2 Chronicles 10:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
But the sonsConj-w | N-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3427 [e]הַיֹּֽשְׁבִ֖ים
hay-yō-šə-ḇîm
who dweltArt | V-Qal-Prtcpl-mp
5892 [e]בְּעָרֵ֣י
bə-‘ā-rê
in the citiesPrep-b | N-fpc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]וַיִּמְלֹ֥ךְ
way-yim-lōḵ
and reignedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עֲלֵיהֶ֖ם
‘ă-lê-hem
overPrep | 3mp
7346 [e]רְחַבְעָֽם׃
rə-ḥaḇ-‘ām.
RehoboamN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַיֹּֽשְׁבִ֖ים בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ עֲלֵיהֶ֖ם רְחַבְעָֽם׃

דברי הימים ב 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם׃

דברי הימים ב 10:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם׃

דברי הימים ב 10:17 Hebrew Bible
ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But as for the sons of Israel who lived in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.

King James Bible
But as for the children of Israel that dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.

Holman Christian Standard Bible
But as for the Israelites living in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.
Treasury of Scripture Knowledge

But as for

2 Chronicles 11:1 And when Rehoboam was come to Jerusalem, he gathered of the house …

1 Kings 11:36 And to his son will I give one tribe, that David my servant may have …

1 Kings 12:17 But as for the children of Israel which dwelled in the cities of …

Links
2 Chronicles 10:172 Chronicles 10:17 NIV2 Chronicles 10:17 NLT2 Chronicles 10:17 ESV2 Chronicles 10:17 NASB2 Chronicles 10:17 KJV2 Chronicles 10:17 Bible Apps2 Chronicles 10:17 Biblia Paralela2 Chronicles 10:17 Chinese Bible2 Chronicles 10:17 French Bible2 Chronicles 10:17 German BibleBible Hub
2 Chronicles 10:16
Top of Page
Top of Page