2 Chronicles 24:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1980 [e]וּבְלֶכְתָּ֣ם
ū-ḇə-leḵ-tām
And when they had withdrawnConj-w, Prep | V-Qal-Inf | 3mp
4480 [e]מִמֶּ֗נּוּ
mim-men-nū,
from himPrep | 3ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
5800 [e]עָזְב֣וּ
‘ā-zə-ḇū
they leftV-Qal-Perf-3cp
853 [e]אֹתוֹ֮
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
  [במחליים]
[bə-ma-ḥă-lî-yîm
-Preposition-b :: Noun - masculine plural Prep-b | N-mp
 
ḵ]
 
4251 [e](בְּמַחֲלוּיִ֣ם)
(bə-ma-ḥă-lū-yim
woundedPrep-b | N-mp
 
q)
 
7227 [e]רַבִּים֒
rab-bîm
severelyAdj-mp
7194 [e]הִתְקַשְּׁר֨וּ
hiṯ-qaš-šə-rū
conspiredV-Hitpael-Perf-3cp
5921 [e]עָלָ֜יו
‘ā-lāw
against himPrep | 3ms
5650 [e]עֲבָדָ֗יו
‘ă-ḇā-ḏāw,
his own servantsN-mpc | 3ms
1818 [e]בִּדְמֵי֙
biḏ-mê
because of the bloodPrep-b | N-mpc
1121 [e]בְּנֵי֙
bə-nê
of the sonsN-mpc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֣ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
of JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
2026 [e]וַיַּֽהַרְגֻ֥הוּ
way-ya-har-ḡu-hū
and killed himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
4296 [e]מִטָּת֖וֹ
miṭ-ṭā-ṯōw
his bedN-fsc | 3ms
4191 [e]וַיָּמֹ֑ת
way-yā-mōṯ;
so he diedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6912 [e]וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙
way-yiq-bə-ru-hū
and they buried himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3ms
5892 [e]בְּעִ֣יר
bə-‘îr
in the CityPrep-b | N-fsc
1732 [e]דָּוִ֔יד
dā-wîḏ,
of DavidN-proper-ms
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
but notConj-w | Adv-NegPrt
6912 [e]קְבָרֻ֖הוּ
qə-ḇā-ru-hū
they did bury himV-Qal-Perf-3cp | 3ms
6913 [e]בְּקִבְר֥וֹת
bə-qiḇ-rō-wṯ
in the tombsPrep-b | N-mpc
4428 [e]הַמְּלָכִֽים׃
ham-mə-lā-ḵîm.
of the kingsArt | N-mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְלֶכְתָּ֣ם מִמֶּ֗נּוּ כִּֽי־עָזְב֣וּ אֹתֹו֮ [בְּמַחֲלִיִּים כ] (בְּמַחֲלוּיִ֣ם ק) רַבִּים֒ הִתְקַשְּׁר֨וּ עָלָ֜יו עֲבָדָ֗יו בִּדְמֵי֙ בְּנֵי֙ יְהֹויָדָ֣ע הַכֹּהֵ֔ן וַיַּֽהַרְגֻ֥הוּ עַל־מִטָּתֹ֖ו וַיָּמֹ֑ת וַֽיִּקְבְּרֻ֙הוּ֙ בְּעִ֣יר דָּוִ֔יד וְלֹ֥א קְבָרֻ֖הוּ בְּקִבְרֹ֥ות הַמְּלָכִֽים׃ ס

דברי הימים ב 24:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובלכתם ממנו כי־עזבו אתו [במחליים כ] (במחלוים ק) רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על־מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים׃ ס

דברי הימים ב 24:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובלכתם ממנו כי־עזבו אתו [במחליים כ] (במחלוים ק) רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על־מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים׃ ס

דברי הימים ב 24:25 Hebrew Bible
ובלכתם ממנו כי עזבו אתו במחליים רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על מטתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When they had departed from him (for they left him very sick), his own servants conspired against him because of the blood of the son of Jehoiada the priest, and murdered him on his bed. So he died, and they buried him in the city of David, but they did not bury him in the tombs of the kings.

King James Bible
And when they were departed from him, (for they left him in great diseases,) his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died: and they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchres of the kings.

Holman Christian Standard Bible
When the Arameans saw that Joash had many wounds, they left him. His servants conspired against him, and killed him on his bed, because he had shed the blood of the sons of Jehoiada the priest. So he died, and they buried him in the city of David, but they did not bury him in the tombs of the kings.
Treasury of Scripture Knowledge

great diseases

2 Chronicles 21:16,18,19 Moreover the LORD stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines, …

2 Chronicles 22:6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which …

his own servants

2 Kings 12:20 And his servants arose, and made a conspiracy, and slew Joash in …

2 Kings 14:19,20 Now they made a conspiracy against him in Jerusalem: and he fled …

for the blood

2 Chronicles 24:21,22 And they conspired against him, and stoned him with stones at the …

Psalm 10:14 You have seen it; for you behold mischief and spite, to requite it …

Revelation 16:6 For they have shed the blood of saints and prophets, and you have …

the sons of Jehoiada Houbigant reads, `the sons of Jehoiada;' but perhaps Joash slew some other sons of Jehoiada

not

2 Chronicles 24:16 And they buried him in the city of David among the kings, because …

2 Chronicles 21:20 Thirty and two years old was he when he began to reign, and he reigned …

2 Chronicles 28:27 And Ahaz slept with his fathers, and they buried him in the city, …

Links
2 Chronicles 24:252 Chronicles 24:25 NIV2 Chronicles 24:25 NLT2 Chronicles 24:25 ESV2 Chronicles 24:25 NASB2 Chronicles 24:25 KJV2 Chronicles 24:25 Bible Apps2 Chronicles 24:25 Biblia Paralela2 Chronicles 24:25 Chinese Bible2 Chronicles 24:25 French Bible2 Chronicles 24:25 German BibleBible Hub
2 Chronicles 24:24
Top of Page
Top of Page