ֑וּעַ
šū-a‘;
MalchishuaConj-w | N-proper-ms
8034 [e]וְשֵׁם֙
wə-šêm
and the names [were these]Conj-w | N-msc
8147 [e]שְׁתֵּ֣י
šə-tê
of twoNumber-fdc
1323 [e]בְנֹתָ֔יו
ḇə-nō-ṯāw,
his daughtersN-fpc | 3ms
8034 [e]שֵׁ֤ם
šêm
the nameN-msc
1067 [e]הַבְּכִירָה֙
hab-bə-ḵî-rāh
of the firstbornArt | Adj-fs
4764 [e]מֵרַ֔ב
mê-raḇ,
MerabN-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֥ם
wə-šêm
and the nameConj-w | N-msc
6996 [e]הַקְּטַנָּ֖ה
haq-qə-ṭan-nāh
of the youngerArt | Adj-fs
4324 [e]מִיכַֽל׃
mî-ḵal.
MichalN-proper-fs

Hebrew Texts
שמואל א 14:49 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְיוּ֙ בְּנֵ֣י שָׁא֔וּל יֹונָתָ֥ן וְיִשְׁוִ֖י וּמַלְכִּי־שׁ֑וּעַ וְשֵׁם֙ שְׁתֵּ֣י בְנֹתָ֔יו שֵׁ֤ם הַבְּכִירָה֙ מֵרַ֔ב וְשֵׁ֥ם הַקְּטַנָּ֖ה מִיכַֽל׃

שמואל א 14:49 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו בני שאול יונתן וישוי ומלכי־שוע ושם שתי בנתיו שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל׃

שמואל א 14:49 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהיו בני שאול יונתן וישוי ומלכי־שוע ושם שתי בנתיו שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל׃

שמואל א 14:49 Hebrew Bible
ויהיו בני שאול יונתן וישוי ומלכי שוע ושם שתי בנתיו שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the sons of Saul were Jonathan and Ishvi and Malchi-shua; and the names of his two daughters were these: the name of the firstborn Merab and the name of the younger Michal.

King James Bible
Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishui, and Melchishua: and the names of his two daughters were these; the name of the firstborn Merab, and the name of the younger Michal:

Holman Christian Standard Bible
Saul's sons were Jonathan, Ishvi, and Malchishua. The names of his two daughters were: Merab, his firstborn, and Michal, the younger.
Treasury of Scripture Knowledge

Jonathan

1 Samuel 31:2 And the Philistines followed hard on Saul and on his sons; and the …

1 Chronicles 8:33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, …

1 Chronicles 9:39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, …

name of the first-born

1 Samuel 18:7-21 And the women answered one another as they played, and said, Saul …

1 Samuel 25:44 But Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Phalti the …

2 Samuel 3:13-16 And he said, Well; I will make a league with you: but one thing I …

2 Samuel 6:20-23 Then David returned to bless his household. And Michal the daughter …

Links
1 Samuel 14:491 Samuel 14:49 NIV1 Samuel 14:49 NLT1 Samuel 14:49 ESV1 Samuel 14:49 NASB1 Samuel 14:49 KJV1 Samuel 14:49 Bible Apps1 Samuel 14:49 Biblia Paralela1 Samuel 14:49 Chinese Bible1 Samuel 14:49 French Bible1 Samuel 14:49 German BibleBible Hub
1 Samuel 14:48
Top of Page
Top of Page