1 Samuel 9:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3254 [e]וַיֹּ֤סֶף
way-yō-sep̄
And againConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
5288 [e]הַנַּ֙עַר֙
han-na-‘ar
the servantArt | N-ms
6030 [e]לַעֲנ֣וֹת
la-‘ă-nō-wṯ
answeredPrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7586 [e]שָׁא֔וּל
šā-’ūl,
SaulN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֕אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2009 [e]הִנֵּה֙
hin-nêh
LookInterjection
4672 [e]נִמְצָ֣א
nim-ṣā
I have hereV-Nifal-Prtcpl-ms
3027 [e]בְיָדִ֔י
ḇə-yā-ḏî,
at handPrep-b | N-fsc | 1cs
7253 [e]רֶ֖בַע
re-ḇa‘
one fourthN-msc
8255 [e]שֶׁ֣קֶל
še-qel
of a shekelN-msc
3701 [e]כָּ֑סֶף
kā-sep̄;
of silverN-ms
5414 [e]וְנָֽתַתִּי֙
wə-nā-ṯat-tî
and I will give [that]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
376 [e]לְאִ֣ישׁ
lə-’îš
to the manPrep-l | N-msc
430 [e]הָאֱלֹהִ֔ים
hā-’ĕ-lō-hîm,
of GodArt | N-mp
5046 [e]וְהִגִּ֥יד
wə-hig-gîḏ
and to tellConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
  לָ֖נוּ
lā-nū
usPrep | 1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1870 [e]דַּרְכֵּֽנוּ׃
dar-kê-nū.
our wayN-csc | 1cp

Hebrew Texts
שמואל א 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤סֶף הַנַּ֙עַר֙ לַעֲנֹ֣ות אֶת־שָׁא֔וּל וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּה֙ נִמְצָ֣א בְיָדִ֔י רֶ֖בַע שֶׁ֣קֶל כָּ֑סֶף וְנָֽתַתִּי֙ לְאִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים וְהִגִּ֥יד לָ֖נוּ אֶת־דַּרְכֵּֽנוּ׃

שמואל א 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסף הנער לענות את־שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את־דרכנו׃

שמואל א 9:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויסף הנער לענות את־שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את־דרכנו׃

שמואל א 9:8 Hebrew Bible
ויסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את דרכנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The servant answered Saul again and said, "Behold, I have in my hand a fourth of a shekel of silver; I will give it to the man of God and he will tell us our way."

King James Bible
And the servant answered Saul again, and said, Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver: that will I give to the man of God, to tell us our way.

Holman Christian Standard Bible
The attendant answered Saul: "Here, I have a piece of silver. I'll give it to the man of God, and he will tell us our way."
Treasury of Scripture Knowledge

I have here at hand. [heb] there is found in my hand.

Links
1 Samuel 9:81 Samuel 9:8 NIV1 Samuel 9:8 NLT1 Samuel 9:8 ESV1 Samuel 9:8 NASB1 Samuel 9:8 KJV1 Samuel 9:8 Bible Apps1 Samuel 9:8 Biblia Paralela1 Samuel 9:8 Chinese Bible1 Samuel 9:8 French Bible1 Samuel 9:8 German BibleBible Hub
1 Samuel 9:7
Top of Page
Top of Page