2 Chronicles 25:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
And HoweverConj-w | DirObjM
1121 [e]בְּנֵיהֶ֖ם
bə-nê-hem
their childrenN-mpc | 3mp
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
4191 [e]הֵמִ֑ית
hê-mîṯ;
he did executeV-Hifil-Perf-3ms
3588 [e]כִּ֣י
but [did]Conj
3789 [e]כַכָּת֣וּב
ḵak-kā-ṯūḇ
as [it is] writtenPrep-k, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
8451 [e]בַּתּוֹרָ֡ה
bat-tō-w-rāh
in the LawPrep-b, Art | N-fs
5612 [e]בְּסֵ֣פֶר
bə-sê-p̄er
in the BookPrep-b | N-msc
4872 [e]מֹשֶׁה֩
mō-šeh
of MosesN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
wherePro-r
6680 [e]צִוָּ֨ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
4191 [e]יָמ֨וּתוּ
yā-mū-ṯū
shall be put to deathV-Qal-Imperf-3mp
1 [e]אָב֤וֹת
’ā-ḇō-wṯ
the fathersN-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
forPrep
1121 [e]בָּנִים֙
bā-nîm
their childrenN-mp
1121 [e]וּבָנִים֙
ū-ḇā-nîm
and the sonsConj-w | N-mp
3808 [e]לֹא־
lō-
norAdv-NegPrt
4191 [e]יָמ֣וּתוּ
yā-mū-ṯū
shall be put to deathV-Qal-Imperf-3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
forPrep
1 [e]אָב֔וֹת
’ā-ḇō-wṯ,
their fathersN-mp
3588 [e]כִּ֛י
butConj
376 [e]אִ֥ישׁ
’îš
a personN-ms
2399 [e]בְּחֶטְא֖וֹ
bə-ḥeṭ-’ōw
for his own sinPrep-b | N-msc | 3ms
4191 [e]יָמֽוּתוּ׃
yā-mū-ṯū.
shall dieV-Qal-Imperf-3mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בְּנֵיהֶ֖ם לֹ֣א הֵמִ֑ית כִּ֣י כַכָּת֣וּב בַּתֹּורָ֡ה בְּסֵ֣פֶר מֹשֶׁה֩ אֲשֶׁר־צִוָּ֨ה יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר לֹא־יָמ֨וּתוּ אָבֹ֤ות עַל־בָּנִים֙ וּבָנִים֙ לֹא־יָמ֣וּתוּ עַל־אָבֹ֔ות כִּ֛י אִ֥ישׁ בְּחֶטְאֹ֖ו יָמֽוּתוּ׃ פ

דברי הימים ב 25:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר־צוה יהוה לאמר לא־ימותו אבות על־בנים ובנים לא־ימותו על־אבות כי איש בחטאו ימותו׃ פ

דברי הימים ב 25:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר־צוה יהוה לאמר לא־ימותו אבות על־בנים ובנים לא־ימותו על־אבות כי איש בחטאו ימותו׃ פ

דברי הימים ב 25:4 Hebrew Bible
ואת בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר צוה יהוה לאמר לא ימותו אבות על בנים ובנים לא ימותו על אבות כי איש בחטאו ימותו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
However, he did not put their children to death, but did as it is written in the law in the book of Moses, which the LORD commanded, saying, "Fathers shall not be put to death for sons, nor sons be put to death for fathers, but each shall be put to death for his own sin."

King James Bible
But he slew not their children, but did as it is written in the law in the book of Moses, where the LORD commanded, saying, The fathers shall not die for the children, neither shall the children die for the fathers, but every man shall die for his own sin.

Holman Christian Standard Bible
However, he did not put their children to death, because--as it is written in the Law, in the book of Moses, where the LORD commanded--"Fathers must not die because of children, and children must not die because of fathers, but each one will die for his own sin."
Treasury of Scripture Knowledge

as it is written

Deuteronomy 24:16 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall …

2 Kings 14:5,6 And it came to pass, as soon as the kingdom was confirmed in his …

Jeremiah 31:29,30 In those days they shall say no more, The fathers have eaten a sour …

Ezekiel 18:4,20 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the …

Links
2 Chronicles 25:42 Chronicles 25:4 NIV2 Chronicles 25:4 NLT2 Chronicles 25:4 ESV2 Chronicles 25:4 NASB2 Chronicles 25:4 KJV2 Chronicles 25:4 Bible Apps2 Chronicles 25:4 Biblia Paralela2 Chronicles 25:4 Chinese Bible2 Chronicles 25:4 French Bible2 Chronicles 25:4 German BibleBible Hub
2 Chronicles 25:3
Top of Page
Top of Page