2 Chronicles 1:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5927 [e]וַֽ֠יַּעֲלוּ
way-ya-‘ă-lū
And they acquiredConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
3318 [e]וַיּוֹצִ֨יאוּ
way-yō-w-ṣî-’ū
and importedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
4714 [e]מִמִּצְרַ֤יִם
mim-miṣ-ra-yim
from EgyptPrep-m | N-proper-fs
4818 [e]מֶרְכָּבָה֙
mer-kā-ḇāh
a chariotN-fs
8337 [e]בְּשֵׁ֣שׁ
bə-šêš
for sixPrep-b | Number-fsc
3967 [e]מֵא֣וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
3701 [e]כֶּ֔סֶף
ke-sep̄,
[shekels] of silverN-ms
5483 [e]וְס֖וּס
wə-sūs
and a horseConj-w | N-ms
2572 [e]בַּחֲמִשִּׁ֣ים
ba-ḥă-miš-šîm
for fiftyPrep-b, Art | Number-cp
3967 [e]וּמֵאָ֑ה
ū-mê-’āh;
and a hundredConj-w | Number-fs
3651 [e]וְ֠כֵן
wə-ḵên
thusConj-w | Adv
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
to allPrep-l | N-msc
4428 [e]מַלְכֵ֧י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
2850 [e]הַֽחִתִּ֛ים
ha-ḥit-tîm
of the HittiteArt | N-proper-ms
4428 [e]וּמַלְכֵ֥י
ū-mal-ḵê
and the kingsConj-w | N-mpc
758 [e]אֲרָ֖ם
’ă-rām
of SyriaN-proper-fs
3027 [e]בְּיָדָ֥ם
bə-yā-ḏām
through their agentsPrep-b | N-fsc | 3mp
3318 [e]יוֹצִֽיאוּ׃
yō-w-ṣî-’ū.
they exported themV-Hifil-Imperf-3mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽ֠יַּעֲלוּ וַיֹּוצִ֨יאוּ מִמִּצְרַ֤יִם מֶרְכָּבָה֙ בְּשֵׁ֣שׁ מֵאֹ֣ות כֶּ֔סֶף וְס֖וּס בַּחֲמִשִּׁ֣ים וּמֵאָ֑ה וְ֠כֵן לְכָל־מַלְכֵ֧י הַֽחִתִּ֛ים וּמַלְכֵ֥י אֲרָ֖ם בְּיָדָ֥ם יֹוצִֽיאוּ׃

דברי הימים ב 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל־מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו׃

דברי הימים ב 1:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל־מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו׃

דברי הימים ב 1:17 Hebrew Bible
ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They imported chariots from Egypt for 600 shekels of silver apiece and horses for 150 apiece, and by the same means they exported them to all the kings of the Hittites and the kings of Aram.

King James Bible
And they fetched up, and brought forth out of Egypt a chariot for six hundred shekels of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so brought they out horses for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, by their means.

Holman Christian Standard Bible
A chariot could be imported from Egypt for 15 pounds of silver and a horse for about four pounds. In the same way, they exported them to all the kings of the Hittites and to the kings of Aram through their agents.
Treasury of Scripture Knowledge

the kings

2 Kings 10:29 However, from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel …

means [heb] hand

Links
2 Chronicles 1:172 Chronicles 1:17 NIV2 Chronicles 1:17 NLT2 Chronicles 1:17 ESV2 Chronicles 1:17 NASB2 Chronicles 1:17 KJV2 Chronicles 1:17 Bible Apps2 Chronicles 1:17 Biblia Paralela2 Chronicles 1:17 Chinese Bible2 Chronicles 1:17 French Bible2 Chronicles 1:17 German BibleBible Hub
2 Chronicles 1:16
Top of Page
Top of Page